Kuran-ı Kerim'de Şimdi kelimesi bulunan ayetlerden bazıları

Allah (c.c.) tarafından indirilmiş kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'de Şimdi kelimesi bulunan ayetlerden bazıları . Mümkünse ayetlerin üstündeki ilgili sayfasını tıklayarak ayetin öncesi ve sonrasindaki ayetlerle birlikte okumanızı öneririm.

Euzu billahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanırrahim
Kuran okumaya başlarken söylenmelidir.Anlamı "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığırım.Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla".

Kuran-ı Kerim 11. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 71 nolu ayeti
" (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. «İşte şimdi gerçeği anlattın» dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi. "

Kuran-ı Kerim 11. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 73 nolu ayeti
" «Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun» dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine verdiği mucizelerini) gösterir. "

Kuran-ı Kerim 11. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 75 nolu ayeti
" Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre, Allah'ın kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi. "

Kuran-ı Kerim 22. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 144 nolu ayeti
" (Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. (Ey müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki, ehl-i kitap, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. "

Kuran-ı Kerim 25. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 167 nolu ayeti
" (Kötülere) uyanlar şöyle derler: Ah, keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da, şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık! Böylece Allah onlara, işlerini, pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkamazlar. "

Kuran-ı Kerim 43. sayfasında bulunan,Bakara süresinin 259 nolu ayeti
" Yahut görmedin mi o kimseyi ki, evlerinin duvarları çatıları üzerine çökmüş (alt üst olmuş) bir kasabaya uğradı; «Ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba!» dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene bıraktı; sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın? dedi. «Bir gün yahut daha az» dedi. Allah ona: Hayır, yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik). Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi. Durum kendisince anlaşılınca: Şimdi iyice biliyorum ki, Allah her şeye kadirdir, dedi. "

Kuran-ı Kerim 57. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 53 nolu ayeti
" (Havârîler:) Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Şimdi bizi (birliğini ve peygamberlerini tasdik eden) şahitlerden yaz, dediler. "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 143 nolu ayeti
" Andolsun ki siz, ölümle yüzyüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu karşınızda gördünüz. "

Kuran-ı Kerim 68. sayfasında bulunan,Al-i İmran süresinin 144 nolu ayeti
" Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. "

Kuran-ı Kerim 80. sayfasında bulunan,Nisa süresinin 18 nolu ayeti
" Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çatınca «Ben şimdi tevbe ettim» diyenler ile kâfir olarak ölenler için (kabul edilecek) tevbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. "

Kuran-ı Kerim 136. sayfasında bulunan,En'am süresinin 81 nolu ayeti
" Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?» "

Kuran-ı Kerim 156. sayfasında bulunan,A'raf süresinin 53 nolu ayeti
" (Fakat onlar), Onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar. Tevili geldiği (haber verdiği şeyler ortaya çıktığı) gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Şimdi bizim şefaatçılarımız var mı ki bize şefaat etsinler veya (dünyaya) geri döndürülmemiz mümkün mü ki, yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapalım? Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler (putlar) da kendilerinden kaybolup gitti. "

Kuran-ı Kerim 180. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 35 nolu ayeti
" Onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. (Ey kâfirler!) İnkâr etmekte olduğunuz şeylerden ötürü şimdi azabı tadın! "

Kuran-ı Kerim 184. sayfasında bulunan,Enfal süresinin 66 nolu ayeti
" Şimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zayıflık olduğunu bildi. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa, (onlardan) ikiyüz kişiye galip gelir. Ve eğer sizden bin kişi olursa, Allah'ın izniyle (onlardan) ikibin kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. "

Kuran-ı Kerim 199. sayfasında bulunan,Tevbe süresinin 83 nolu ayeti
" Eğer Allah seni onlardan bir gurubun yanına döndürür de (Tebük seferinden Medine'ye döner de başka bir savaşa seninle beraber) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: Benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız! Çünkü siz birinci defa (Tebük seferinde) yerinizde kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalanlarla (kadın ve çocuklarla) beraber oturun! "

Kuran-ı Kerim 212. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 39 nolu ayeti
" Bilakis, onlar hakkıyla bilmedikleri ve bildirdikleri kendilerine (vakıa olarak) gelmemiş Kur’an’ı yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Şimdi bak, zalimlerin sonu nasıl oldu! "

Kuran-ı Kerim 213. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 51 nolu ayeti
" Olacaklar olduktan sonra mı O’na iman edeceksiniz? Şimdi mi? Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz? "

Kuran-ı Kerim 218. sayfasında bulunan,Yunus süresinin 91 nolu ayeti
" Şimdi mi (iman ettin)! Halbuki daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. "

Kuran-ı Kerim 240. sayfasında bulunan,Yusuf süresinin 51 nolu ayeti
" (Kral kadınlara) dedi ki: Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, Hâşâ! Allah için, biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Azizin karısı da dedi ki: «Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir.» "

Kuran-ı Kerim 257. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 21 nolu ayeti
" (Kıyamet gününde) hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki: «Biz sizin tâbilerinizdik. Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden savabilir misiniz?» Onlar da diyecekler ki: «(Ne yapalım) Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi doğru yola iletirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de birdir. Çünkü bizim için sığınacak bir yer yoktur.» "

Kuran-ı Kerim 259. sayfasında bulunan,İbrahim süresinin 36 nolu ayeti
" «Çünkü, onlar (putlar), insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular, Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, artık sen gerçekten çok bağışlayan, pek esirgeyensin.» "

Kuran-ı Kerim 266. sayfasında bulunan,Hicr süresinin 98 nolu ayeti
" Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol! "

Kuran-ı Kerim 274. sayfasında bulunan,Nahl süresinin 76 nolu ayeti
" Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, doğru yolda yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu? "

Kuran-ı Kerim 283. sayfasında bulunan,İsra süresinin 24 nolu ayeti
" Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: «Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!» diyerek dua et. "

Kuran-ı Kerim 294. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 19 nolu ayeti
" Böylece biz, aralarında birbirlerine sormaları için onları uyandırdık: İçlerinden biri: «Ne kadar kaldınız?» dedi. (Kimi) «Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık» dediler; (kimi de) şöyle dediler: «Rabbiniz, kaldığınız müddeti daha iyi bilir. Şimdi siz, içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de, baksın, (şehrin) hangi yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin; ayrıca, nâzik davransın (gizli hareket etsin) ve sakın sizi kimseye sezdirmesin.» "

Kuran-ı Kerim 298. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 50 nolu ayeti
" Hani biz meleklere: Âdem'e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir! "

Kuran-ı Kerim 301. sayfasında bulunan,Kehf süresinin 78 nolu ayeti
" (Hızır) şöyle dedi: «İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana, sabredemediğin şeylerin içyüzünü haber vereceğim.» "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 13 nolu ayeti
" Ben seni seçtim. Şimdi vahyedilene kulak ver. "

Kuran-ı Kerim 312. sayfasında bulunan,Taha süresinin 21 nolu ayeti
" Allah buyurdu: Al onu! Korkma! Biz onu şimdi ilk haline sokacağız. "

Kuran-ı Kerim 314. sayfasında bulunan,Taha süresinin 58 nolu ayeti
" Öyle ise, muhakkak surette biz de sana, aynen onun gibi bir büyü getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda, ne senin, ne de bizim muhalefet etmeyeceğimiz uygun bir yerde buluşma zamanı ayarla. "

Kuran-ı Kerim 315. sayfasında bulunan,Taha süresinin 71 nolu ayeti
" (Firavun) Şöyle dedi: Ben size izin vermeden önce ona inandınız öyle mi! Hakikat şu ki o, size büyü öğreten ulunuzdur. Şimdi elleriniz ile ayaklarınızı tereddüt etmeden çaprazlama keseceğim ve sizi hurma dallarına asacağım! Böylece, hangimizin azabının daha şiddetli ve sürekli olduğunu iyice anlayacaksınız. "

Kuran-ı Kerim 319. sayfasında bulunan,Taha süresinin 118 nolu ayeti
" Şimdi burada senin için ne acıkmak vardır, ne de çıplak kalmak. "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 2,3 nolu ayeti
" Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar bunu, hep alaya alarak, kalpleri oyuna, eğlenceye dalarak dinlemişlerdir. O zalimler şöyle fısıldaştılar: Bu (Muhammed), sizin gibi bir beşer olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye mi kapılıyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 321. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 6 nolu ayeti
" Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti; şimdi bunlar mı iman edecekler? "

Kuran-ı Kerim 323. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 34 nolu ayeti
" Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar? "

Kuran-ı Kerim 325. sayfasında bulunan,Enbiya süresinin 50 nolu ayeti
" İşte bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkâr mı ediyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 332. sayfasında bulunan,Hac süresinin 15 nolu ayeti
" Her kim, Allah'ın, dünya ve ahirette ona (Resûlüne) asla yardım etmeyeceğini zannetmekte ise, (Allah ona yardım ettiğine göre) artık o kimse tavana bir ip atsın; (boğazına geçirsin); sonra da (ayağını yerden) kessin! Şimdi bu kimse baksın! Acaba, hilesi (bu yaptığı), öfke duyduğu şeyi (Allah'ın Peygamber'e yardımını) gerçekten engelleyecek mi? "

Kuran-ı Kerim 336. sayfasında bulunan,Hac süresinin 45 nolu ayeti
" Nitekim, birçok memleket vardı ki, o memleket (halkı) zulmetmekte iken, biz onları helâk ettik. Şimdi o ülkelerde duvarlar, (çökmüş) tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (ıssız kalmış) ulu saraylar vardır. "

Kuran-ı Kerim 340. sayfasında bulunan,Hac süresinin 73 nolu ayeti
" Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de! "

Kuran-ı Kerim 344. sayfasında bulunan,Mü'minum süresinin 54 nolu ayeti
" Şimdi sen onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile başbaşa bırak! "

Kuran-ı Kerim 367. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 35 nolu ayeti
" Sizi sihiriyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz? "

Kuran-ı Kerim 368. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 49 nolu ayeti
" Firavun, (kızgınlık içinde) dedi ki: Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha! Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o! Ama şimdi (size yapacağımı görecek ve) bileceksiniz: Andolsun, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım! "

Kuran-ı Kerim 370. sayfasında bulunan,Şuara süresinin 100,101 nolu ayeti
" Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de yakın bir dostumuz. "

Kuran-ı Kerim 409. sayfasında bulunan,Rum süresinin 60 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Sen şimdi sabret. Bil ki Allah'ın vâdi gerçektir. (Buna) iyice inanmamış olanlar, sakın seni gevşekliğe sevketmesin! "

Kuran-ı Kerim 410. sayfasında bulunan,Lokman süresinin 11 nolu ayeti
" İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi (ey kâfirler!) O'ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin! Hayır (gösteremezler)! Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 12 nolu ayeti
" O günahkârların, Rableri huzurunda başlarını öne eğecekleri, «Rabbimiz! Gördük duyduk, şimdi bizi (dünyaya) geri gönder de, iyi işler yapalım, artık kesin olarak inandık» diyecekleri zamanı bir görsen! "

Kuran-ı Kerim 415. sayfasında bulunan,Secde süresinin 14 nolu ayeti
" (O gün onlara şöyle diyeceğiz:) Bu güne kavuşmayı unutmanızın cezasını şimdi tadın bakalım! Doğrusu biz de sizi unuttuk; yaptıklarınızdan ötürü ebedî azabı tadın! "

Kuran-ı Kerim 437. sayfasında bulunan,Fatır süresinin 37 nolu ayeti
" Onlar orada: Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce) yaptığımızın yerine iyi işler yapalım! diye feryad ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? (Niçin inanmadınız?) Şimdi tadın (azabı)! Zalimlerin yardımcısı yoktur. "

Kuran-ı Kerim 445. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 11 nolu ayeti
" Şimdi sor onlara! Yaratma bakımından onlar mı daha zor, yoksa bizim yarattığımız (insanlar) mı? Şüphesiz biz kendilerini yapışkan bir çamurdan yarattık. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 56,57 nolu ayeti
" «Yemin ederim ki, sen az daha beni de helâk edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı, şimdi ben de (cehenneme) getirilenlerden olurdum» dedi. "

Kuran-ı Kerim 447. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 62,63 nolu ayeti
" Şimdi, ziyafet olarak, cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha hayırlı, yoksa zakkum ağacı mı? Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) kıldık. "

Kuran-ı Kerim 451. sayfasında bulunan,Saffat süresinin 170 nolu ayeti
" İşte şimdi onu inkâr ettiler. Ama ileride bileceklerdir! "

Kuran-ı Kerim 471. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 47 nolu ayeti
" (Kâfirler) ateşin içinde birbirleriyle çekişirlerken zayıf olanlar, o büyüklük taslayanlara: Biz size uymuştuk. Şimdi ateşin birazını bizden savabilir misiniz? derler. "

Kuran-ı Kerim 472. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 55 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Şimdi sen sabret. Çünkü Allah'ın vâdi gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam-sabah Rabbini hamd ile tesbîh et. "

Kuran-ı Kerim 475. sayfasında bulunan,Mü'min süresinin 81 nolu ayeti
" Allah size âyetlerini gösteriyor. Şimdi, Allah'ın âyetlerinden hangisini inkâr edersiniz? "

Kuran-ı Kerim 478. sayfasında bulunan,Fussilet süresinin 24 nolu ayeti
" Şimdi eğer dayanabilirlerse, onların yeri ateştir. Ve eğer (tekrar dünyaya dönüp Allah'ı) hoşnut etmek isterlerse, memnun edilecek değillerdir. "

Kuran-ı Kerim 495. sayfasında bulunan,Duhan süresinin 10,11 nolu ayeti
" Şimdi sen, göğün, insanları bürüyecek açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu, elem verici bir azaptır. "

Kuran-ı Kerim 500. sayfasında bulunan,Casiye süresinin 23 nolu ayeti
" Hevâ ve hevesini tanrı edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız? "

Kuran-ı Kerim 517. sayfasında bulunan,Kaf süresinin 5 nolu ayeti
" Bilakis onlar, hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. "

Kuran-ı Kerim 525. sayfasında bulunan,Necm süresinin 12 nolu ayeti
" Onun gördükleri hakkında şimdi kendisi ile tartışacak mısınız? "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 55 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisinde şüpheye düşersin. "

Kuran-ı Kerim 527. sayfasında bulunan,Necm süresinin 59 nolu ayeti
" Şimdi siz bu söze (Kur'an'a) mı şaşıyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 529. sayfasında bulunan,Kamer süresinin 43 nolu ayeti
" Şimdi sizin kâfirleriniz, onlardan daha mı iyidirler? Yoksa kitaplarda sizin için bir berât mı var? "

Kuran-ı Kerim 531. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 23 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 532. sayfasında bulunan,Rahman süresinin 45 nolu ayeti
" Şimdi Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz? "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 63 nolu ayeti
" Şimdi bana, ektiğinizi haber verin. "

Kuran-ı Kerim 535. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 71 nolu ayeti
" Söyleyin şimdi bana, tutuşturmakta olduğunuz ateşi, "

Kuran-ı Kerim 536. sayfasında bulunan,Vakıa süresinin 81 nolu ayeti
" Şimdi siz, bu sözü mü küçümsüyorsunuz? "

Kuran-ı Kerim 562. sayfasında bulunan,Mülk süresinin 22 nolu ayeti
" Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? "

Kuran-ı Kerim 565. sayfasında bulunan,Hakka süresinin 8 nolu ayeti
" Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun? "

Kuran-ı Kerim 567. sayfasında bulunan,Mearic süresinin 5 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret. "

Kuran-ı Kerim 571. sayfasında bulunan,Cin süresinin 9 nolu ayeti
" Halbuki, (daha önce) biz onun bazı kısımlarında (haber) dinlemek için oturacak yerler (bulup) oturuyorduk; fakat şimdi kim dinlemek isterse, kendisini gözetleyen bir alev huzmesi buluyor. "

Kuran-ı Kerim 580. sayfasında bulunan,Mürselat süresinin 43 nolu ayeti
" (Kendilerine:) «İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi âfiyetle yeyin için» (denir). "

Kuran-ı Kerim 602. sayfasında bulunan,Kevser süresinin 1,2,3 nolu ayeti
" (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir. "

Arapça Kuranı Kerim okuma için Dİyanet İşleri Başkanlığının KUR'AN-I KERİM sayfasına bakabilirsiniz.
PDF KURANI KERİM MEALİ

Kuranı Kerim'de arama formu

İnternete bağlı kalmadan istediğiniz zaman Kuranı Kerim meali okumak isterseniz Kuranı Kerim meali mobil uygulamasına bakabilirsiniz.

Sitede bulunan ayet mealleri TÜRKİYE DİYANET VAKFI sitesinden alınmıştır.Bu meali hazırlayan heyette Prof.Dr. Hayrettin Karaman , Prof.Dr. Ali Özek , Prof.Dr. İbrahim Kafi Dönmez , Prof.Dr. Mustafa Çağrıcı , Prof.Dr. Sadrettin Gümüş , Doç.Dr. Ali Turgut bulunmaktadır.Allah hepsinden razı olsun.

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an-ı Kerim sayfasını ziyaret etmenizi öneririm.

Bir müslümanın ilk dini bilgi kaynağı Kuranı Kerim olmalıdır.Kuranı Kerim'den sonra ise günümüzde önerebileceğim kaynak ise T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz iki cilt ve 1200'den fazla sayfadan oluşan İlmihal'dir.
İlmihal'in önsözünde Prof. Dr. Hayreddin Karaman , Prof. Dr. Ali Bardakoğlu ve Prof. Dr. H. Yunus Apaydın isimleri bulunmaktadır.