Üçgen eşitsizliği testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın toplamından büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Üçgendeki bir kenar diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyüktür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c'dir.
Buna göre (a+b) > c > |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 7 cm , 7 cm ve 2 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

5. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 7 cm , 5 cm ve 2 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

6. soru D E F 12 cm 9 cm
Yukarıdaki EDF üçgeninde |EF| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18 B) 19 C) 20 D) 21 Cevabını kontrol et

7. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 21 cm ise üçgenin en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

8. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 9 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

9. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 10 cm'dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

10. soru A B C D 14 cm 17 cm 15 cm 9 cm
Yukarıdaki ABC ve DBC üçgenlerinde |AB|=14 cm ,|AC|=17 cm ,|DB|=9 cm ,|DC|=15 cm olduğuna göre |BC|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et

11. soru G M N O 16 cm 17 cm 8 cm 19 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=16 cm ,|GO|=17 cm ,|NM|=8 cm ,|MO|=19 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.