Üslü ifadelerle temel kurallar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru (a≠0) m ve n tam sayılar olmak üzere
am : an=am❓n olduğuna göre ❓ işareti yerine hangi işaret konulmalıdır?
A) + B) - C) . D) : Soruyu cevapla

2. soru (a≠0) ve n bir tam sayı olmak üzere
1 a-n = an
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru n ve m birer tam sayı olmak üzere
(am)n = am.n
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 214-6 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Soruyu cevapla

5. soru 1 5-8 üslü ifadesinin değeri 1'den büyük müdür küçük mü? A) büyüktür B) küçüktür Soruyu cevapla

6. soru 324 = (3m)6 olduğuna göre m kaçtır? Soruyu cevapla

7. soru 4524 = 324.a24 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
(3m)n=272 olduğuna göre m en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla

9. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
7m 7n= 511 olduğuna göre m en az kaç olabilir?
Soruyu cevapla

10. soru m ve n pozitif birer tam sayı olmak üzere
1111 = 11m.11n olduğuna göre n en fazla kaç olabilir?
Soruyu cevapla

11. soru 2 (33) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 26 B) 29 C) 227 Soruyu cevapla

12. soru K = 57 .100 5-4
K sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 53 B) 511 Soruyu cevapla

13. soru 211.511 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

14. soru 2118 .2118 .2118 718 .718 .718 =354
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

15. soru Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (-3)10.(-3)-5=(-3)5 B) 225.325=625 C) 158 58=38 D) (-5)-11 (-5)-6=(-5)-17 Soruyu cevapla

16. soru Türkiye'de bir kilosu 220 TL olan madenden 210 kg çıkarılmıştır.
Buna göre çıkarılan madenin kıymeti kaç TL dir?
A) 22 B) 210 C) 230 D) 2200 Soruyu cevapla

17. soru 218 kg kütlesindeki bir mermerden her biri 32 kg'lık parçalar yapılmıştır.
Buna göre kaç parça yapılmıştır?
A) 210 B) 211 C) 212 D) 213 Soruyu cevapla

18. soru a bir tam sayı olmak üzere
153=1a olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

19. soru a bir tam sayı olmak üzere
(0,25)3=a-3 olduğuna göre a kaçtır?
Soruyu cevapla

20. soru 5a.48=208 ve 32.2b=2-3 olduğuna göre a + b kaçtır? A) -1 B) 0 C) 1 D) 2 Soruyu cevapla

21. soru 16.16 16+16 kaça eşittir? A) 23 B) 24 C) 25 D) 26 Soruyu cevapla

22. soru (x+5)x+2=1 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) -4 B) -2 C) 1 Soruyu cevapla

23. soru 52x. 1 5x=125 olduğuna göre x kaçtır? A) -3 B) -2 C) 2 D) 3 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları