Üçgen kenar uzunluk açı ilişki testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üçgende en küçük açının karşısındaki kenar en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Dik üçgenin 90o'lik açı oluşturan iki kenarına dik kenarlar denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru P R S
Yukarıdaki PSR dik üçgeninde hipotenüs hangisidir?
A) [RP] B) [PS] C) [SR] Soruyu cevapla

4. soru ABC dik üçgeninde m(A) = 90o ve |AC| > |AB| ise aşağıdakilerden hangisi en küçüktür? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Soruyu cevapla

5. soru A B C 5 cm 6 cm
Yukarıdaki ACB üçgeninde m(B)<m(A)<m(C) , |AC|=5 cm ve |CB|=6 cm olduğunda göre |AB|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

6. soru A B C 23o 30o D 84o 53o
Yukarıdaki şekilde en uzun doğru parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A) [BC] B) [AD] C) [AC] D) [DC] Soruyu cevapla

7. soru Y Z V 75o
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 75o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 50o B) 55o C) 60o D) 65o Soruyu cevapla

8. soru Bir ABC üçgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır.
|AB|=12 cm ve m(A)<m(B)<m(C) olduğuna göre |BC|'nun en büyük değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları