2. sınıf basamak

4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Birlik , onluk

 • Birlik : Sayılan bir şeyden 1 tanesini temsil eden grubun adıdır.
 • Onluk : Sayılan bir şeyden 10 tanesini temsil eden grubun adıdır.

Sayılanları birlik,onluk gibi gruplamak saymayı veya sayılarla işlem yapmayı kolaylaştırmaktadır.

 • Yukarıdaki şekildeki kırmızı çizginin solunda ve sağında 33 eş küp modeli vardır.
 • Ama daha düzenli olduğundan sağ taraftaki eş küp modellerinin sayılması daha kolaydır.
 • Üst üste konulmuş olanlar 10 adet eş küp modeli onluktur.
 • Onlukların sağındaki eş küp modelleri ise birliktir.
 • 23 sayısında 2 onluk ve 3 birlik vardır.
 • 47 sayısında 4 onluk ve 7 birlik vardır.
 • 78 sayısında 7 onluk ve 8 birlik vardır.
 • 91 sayısında 9 onluk ve 1 birlik vardır.
 • 58 sayısında 5 onluk ve 8 birlik vardır.

Birler basamağı

Bir sayıdaki sağdan sola doğru ilk rakamın bulunduğu yer birler basamağıdır.Birler basamağındaki rakam birliklerin sayısını vermektedir.

 • 15 sayısının birler basamağındaki rakam 5 dir ve bu sayıda 5 tane birlik vardır.
 • 53 sayısında birler basamağındaki rakam 3 dür ve bu sayıda 3 tane birlik vardır.

Onlar basamağı

Sağdan sola doğru bir sayıdaki 2. rakamın bulunduğu yer onlar basamağıdır.Onlar basamağındaki rakam onlukların sayısını vermektedir.

 • 18 sayısının onlar basamağındaki rakam 1 dir ve bu sayıda 1 onluk vardır.
 • 59 sayısının onlar basamağındaki rakam 5 dir ve bu sayıda 5 onluk vardır.
4 onluk 5 birlik 40 5 Modellenen sayı 45 dir

Basamak değeri

Bir sayıda her rakam bulunduğu basamağa göre bir değer alır.

 1. Birler basamağındaki rakam birlik sayısını ifade ettiğinden dolayı basamak değeri rakam ile aynıdır.
 2. Onlar basamağındaki rakamın onluk sayısını ifade ettiği ve 1 tane onluk 10 taneden oluştuğundan dolayı basamak değeri ise rakamın 10 katıdır.Yani rakamın 10 ile çarpılması ile bulunur.
64 🡿 🡾 Onlar basamağı Birler basamağı 🢃 🢃 6 onluk 4 birlik 🢃 🢃 60 4
 • Üstteki şekilde 64 sayısındaki rakamların basamak değerlerine ulaşma aşamaları bulunmaktadır.
 • 6 onlar basamağındadır.6 onluk vardır ve sayıdaki 6 rakamının basamak değeri 60 dır.
 • 4 birler basamağındadır.4 onluk vardır ve sayıdaki 4 rakamının basamak değeri 4 dür.

4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında çözümlü sorular vardır.

Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları