Üslü ifadelerle temel kurallar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (a≠0) m ve n tam sayılar olmak üzere
am : an=am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Cevabını kontrol et

2. soru (a≠0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 a-n = an
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru n ve m birer tam sayı olmak üzere
(am)n = am.n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

4. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et

5. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Cevabını kontrol et

6. soru 324 = (3m)6 olduğuna göre m kaçtır? Cevabını kontrol et

7. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

9. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
7m 7n= 511 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

11. soru 2 (33) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 26 B) 29 C) 227 Cevabını kontrol et

12. soru K = 57 .100 5-4
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 53 B) 511 Cevabını kontrol et

13. soru 211.511 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

14. soru 2118 .2118 .2118 718 .718 .718 =354
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-3)10.(-3)-5=(-3)5 B) 225.325=625 C) 158 58=38 D) (-5)-11 (-5)-6=(-5)-17 Cevabını kontrol et

16. soru Türkiye'de bir kilosu 220 TL olan madenden 210 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 22 B) 210 C) 230 D) 2200 Cevabını kontrol et

17. soru 218 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Cevabını kontrol et

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
153=1a olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru 5a.48=208 ve 32.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 Cevabını kontrol et

21. soru 16.16 16+16 kaça eşittir? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 Cevabını kontrol et

22. soru (x+5)x+2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) -4 B) -2 C) 1 Cevabını kontrol et

23. soru 52x. 1 5x=125 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.