1. sınıf uzunluk ölçme

Not: Aşağıdaki şekiller gerçek nesne resimleri değildir.Anlatımları görsel hale getirme amacıyla hazırlanmıştır.Anlatım kolaylığı için gerçek bina,koli,koyun gibi vb. kelimeler cümlelerde kullanılmaktadır.

Uzunluk iki nokta arasındaki mesafedir.

Bir nesnenin uzunluğunu ölçmek için o nesnenin zıt yöndeki ( yukarı-aşağı , sağ-sol ) en uç kısımları tespit edilir.Bu uç kısımları arasındaki mesafe o nesnenin uzunluğudur.

Bir şekil veya nesneyi standart olmayan birimler kullanarak ölçebiliriz.Standart olmayan uzunluk ölçü birimi olarak,ölçümü yapılacak olandan daha küçük bir şekil veya nesne seçilmelidir.

Aşağıdaki şekillerde uygun olan standart olmayan uzunluk ölçü birimleri olarak

  1. binanın uzunluğu için adım kullanılabilinir,
  2. kolinin uzunluğunu ölçmek için karış kullanılabilinir,
  3. kitabın uzunluğunu ölçmek için ataş kullanılabilinir.
📗 🏬 📦 📎 🖐 🚶

Ölçüm için kullanılacak standart olmayan birim seçiminde seçilecek olanın en az ölçme işlemi yapacak olan şekil veya nesne olmasına dikkat edilir.Ölçmede amaç karşılaştırma yapmak ise karşılaştırmayı sağlayabilecek en büyük standart olmayan birim seçilmelidir.Uygun olmayan bir birim seçimi ölçme sayısının fazla olmasına veya karşılaştırmanın yanlış olmasına sebep olabilir.Mesele binayı ataç ile ölçebilirsiniz.Ama bunun için çok sayıda ataç gerekli olur.Bu yüzden ataç binayı ölçmek için uygun bir standart olmayan birim değildir.

Neden uzunluk ölçme gereklidir?

Büyük bir mobilya aldığınızı,5. katta oturduğunuzu ve evin kapısının normalden küçük olduğunu hayal edin.Mobilyayı 5 kat çıkardıktan sonra mobilyanın kapıdan geçmediğini görürseniz ne hissdersiniz? Mobilyayı 5 kat çıkardıktan sonra kapıdan geçmediğini öğrenmek yerine, mobilyayı ve kapıyı karışlayarak ölçerseniz mobilyanın kapıdan geçip geçmeyeceğini daha kolayca tespit edebilirsiniz.

Standart olmayan birimle uzunluk nasıl ölçülür?

1) Standart olmayan birimden fazla sayıda varsa bunlar uzunluk ölçülecek yönde dizilir.Dizilen birim sayısı kadar uzunluk olduğu anlamı çıkar.

🐏 👞 👞 👞 👞

Yukarıdaki şekilde koyunun uzunluğu 4 ayakkabı olarak bulunur.

Standart olmayan birimler nasıl dizilmelidir?

Birimler ( ayakkabılar ) dizilirken ;

  1. Başlangıç noktası tespiti:Başlangıç noktası ( soldaki kırmızı hayali çizgi ) koyunun soldaki en uç yeridir.İlk ayakkabı soldaki kırmızı çizgiye değecek şekilde konulmalıdır.
  2. Diğer ayakkabılarda önceki ayakkabıya değecek şekilde dizilmelidir.Ne önceki ayakkabı geçilmeli nede ayakkabılar arasında boşluk olmalı.Sadece birbirine değmelidir.
  3. Bitiş noktası tespiti:Bitiş noktası ( sağdaki kırmızı hayali çizgi ) koyunun sağdaki en uç yeridir.Bu çizgiden sonra artık birim ( ayakkabı ) dizilmez.

2) Standart olmayan birimden sınırlı sayıda varsa o zaman başlagıç noktasından ileri gidebilmek için birim kaldırılmadan önce birimin son yeri işaretlenmeli ve birimin yeni başlagıç noktası bu olacak şekilde birim ilerletilmeldir.Aşağıdaki şekilde yapılması gerekeni görebilirsiniz.Bu şekilde yapılarak koyunun 4 karış boyunda olduğu tespit edilebilinir.

🐏 🖐 🖐

Uzunluk karşılaştırma kelimeleri

Uzunlukları karşılaştırmak için uzun ve kısa kelimeleri kullanılır.Aşağıda bu kelimelerin kullanımı bulunmaktadır.

Uzunluk nasıl karşılaştırılır?

1) Karşılaştırılacak olan şekile veya nesnelerin bir noktası aynı hizada ise aşağıdaki hayali çizgiler çekerek karşılaştırma yapılabilinir.

Aşağıdaki şekilde 2 kişinin boyunun karşılaştırılması yapılmaktadır.Noktalı çizgiler hayali,gerçekte var olmayan çizgilerdir.İkisininde ayakları alttaki çizgiye değmektedir.Ama soldaki kişi yukarıdaki çizgiye değememektedir.Bu yüzden soldaki kişi sağdaki kişiden daha kısadır.Sağdaki kişi soldaki kişiden daha uzundur.

🕺 🚶

Uzunluk olarak yukarı aşağı dışından soldan sağa doğruda değerlendirme yapılabilir.Aşağıdaki kalemlerden üstteki kalem alttaki kalemin uç noktalarındaki çizgilerinin arasıdadır.Yani üstteki kalem alttaki kalemden daha kısadır.Alttaki kalem üstteki kalemden daha uzundur.Burada noktalı çizgiler hayalidir.Gerçekte yoktur.Ama nesneleri kıyaslama yapabilmek için zihinde bu şekilde hayali çizgiler çizilebilirse,nesnelerin uzunlukları daha kolay karşılatırılabilirsiniz.

2) Karşılaştırılacak olan şekil veya nesneler farklı noktalarda ise standart bir ölçme birimi tespit edilmeli ve bu birimle karşılaştırılacak olan nesneler uzunluk nasıl ölçülür kısmında izah edildiği gibi ölçülmelidir.Ölçme sonucunda fazla ölçme yapılan daha uzun olur.

🕺 🚶
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları