Üçgenler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üçgende bir kenarın orta noktasını karşısındaki köşe ile birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru İkizkenar üçgende eşit dereceli açılardan çizilen yükseklik uzunlukları eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru Dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde birleşir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru Geniş açılı bir üçgendeki iki yükseklik üçgenin iç bölgesinde değildir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

5. soru R S T U V Y Z
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan SRT üçgeninin ST kenarına it yükseklik hangi noktadan geçer?
A) U B) V C) Y D) Z Cevabını kontrol et

6. soru F G H
Yukarıdaki kareli kağıtta çizili olan FGH üçgeninin GH kenarına ait yükseklik kaç birimdir?
Cevabını kontrol et

7. soru D E F G 54o
Yukarıdaki DFE üçgeninde |DE|=|DF| ve m(EDF) = 54o 'dir.
Üçgenin E köşesi F köşesi üzerine konulmuş ve tekrar eski haline getirilmiştir.
Yapılan işlem sonucunda [DG] katlama çizgisi oluşmuştur.
Buna göre m(EDG) kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

8. soru Bir KLM çeşitkenar üçgeninde L köşesi M köşesi üzerine kapatılıp açılmıştır.Katlama sonucu oluşan izin kenar üzerindeki noktası ile K noktası birleştirilirse oluşan doğru parçası K açısının açıortayı olur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları a , b ve c'dir.
Buna göre |a-b|> c >(a+b)
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru Bir üçgenin kenarlarının uzunlukları 9 cm , 12 cm ve 5 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

11. soru D E F 16 cm 12 cm
Yukarıdaki EDF üçgeninde |EF| santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 Cevabını kontrol et

12. soru Kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan bir üçgenin çevresi 11 cm ise en küçük kenarı 1 cm olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Cevabını kontrol et

13. soru Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı ve bir kenar uzunluğu 20 cm olan bir üçgenin çevresi en az kaç santimetredir? Cevabını kontrol et

14. soru Tüm kenar uzunlukları tam sayı olan bir ikizkenar üçgende farklı olan kenarının uzunluğu 12 cm'dir.
Buna göre eşit uzunluktaki kenarlardan bir tanesinin uzunluğu en az kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

15. soru G M N O 10 cm 11 cm 5 cm 12 cm
Yukarıdaki GNO ve NMO üçgenlerinde |GN|=10 cm ,|GO|=11 cm ,|NM|=5 cm ,|MO|=12 cm olduğuna göre |NO|'nun santimetre cinsinden alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır?
Cevabını kontrol et

16. soru Bir üçgende en büyük açının karşısındaki kenar en kısa kenardır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru Dik üçgende hipotenüs iki dik kenardan da uzundur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru ABC dik üçgeninde m(A) = 90o ve |AC| < |AB| aşağıdakilerden hangisi en küçüktür? A) m(A) B) m(B) C) m(C) Cevabını kontrol et

19. soru G H I 15 cm 14 cm
Yukarıdaki HIG üçgeninde m(G)<m(H)<m(I) , |HG|=15 cm ve |GI|=14 cm olduğuna göre |HI|'nun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru Y Z V 72o
Yukarıdaki YVZ üçgeninde m(Z) = 72o ve |VZ|>|YZ| olduğuna göre Y açısının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 53o B) 54o C) 55o D) 56o Cevabını kontrol et

21. soru |AB|=5 cm , |BC|=6 cm ve |CA|=10 bilgileri ile bir ABC üçgeni çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

22. soru A B C 3 cm 3 cm
Yukarıdaki ABC dik üçgeninde |AC| kaç santimetredir?
A) 3 B) 23 C) 33 D) 43 Cevabını kontrol et

23. soru B C D T 4 cm 5 cm
Yukarıdaki TCD üçgeni ikizkenar dik üçgen,CDB ise dik üçgendir.
|TC|=4 cm ve |DB|=5 cm olduğuna göre |CB| kaç santimetredir?
A) 55 B) 56 C) 57 D) 58 Cevabını kontrol et

24. soru
İbrahim çevresi 200 m olan bahçeyi yukarıdaki beyaz çizgiler gibi tellerle dört parçaya ayırmıştır.
Buna göre İbrahim kaç metre tel kullanmıştır?
A) 502 B) 1002 C) 1502 D) 2002 Cevabını kontrol et

25. soru A B C D 3 cm 10 cm 6 cm
ABCD dörtgeninde [AB]⏊[AD] , [AB]⏊[BC] , |AD|=6 cm,|AB|=3 cm ve |BC|=10 cm olduğuna göre |DC| kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et

26. soru Koordinat düzleminde M(3,-3) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? A) 6 B) 10 C) 22 D) 32 Cevabını kontrol et

27. soru Koordinat düzleminde M(4,b) noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı 41 birimdir.
Buna göre |a| kaçtır?
Cevabını kontrol et

28. soru KUZEY GÜNEY BATI DOĞU
Firdevs evinden çıktıktan sonra 9 m doğuya sonrada 12 m kuzeye doğru yürümüş ve okuluna varmıştır.
Buna göre Firdevs'in yürümeye başladığı nokta ile okula vardığı nokta arasındaki uzaklık kaç metredir?
Cevabını kontrol et

29. soru Koordinat düzleminde A(-3,5) noktasının B(5,c) noktasına olan uzaklığı 10 birimdir.
Buna göre c aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) -1 B) 6 C) 11 Cevabını kontrol et

30. soru 65 m 9 m A
65 m uzunluğundaki bir direğe kolayca çıkabilmek için 9 m uzunluğunda bir merdiven konulmuştur.
Buna göre merdivenin konulduğu A noktasının direğe olan uzaklığı kaç metredir?
Cevabını kontrol et

31. soru Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda yüksekliktir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

32. soru İki kenar uzunluğu verilen üçgen çizilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.