Üçgenler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda kenarortaydır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru Bir kenar uzunluğu ile bu kenar uçlarındaki iki açısının ölçüleri verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru İkizkenar üçgende eşit dereceli olmayan açıdan çizilmeye başlanan kenarortay,açıortay ve yükseklik uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru Dik üçgende yükseklikler dik açının köşesinde birleşir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Bir üçgendeki üç yükseklik her zaman üçgenin iç bölgesinde bulunur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru R S T U V Y Z
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının kenarortayı hangi noktadan geçer?
A) U B) V C) Y D) Z Soruyu cevapla

7. soru R S T
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarının yüksekliği kaç birimdir?
Soruyu cevapla

8. soru D E F G 72o
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(EDF) = 72o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(DGF) kaç derecedir?
Soruyu cevapla

9. soru Bir KLM çeşitkenar üçgeninde L köşesi M köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile K noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası LM kenarının kenarortayı olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

10. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c'dir.
Buna göre (a+b) < c < |a-b|
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

11. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 4 cm , 6 cm ve 3 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Soruyu cevapla

12. soru G H I 14 cm 5 cm
Yukarıdaki GHI üçgeninde |GI| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 Soruyu cevapla

13. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 10 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Soruyu cevapla

14. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 10 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Soruyu cevapla

15. soru P R S 10 cm
Yukarıdaki PRS üçgeninde m(P) = m(S) ve |PS|=10 cm olduğuna göre |PR|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

16. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 22 cm'dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

17. soru G M N O 12 cm 13 cm 6 cm 14 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=12 cm ,|GO|=13 cm ,|NM|=6 cm ,|MO|=14 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Soruyu cevapla

18. soru Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en uzun kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

19. soru Dik üçgende hipotenüs en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

20. soru ABC dik üçgeninde |AB|=5 cm , |AC|=4cm ve |CB|=3 cm olduğuna göre küçükten büyüğe doğru sıralamada ortada bulunan aşağıdakilerden hangisidir? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Soruyu cevapla

21. soru G H I 17 cm 18 cm
Yukarıdaki HIG üçgeninde m(G)<m(H)<m(I) , |GI|=18 cm ve |HI|=17 cm olduğunda göre |HG|'nun santimetre cinsinden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?
Soruyu cevapla

22. soru Y Z V 70o
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 70o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının en küçük tam sayı ölçüsü kaçtır?
Soruyu cevapla

23. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

24. soru A B C 6 cm 24 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 215 B) 315 C) 415 D) 515 Soruyu cevapla

25. soru B C D T 5 cm 6 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=5 cm ve |DB|=6 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 85 B) 86 C) 87 D) 88 Soruyu cevapla

26. soru
İbrahim çevresi 800 m olan bahçeyi yukarıdaki beyaz çizgiler gibi tellerle dört parçaya ayırmıştır.
Buna göre İbrahim kaç metre tel kullanmıştır?
A) 1002 B) 2002 C) 4002 D) 8002 Soruyu cevapla

27. soru A B C D 9 cm 30 cm 18 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=18 cm,|AB|=9 cm ve |BC|=30 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

28. soru Koordinat düzleminde M(-8,-15) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Soruyu cevapla

29. soru Koordinat düzleminde M(a,5) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 34 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Soruyu cevapla

30. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 9 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Soruyu cevapla

31. soru 8 m 97 m A
9 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 97m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları