2. sınıf basamak

ÖNEMLİ NOT:Bir sayının basamak değeri olmaz.Bir sayıdaki rakamların basamak değeri olur

Birlik , onluk

  1. Birlik : Sayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
  2. Onluk : Sayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.

Sayılanları birlik,onluk gibi gruplamak saymayı veya sayılarla işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır.

Yandaki şekildeki kırmızı çizginin solundaki eş küp modelleri ile sağındaki eş küp modelleri sayısı eşitir.Ama sağ taraftaki eş küp modellerinin sayılması daha kolaydır.Üst üste konulmuş olanlar 10 adettir.Bunlar onluk olarak adlanır.Onluklardan bir tanesi saydığımızda diğerinin de aynı sayıda olduğunu uzunluğunun eşit olması sebebiyle saymadan tespit edebiliriz.Ayrıca eş küp modellerinin düzenli şekilde dizilmesi sayma yaparken aynı eş küp modelini tekrar saymamamıza yardım eder.Onluklar sağındaki eş küp modelleri ise birlik olarak adlandırılır.Örnekler

23 sayısı 2 onluk + 3 birlik olarak ayrılır.

47 sayısı 4 onluk + 7 birlik olarak ayrılır.

78 sayısı 7 onluk + 8 birlik olarak ayrılır.

91 sayısı 9 onluk + 1 birlik olarak ayrılır.

58 sayısı 5 onluk + 8 birlik olarak ayrılır.

Birler basamağı

Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.

15 sayısının birler basamağındaki rakam 5'dir ve bu sayıda 5 tane birlik vardır.

53 sayısında birler basamağındaki rakam 3'dür ve bu sayıda 3 tane birlik vardır.

Onlar basamağı

Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.

18 sayısının onlar basamağındaki rakam 1'dir ve bu sayıda 1 onluk vardır.

59 sayısının onlar basamağındaki rakam 5'dir ve bu sayıda 5 onluk vardır.

4 onluk 5 birlik 40 5 45

Yandaki şekilde 45 sayısının küp modelleri modellenmesi gösterilmektedir.Küp modelleri ile 4 tane onluk 5 tane de birlik alınır.4 onluk 40'a ,5 birlikte 5 sayısına eşittir.40 ile 5 bir araya gelincede 45 sayısına ulaşılır.

Basamak değeri

Bir sayıda her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

  1. Birler basamağındaki rakam birlik sayısını ifade ettiğinden dolayı basamak değeri rakam ile aynıdır.
  2. Onlar basamağındaki rakamın onluk sayısını ifade ettiği ve 1 tane onluk 10 taneden oluştuğundan dolayı basamak değeri ise rakamın 10 katıdır.Yani rakamın 10 ile çarpılması ile bulunur.
64 🡿 🡾 Onlar basamağı Birler basamağı 🢃 🢃 6 onluk 4 birlik 🢃 🢃 60 4

Yandaki şekilde 64 sayısındaki rakamların basamak değerlerine ulaşma aşamaları bulunmaktadır.
İlk önce rakamların basamak isimleri tespit edilir.6 onlar , 4 ise birler basamağındadır.
Onlar basamağındaki rakam kadar onluk olacağından 6 onluk , birler basamağındaki kadar da birlik olacağından 4 birlik ikinci aşamada belirlenir.
Son aşamada da grupların kaç adet içerdiği belirtilmiştir.Onluk on adeti temsil ettiğinden 6 onlukta 60 adeti temsil eder.Yani 64 sayısındaki 6 sayısının basamak değeri 60 dır.Birliklerde bir adeti temsil ettiğinden 4 birlik 4 adettir.64 sayısındaki 4 rakamının basamak değeri de 4 olur.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları