Çember uzunluğu testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Uzunluğu 66 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.) Soruyu cevapla

2. soru Yarıçapı 20 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.) Soruyu cevapla

3. soru 108 cm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

4. soru 🏃
Çapının uzunluğu 200 metre olan daire şeklindeki bir pistte 5 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

5. soru Çevresinin uzunluğu 45 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( = 3 alınız.) Soruyu cevapla

6. soru Tekerleğinin çapı 50 cm olan bir araba ile yola çıkan Bünyamin 750 metre yol almıştır.
Buna göre arabanın tekerleği kaç tur dönmüştür? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

7. soru
Dikdörtgensel bölge şeklindeki kağıt bir para üzerine iki tane aynı dairesel para yukarıdaki şekildeki gibi konulmuştur.Demir paralar kağıt para kenarlarına ve birbirine bir noktada değmektedir.
Kağıt paranın uzun kenarının uzunluğu 16 cm olduğuna göre iki demir paranın çevresinin toplam uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

8. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 108 cm siyah renkli olanın ise 126 cm'dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

9. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 30 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 80 cm'dir.
Ön tekerlek 24 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

10. soru A D B C E 16 cm 20 cm
Bir mermerci yukarıdaki gri şekildeki gibi bir mermer parça yapmıştır.
Bu parça ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir dairenin birleşmesi şeklindedir.
Buna göre mermercinin yaptığı gri parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? ( = 3 alınız.)
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları