Çarpanlar katlar testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru a sayısının çarpanı b , katı ise c dir.
Üç sayıda birbirinden farklı ise hangi sayı en büyüktür?
A) a B) b C) c Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 15 sayısı 60 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 26 sayısının en küçük çarpanı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 7 katı 21 olan sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

5. soru 17 sayısının kaç tane doğal sayı çarpanı vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 44 sayısı 11 sayısının nesidir? A) Çarpanı B) Katı Cevabını kontrol et

7. soru 3 sayısının 30'dan küçük en büyük katı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 69 sayısının kendisinden küçük en büyük çarpanı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Bir sayı 6 sayısına kalansız bölünebiliyorsa , 3 sayısına da kalansız bölünebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru 5000'den küçük , ona kalansız bölünebilen en büyük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 500'den büyük , altıya kalansız bölünebilen en küçük sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru a187 sayısının üç sayısına kalansız bölünebilmesi için a yerine 2 , 5 ve 8 rakamları yazılabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? A) 37 B) 35 C) 31 D) 29 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru 70'den küçük en büyük asal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 30 2 15 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacına göre 30 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 60 2 30 2 2 15 2 2 3 5
Yukarıdaki asal çarpan ağacında 60 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 60 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 15 Cevabını kontrol et

17. soru 24 12 6 3 1 2 2 2 3
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasına ( bölen listesi ) göre 24 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru 120 60 30 15 5 1 2 2 2 3 5
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) 120 sayısı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi 120 sayısının asal çarpanı değildir?
A) 2 B) 3 C) 5 D) 15 Cevabını kontrol et

19. soru K L M 3 5 7
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre K kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru A B C 1 3 7 17
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre A kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru D E F G 1 3 5 5 7
Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında ( bölen listesi ) bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre F + G kaçtır?
Cevabını kontrol et

22. soru E A D A B C 2 2 5 7
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre D + E kaçtır?
Cevabını kontrol et

23. soru D E F E G H E G I İ 2 3 3 5 7
Yukarıdaki asal çarpan ağacında bir sayı asal çarpanlarına ayrılmıştır.
Buna göre H + E kaçtır?
Cevabını kontrol et

24. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 14 ve 28 sayılarının ortak bölenlerinden değildir? A) 2 B) 4 C) 7 Cevabını kontrol et

25. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi 4 ve 10 sayılarının ortak katlarından değildir? A) 20 B) 30 C) 40 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Bir markette 32 ve 64 kg kütlelerinde iki çuval un bulunmaktadır.
Bu çuvallardaki unlardan eşit kütlelerde un paketleri yapılacaktır.
Yapılacak paketlerden birisinin kütlesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 16 kg B) 6 kg C) 4 kg Cevabını kontrol et

27. soru 👦🎾
Tenis antremanı yapan Bekir'e iki makineden otomatik top atılmaktadır.
Bir makine 25 saniye , diğer makine ise 50 saniyede bir tenis topu atmaktadır.
Saat 10:00'da Bekir'e iki makinede top atmıştır.
Aşağıdakilerden hangi saniye sonra iki makine aynı anda Bekir'e top atar ?
A) 25 sn B) 50 sn Cevabını kontrol et

28. soru Kısa kenarı 4 cm , uzun kenarı 7 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar aralarında boşluk kalmadan yanyana veya alt alta konularak bir kare yapılmak isteniyor.
Oluşacak karenin bir kenarı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 56 cm B) 49 cm Cevabını kontrol et

29. soru Hasan usta 100 ve 160 m uzunluğundaki iki kablodan eşit uzunlukta kablo parçaları yapacaktır.
Yapılacak parçaların birisinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 4 m B) 5 m C) 10 m D) 15 m Cevabını kontrol et

30. soru 🚌
İstanbul'dan Ankara'ya 22 , İzmir'e ise 33 dakikada bir otobüs kalkmaktadır.
Saat 10:00'da Ankara ve İzmir'e otobüs kalkmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kadar dakika sonra aynı anda Ankara ve İzmir'e otobüs kalkar ?
A) 66 dakika B) 99 dakika Cevabını kontrol et

31. soru 🧓🧕🧒
İki kardeşten Ayşe 4 günde , Ali ise 8 günde bir dedelerini ziyaret etmektedir.
Bugün dedelerini ziyaret eden kardeşler aşağıdakilerden hangisi kadar gün sonra aynı günde dedelerini ziyaret edeceklerdir?
A) 8 gün B) 12 gün Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.