2. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İsa'nın marketten yaptığı 94 TL tutarında alışverişden 39 TL si kahvaltılık , 42 TL si sebze geri kalanı ise meyvedir.
Buna göre İsa marketten ne kadarlık meyve almıştır?
Cevabını kontrol et

2. soru Faruk Salı günü 39 dakika , Çarşamba günü 26 dakika bisiklet kullanmıştır.Perşembe günü iki günde kullandığı mesafenin toplamından 23 dakika daha az bisiklet kullanmıştır.
Buna göre Faruk Perşembe günü kaç dakika bisiklet kullanmıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Bir çiftlikteki hayvanlardan 13 tanesi inek , 34 tanesi koyun geri kalanı ise keçidir.Keçilerin sayısı inek ve koyunların sayısının toplamından 27 daha azdır.
Bu çiftlikte kaç tane keçi vardır?
Cevabını kontrol et

4. soru Naim kumbarasına Haziran'da 47 TL , Mayıs'ta 19 TL atmıştır.Haziran ayında attığı para Nisan ve Mayıs aylarında attıklarının toplamından 7 TL daha azdır.
Buna göre Naim Nisan ayında kumbarasına kaç TL atmıştır?
Cevabını kontrol et

5. soru İbrahim ilk hafta 32 sayfa , ikinci hafta 29 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.
3. hafta ilk iki hafta okuduğu sayfa sayısından 18 sayfa daha az okumuştur.
İbrahim buna göre 3. hafta kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

6. soru Bir apartmanda yaşayanların 35 tanesi İstanbul , 19 tanesi Ankara , geri kalanları ise İzmir doğumludur.
İstanbul doğumluların sayısı Ankara ve İzmir doğumlularının toplamından 12 kişi daha azdır.
Bu apartmanda yaşayanlardan İzmir'de doğanlar kaç kişidir?
Cevabını kontrol et

7. soru Bir tesbihteki 99 boncuktan 38 tanesi yeşil , 29 tanesi mavi geri kalanları ise kırmızı renklidir.
Bu tesbihte kaç kırmızı renkli boncuk vardır?
Cevabını kontrol et

8. soru Sınıfta 39 öğrenci vardır.Bunlardan 17 tanesi erkektir.Buna göre kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından ne kadar fazladır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Fatma Şubat ile Haziran ayı arasında 18 çeyrek altın biriktirmiştir. Ağustos'da çeyrek altınlarından 22 tanesini satmak zorunda kalmış ve 32 tane çeyrek altını kalmıştır.
Buna göre Fatma'nın Şubat ayı başında ne kadar çeyrek altını vardır?
Cevabını kontrol et

10. soru 🏃
Musa bugün 64 dakika koşmuştur.İsa Musa'dan 15 dakika daha az,Nuh ise İsa'dan 17 dakika daha az koşmuştur.
Buna göre Nuh kaç dakika koşmuştur?
Cevabını kontrol et

11. soru Bakkal sabah 46 kutu şeker satmıştır.Öğleden sonra satılan şeker ise sabah satılan şekerden 17 kutu daha azdır.Buna göre bakkal bugün kaç kutu şeker satmıştır? Cevabını kontrol et

12. soru İlkokul 2. sınıfa giden Ömer Şubat ayında harçlıklarından 56 TL biriktirmiştir.
Mart ayında Şubat ayından 19 TL daha az para biriktirmiştir.
Buna göre Ömer iki ayda kaç TL para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et

13. soru Ebrar bugün 41 matematik sorusu çözdü.Ayrıca matematik sorusundan 14 daha az Türkçe sorusu çözdü.Başka soru çözmeyen Ebrar toplam kaç tane soru çözmüştür? Cevabını kontrol et

14. soru Salih'in kitaplığında 55 tane Türkçe kitap vardır.Ayrıca Türkçe kitaplardan 28 daha az İngilizce kitap vardır.Başka türde kitabı olmayan Salih'in kitaplığında kaç tane kitap vardır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.