Üçgenler dörtgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru üçgenler dörtgenler soruları 1. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 138 doğru , 102 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Kenar sayısı en az olan çokgen üçgendir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 153 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru üçgenler dörtgenler soruları 3. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 156 doğru , 48 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru üçgenler dörtgenler soruları 4. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekil bir çokgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 142 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Köşegen sayısı en az olan çokgen aşağıdakilerden hangisidir? A) İkigen B) Üçgen C) Dörtgen D) Beşgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru üçgenler dörtgenler soruları 6. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekillerden kaç tanesi çokgen değildir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 56 doğru , 85 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru üçgenler dörtgenler soruları 7. sorusunun resmi
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki çokgenin köşegeni değildir?
A) [ÇA] B) [FC] C) [AG] D) [EA] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 57 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru üçgenler dörtgenler soruları 8. sorusunun resmi
Yukarıdaki çokgen AB ve AC doğru parçaları boyunca kesilirse hangi çokgen oluşmaz?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 61 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru üçgenler dörtgenler soruları 9. sorusunun resmi
Yukarıdaki çokgenin A köşesinden çizilen doğru parçalarından hangisi çokgenin köşegeni değildir?
A) [AB] B) [AC] C) [AD] D) [AE] Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 52 doğru , 59 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru üçgenler dörtgenler soruları 10. sorusunun resmi
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi çokgen yoktur?
A) Üçgen B) Dörtgen C) Beşgen D) Altıgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Bir geniş açılı üçgen eşkenar üçgen olamaz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru üçgenler dörtgenler soruları 12. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru üçgenler dörtgenler soruları 13. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İki açısının ölçülerinin toplamı 90o olan üçgene ..... açılı üçgen denir.
Yukarıdaki noktalı kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) dar B) dik C) geniş Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 55 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru üçgenler dörtgenler soruları 15. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) Dar açılı B) Dik açılı C) Geniş açılı Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru üçgenler dörtgenler soruları 16. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan yukarıdaki üçgen nasıl bir üçgendir?
A) eşkenar B) ikizkenar C) çeşitkenar Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 44 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru üçgenler dörtgenler soruları 17. sorusunun resmi
İzometrik kağıtta bulunan [AC] ile bir eşkenar üçgen yapabilmek için aşağıdakilerden hangi nokta 3. köşe olmalıdır?
A) B B) D C) E D) F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru üçgenler dörtgenler soruları 18. sorusunun resmi
Noktalı kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) A,B,C C) B,C,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 47 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru üçgenler dörtgenler soruları 19. sorusunun resmi
Kareli kağıtta bulunan noktalardan hangi üçü doğru parçaları ile birleştirilirse geniş açılı bir üçgen oluşur?
A) A,D,C B) B,A,C C) C,B,D Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru üçgenler dörtgenler soruları 20. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir kare yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve Ç B) D ve E C) F ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 27 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru üçgenler dörtgenler soruları 21. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD şekli bir karedir.|ED|=50 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir dikdörtgenin her bir açısı 90o'dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru üçgenler dörtgenler soruları 23. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir dikdörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve F B) C ve G C) Ç ve F D) Ç ve G Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 38 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

24. soru üçgenler dörtgenler soruları 24. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil yamuk mudur?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

25. soru Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ortalar.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Bu soruya 49 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

26. soru üçgenler dörtgenler soruları 26. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil eşkenar dörtgen midir?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

27. soru üçgenler dörtgenler soruları 27. sorusunun resmi
Noktalı kağıda çizili olan [AB] ile bir eşkenar dörtgen yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) Ç ve F B) C ve F C) D ve E D) D ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 15 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

28. soru üçgenler dörtgenler soruları 28. sorusunun resmi
Yukarıdaki DABC şekli bir eşkenar dörtgendir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) |AB|=|AC| B) |BE|=|ED| C) |BD|=|AC| Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 23 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

29. soru Paralelkenarın tüm açılarının ölçüleri eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

30. soru üçgenler dörtgenler soruları 30. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan yukarıdaki şekil paralelkenar mıdır?
A) Evet B) Hayır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 40 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

31. soru üçgenler dörtgenler soruları 31. sorusunun resmi
Kareli kağıda çizili olan [AB] ile bir paralelkenar yapabilmek için hangi iki nokta köşe olarak seçilmelidir?
A) C ve E B) C ve F C) Ç ve E D) Ç ve F Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 11 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

32. soru üçgenler dörtgenler soruları 32. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABCD şekli bir paralelkenardır. |DE|=50 cm olduğuna göre |AD| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 8 yanlış cevap verilmiştir.

33. soru İç açılarının ölçülerinin toplamı 360o olan çokgen hangisidir? A) Üçgen B) Dörtgen Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 34 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

34. soru üçgenler dörtgenler soruları 34. sorusunun resmi
Yukarıdaki CAB üçgenin C açısının ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 15 yanlış cevap verilmiştir.

35. soru üçgenler dörtgenler soruları 35. sorusunun resmi
İzometrik kağıda çizili olan yukarıdaki üçgenin m(P) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 26 doğru , 13 yanlış cevap verilmiştir.

36. soru Bir dörtgenin üç açısı sırası ile 105 , 85 , 70 derecedir.Buna göre 4. açı kaç derecedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 14 yanlış cevap verilmiştir.

37. soru üçgenler dörtgenler soruları 37. sorusunun resmi
Yukarıdaki EGFD eşkenar dörtgeninde m(D)=76o olduğuna göre m(F) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 12 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

38. soru üçgenler dörtgenler soruları 38. sorusunun resmi
Yukarıdaki KLNM eşkenar dörtgeninde m(N)=138o olduğuna göre m(KML) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 6 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

39. soru üçgenler dörtgenler soruları 39. sorusunun resmi
Yukarıdaki ABÇC eşkenar dörtgen , ÇEDB bir karedir.
m(ABÇ)=116o olduğuna göre m(BAD) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 4 doğru , 32 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.