Üçgen alanı soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgen alanı soruları 1. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgeninin [BC] kenarına ait yükseklik hangi doğru parçasıdır?
A) [AD] B) [AB] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 137 doğru , 64 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgen alanı soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki MLK üçgeninin [ML] kenarına ait yükseklik hangi doğru parçasıdır?
A) [KO] B) [KN] C) [KL] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 160 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgen alanı soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki LMK üçgeninin [LM] kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 116 doğru , 62 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgen alanı soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki RSP üçgeninin [RS] kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru üçgen alanı soruları 5. sorusunun resmi
Yukarıdaki ECD üçgeninin [ED] kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 57 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgen alanı soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABC üçgeninin BC kenarının uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu 30 cm dir.
Buna göre bu üçgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgen alanı soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki VYZ üçgeninin YZ kenarının uzunluğu 50 cm , bu kenara ait yüksekliğin uzunluğu ise 20 cm dir.
Buna göre bu üçgenin alanı kaç cm2 dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgen alanı soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki LMK üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgen alanı soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki ZVY üçgeninin alanı kaç birimkaredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgen alanı soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki CBA dik üçgeninin alanı 960 cm2 dir.
Buna göre BC kenarının uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru üçgen alanı soruları 11. sorusunun resmi
Yukarıdaki LMK üçgeninin LM kenarının uzunluğu 36 cm , üçgenin alanı ise 360 cm2 dir.
Buna göre LM kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 31 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru üçgen alanı soruları 12. sorusunun resmi
Yukarıdaki PSR üçgeninin SR kenarının uzunluğu 18 cm , üçgenin alanı ise 234 cm2 dir.
Buna göre SR kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç cm dir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.