1. sınıf sıvı ölçme

Not: Aşağıdaki şekiller gerçek nesne resimleri değildir.Anlatımları görsel hale getirmeniz amacıyla hazırlanmıştır.Anlatım kolaylığı için gerçek kap,sıvı gibi vb. kelimeler cümlelerde kullanılmaktadır.

Standart olmayan sıvı ölçme birimi

Bir kap içindeki sıvıyı standart olmayan birimler kullanarak ölçebiliriz.Standart olmayan sıvı ölçü birimi olarak,ölçümü yapılacak sıvının bulunduğu kaptan daha küçük sıvı konulabilecek herhangi bir kap seçilebilirsiniz.Aşağıdaki şekillerde uygun olan standart olmayan sıvı ölçü birimleri

  1. Fıçıdaki sıvıyı ölçmek için tencere kullanılabilinir.
  2. Tenceredeki sıvıyı ölçmek için tabak kullanılabilinir.
  3. Şişedeki sıvıyı ölçme için biberon veya bardak kullanılabilinir.
Uygun standart olmayan sıvı ölçme birimi gösterimi 🍼 🍲 🍶 🍵 🏺

Ölçüm için kullanılacak standart olmayan birim seçiminde nesnenin en az ölçme işlemi ile yapılabilecek nesne olmasına dikkat edilir.Ölçmede amaç karşılaştırma yapmak ise karşılaştırmayı sağlayabilecek en büyük standart olmayan birim seçilmelidir.Uygun olmayan bir birim seçimi ölçme sayısının fazla olmasına veya karşılaştırmanın yanlış olmasına sebep olabilir.Mesele,fıçıdaki sıvı bardakla ölçülebilir.Ama yapılacak ölçüm sayısı fazla olur.Tencere ile yapılacak ölçüm daha az sayıda ölçme ile yapılabilir.

Standart olmayan birimle sıvı ölçme

Standart olmayan birimle sıvı ölçmek için gerekenler sıvının bulunduğu kaptan daha küçük bir kap ve bir boşkaptır.Küçük kap standart olmayan sıvı ölçme birimi olur.Sıvı bu standart olmayan birim kabı ile diğer kaba aktarılır.Kaç kere standart olmayan birim doldurulup boş kaba aktarıldı ise sıvının miktarı o kadar birim olur.

Standart olmayan birimle sıvı ölçme gösterimi

Yandaki şekilde küçük kab standart olmayan sıvı ölçme birimidir.Sıvı bulunan kaptaki sıvı bitene kadar küçük kabı suya daldırıp boş olan aktarma yaparak sıvıyı küçük bardak cinsinden ölçme imkanınız olabilir.Yapılan aktarma sayısı sıvı miktarını verir.Şekildeki sıvı miktarı 8 küçük bardak kadardır.Yani 8 kere küçük bardak ile sıvı alınıp boş olan kaba aktarılır.

Sıvı miktarlarını karşılaştırma

Sıvıları karşılaştırmak için 2 yol vardır?

1) Standart olmayan birimle sıvı ölçme kısmında anlatığı şekilde sıvıları aynı birim cinsinden ölçerek.Ölçme sonucunda bulunan sayısı fazla olan sıvı daha fazladır.

Standart olmayan birimle sıvı miktarı ölçerek iki sıvıyı karşılaştıma gösterimi

2) Sıvılar aynı büyüklükteki kaplara koyup bu kapları düz bir yere koyarak.Bu durumda sıvının yüksekliği ( seviyesi ) fazla olan sıvı daha fazladır.

Seviyesine göre sıvı miktarını karşılaştırma gösterimi

Yandaki şekildeki 2. kaptaki sıvı daha fazladır.Çünkü kaplar aynıdır.Bu sıvıların soldan sağa uzunluklarının aynı olduğu sonucunu doğrurur.İkinci olarak iki kapta altaki çizgiye değmektedir.Ama 2. kaptaki sıvının aşağıdan yukarıya uzunluğu ilkine göre daha fazladır.Çünkü yukarıdaki kırmızı çizgiye 2. kap değerken 1 kap değmemektedir.Bu yüzden 2.kaptaki sıvı daha fazladır.

Not:Şekilde kırmızı noktalı çizgiler normalde yoktur.Yükseklik ( seviye ) farkını hissedebilmeniz için oluşturulmuştur.

Sıvı karşılaştırma kelimeleri

Sıvıları karşılaştırırken kullanılacak kelimeler dolu-boş , daha çok-daha az , yarısı doludur.

Boş,tam dolu, yarım dolu gösterimi BOŞ DOLU YARISI

Yandaki şekilde soldan sağa doğru boş , tam dolu ve yarısı dolu kap gösterimi bulunmaktadır.Yandaki şekle göre çıkarılabilecek sonuçlar aşağıdaki gibidir.

  1. En fazla sıvı olan kap soldan sağa 2. kap olan DOLU kaptır
  2. En az sıvı olan kap soldan sağa 1. kap olan BOŞ kaptır.
  3. DOLU olan kapta YARIM kaptan daha fazla sıvı vardır.
  4. YARISI dolu olan kapta DOLU kaptaki sıvıdan daha az sıvı vardır.

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Sıvı ölçme , 1. sınıf sıvı ölçme testi ,
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları