Üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. İkizkenar üçgende eş açılardan çizilen açıortay uzunlukları eşittir.
  2. Geniş açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde birleşir.
  3. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda açıortaydır.
A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 195 doğru , 236 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 2. sorusunun resmi
Yukarıdaki DEF üçgeninde |DG| = |GF| =|EG| olduğuna göre m(DEF) kaç derecedir?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 163 doğru , 88 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde [NM] açıortay , [NR] // [KM] ve m(NRM) = 136 o olduğuna göre m(KMN) kaç derecedir.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 93 doğru , 223 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  1. Üçgenin bir köşesinden diğer kenara çizilen ve üçgenin köşesindeki iç açısını iki eş açıya ayıran doğru parçasına açıortay denir.
  2. Eşkenar üçgende açıortay , kenarortay ve yükseklik aynı doğru paraçasıdır.
  3. Dik açılı üçgende 90o'lik açıdan çizilen kenarortayın uzunluğu karşısındaki kenar uzunluğunun yarısına eşittir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et

Bu soruya 111 doğru , 130 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
  1. Dik üçgende 90o'lik açının bir kenarı diğer kenarına ait yüksekliktir.
  2. Geniş açılı üçgende açıortaylar üçgenin dışında kesişir.
  3. İkizkenar üçgende uzunluğu farklı kenara ait yükseklik aynı zamanda kenarortay ve açıortaydır.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Hepsi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 99 doğru , 110 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan FGH üçgeninin GH kenarına ait yükseklik hangi noktadan geçer?
A) I B) J C) K Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 210 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 7. sorusunun resmi
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan MNL üçgeninin NL kenarına ait yükseklik kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 84 doğru , 148 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki BCA üçgeninde |BL|=|AH| ve |DC| bu ikisinden farklıdır.
Buna göre BCA üçgeni nasıl bir üçgendir?
A) Eşkenar üçgen B) İkizkenar üçgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgende kenarortay açıortay yükseklik soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(DEF) = 54o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(EDF) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 22 doğru , 83 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Bir ABC çeşitkenar üçgeninde B köşesi C köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile A noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası BC kenarına ait ... olur.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Açıortay B) Kenarortay C) Yükseklik Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 106 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.