1. sınıf tartma

Not: Aşağıdaki şekiller gerçek nesne resimleri değildir.Anlatımları görsel hale getirme amacıyla hazırlanmıştır.Anlatım kolaylığı için gerçek nesne gibi isimleri cümlelerde kullanılmaktadır.

Standart olmayan birimle ağırlık ölçme

Ağırlıklar standart olmayan birim kullanarak ölçülebilir.Bunu yapabilmek için

 1. standart olmayan birim olarak kullanılmak üzere ölçülecek nesneden daha küçük bir nesne ve
 2. tahteravalli benzeri dengeyi gösteren bir düzenek gereklidir.
Düzeneğin bir kısmına ağırlığı ölçülecek nesne konulur.Diğer kısmına ise seçilen standart olmayan birim konulmaya başlanır.Düzeneğin iki tarafı aynı seviyede ( havada ) olduğu zaman denge sağlanmış olur ve durulur.Birim tarafına konulan nesne sayısı o birim cinsinden nesnenin ağırlığını verir.

TV'yi kitap cinsinden tartma modellenmesi 📺 📘 📘 📘 📘 📘 📘 📘 📘 📘 📘

Yandaki şekilde televizyonu standart olmayan birim olarak kitapla ölçülmektedir.Kitapları tıkladığınızda denge düzeneğinin sağ tarafına gider.Sağ tarafta 8 kitap olduğu zaman denge düzeneğinin sol ve sağ tarafları aynı seviyede ( havada ) olur.Yani denge sağlanmış olur.Bu durum iki taraftaki nesnelerin ağırlıklarının eşit olduğu anlamındadır.

Ağırlıkları karşılaştırma

Ağırlık karşılaştırma kelimeleri

Ağırlıkları karşılaştırırken kullanılacak olan kelimeler DAHA AĞIR ve DAHA HAFİFtir.

Ağırlıklar nasıl karşılaştırılır?

 1. Aynı türden nesnelerin ağırlıklarını karşılaştırırken nesnelerin büyüklüklerine ( kapladıkları yere ) dikkat edilir.Bir metal eşyayı bir kumaş eşya ile büyüklüğüne bakarak karşılaştıramayız.Ağırlık karşılaştırmada bir metali metal, kumaşı kumaş vb. ile karşılaştırma gereklidir.
  Ağırlık açısında karşılaştırma yapılabilecek nesne örnekleri🍅🍓🐣🐇👞👢🚒🚕

  Yandaki resimlere göre karşılaştırma yapılabilecek olanlar aşağıdaki gibidir

  1. Domates çilek : İkiside bir yiyecektir.Çilek küçük olduğundan dolayı domatese göre daha hafiftir.Domates çileğe göre daha ağırdır.
  2. Civciv ile tavşan : İkiside bir hayvandır.Civciv küçük olduğundan dolayı tavşana göre daha hafiftir.Tavşan civcive göre daha ağırdır.
  3. Ayakkabı çizme : İkiside bir giyecektir.Ayakkabı küçük olduğundan dolayı çizmeye göre daha hafiftir.Çizme ayakkabıya göre daha ağırdır.
  4. İtfaiye arabası taksi :İkiside bir araçtır.Taksi küçük olduğundan dolayı itfaiye arabasına göre daha hafiftir.İtfaiye arabası taksiye göre daha ağırdır.
 2. Karşılaştırma yapılacak olan nesneler farklı türde ise o zaman ağırlık ölçme kısmındaki anlatıldığı gibi standart olmayan birim kullanılarak iki nesne de ölçülür.Ölçüm sonucunda bulunan sayının fazla olduğu nesnenin daha ağır olduğu sonucuna ulaşılır.
 3. Farklı türdeki nesneleri tahteravalli gibi denge düzeneğine koyarak karşılaştırma yapılabilir.Düzeneğin yerde olan kısmındaki nesne daha ağırdır.Yüksekteki kısım daha hafiftir.İki kısımda aynı seviyede ( havada ) ise ağırlıklar eşit anlamındadır.Aşağıdaki resimleri tıkladığınız zaman denge düzeneğine ( kahverengi ) gelir,tekrar tıkladığınızda buradan eski yerine gidebilir.
  Ağırlık açısından hayvanları karşılaştırma modellenmesi🐘🐕🐓🐤🐓🐤🐕🐘

  Yandaki resimlerden en ağır olan hayvan fil,en hafif olan hayvan ise civcivdir.

İlgilenebileceğiniz bazı sayfalar

Tartma , 1. sınıf tartma testi , 1. sınıf tartma soruları ,
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları