2. sınıf matematik

- KONU ANLATIMLARI

2. sınıf basamak , Deste düzine , 2. sınıf ritmik saymalar , Sayı örüntüsü , 2. sınıf sayı yuvarlama , 2. sınıf toplama , 2. sınıf çıkarma , 2. sınıf çarpma , 2. sınıf bölme , 2. sınıf kesirler , 2. sınıf geometrik şekiller , 2. sınıf geometrik cisimler , 2. sınıf uzamsal ilişkiler , 2. sınıf geometrik örüntü , 2. sınıf uzunluk ölçme , Sayı doğrusu , 2. sınıf zaman ölçme , 2. sınıf tartma , 2. sınıf sıvı ölçme , Sıklık tablosu , Çetele tablosu , Nesne grafiği , Şekil grafiği ,

- TESTLER

Doğal Sayılar : 2. sınıf doğal sayılar soruları , 2. sınıf doğal sayılar testi 2 , 2. sınıf basamak testi , 2. sınıf basamak soruları , Sayı örüntüsü soruları , Sayı örüntüsü testi , Sayı örüntüsü testi 2 , Sayı sayma testi , Onluğa yuvarlama testi , 2. sınıf doğal sayılar testi , 2. sınıf sayı yuvarlama testi , 2. sınıf sayı örüntü testi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi : 2. sınıf doğal sayılarla toplama işlemi soruları , 2. sınıf doğal sayılarla toplama işlemi testi , 2. sınıf toplama işlemi gerektiren problemler , Doğal sayılarla eldesiz eldeli toplama testi , Doğal sayılarla eldesiz eldeli toplama soruları , Verilmeyen toplananı bulma soruları , Verilmeyen toplananı bulma testi , İki doğal sayının toplamını tahmin testi , İki doğal sayının toplamını tahmin soruları , 2. sınıf toplamayla yapılacak problemler , 2. sınıf toplama testi 2 , 2. sınıf toplama soruları , 2. sınıf toplama soruları 2 , 2. sınıf toplama tahmin yuvarlama testi , 2. sınıf toplama testi

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi : 2. sınıf doğal sayılarla çıkarma testi , 2. sınıf doğal sayılarla çıkarma soruları , 2. sınıf toplama çıkarma işlemi gerektiren problemler , 2. sınıf çıkarmayla yapılacak problemler , 2. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler , 2. sınıf çıkarma işlemi gerektiren problemler 2 , Çıkarma işlemi sonucu tahmin testi , Çıkarma işlemi sonucu tahmin soruları , 2. sınıf çıkarma soruları 2 , 2. sınıf çıkarma testi 2 , 2. sınıf çıkarma testi , 2. sınıf çıkarma soruları

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi : 2. sınıf doğal sayılarla çarpma testi , 2. sınıf doğal sayılarla çarpma soruları , 2. sınıf çarpma işlemi gerektiren problemler , Çarpma işlemi gerektiren problemler , 2. sınıf çarpmayla yapılacak problemler , Çarpma testi , Çarpma soruları , 2. sınıf çarpma testi

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi : 2. sınıf bölme testi , Bölme soruları , Bölme problemleri , Bölme işlemi gerektiren problemler , Bölme testi

Kesirler : 2. sınıf kesirler testi , 2. sınıf kesirler soruları 2 , 2. sınıf kesirler soruları

Geometrik Cisimler ve Şekiller : Geometrik şekil kenar köşe testi , Geometrik şekil kenar köşe soruları , 2. sınıf geometrik cisimler testi , 2. sınıf geometrik cisimler soruları , 2. sınıf geometrik cisimler şekiller testi , 2. sınıf geometrik cisimler şekiller soruları

Uzamsal İlişkiler : 2. sınıf simetri soruları , 2. sınıf uzamsal ilişkiler testi , 2. sınıf uzamsal ilişkiler soruları , Hareket testi , Hareket soruları , 2. sınıf simetri testi

Geometrik Örüntüler : 2. sınıf geometrik örüntü soruları , 2. sınıf geometrik örüntü soruları 2 , 2. sınıf geometrik örüntü testi

Uzunluk Ölçme : 2. sınıf uzunluk ölçme testi , 2. sınıf uzunluk ölçme soruları , Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemler , 2. sınıf uzunluk ölçme problemleri , 2. sınıf uzunluk problemleri , 2. sınıf uzunluk ölçme testi 2

Paralarımız : 2. sınıf paralarımız testi , 2. sınıf paralarımız soruları , 2. sınıf para problemleri , Paralarımızla ilgili problemler , 2. sınıf paralarımız testi 2

Zaman Ölçme : 2. sınıf zaman ölçme testi , 2. sınıf zaman ölçme soruları , Zaman ölçü birimlerinin kullanıldığı problemler , 2. sınıf zaman problemleri , 2. sınıf zaman ölçme testi 2 , 2. sınıf zaman ölçme soruları 2

Tartma : 2. sınıf tartma testi , 2. sınıf tartma soruları , Kütle ölçü birimiyle ilgili problemler , 2. sınıf ağırlık problemleri , 2. sınıf tartma testi 2

Sıvı Ölçme : Sıvı ölçme problemleri , 2. sınıf sıvı ölçme problemleri

Veri Toplama ve Değerlendirme : 2. sınıf veri işleme testi , 2. sınıf veri işleme soruları , Şekil grafiği testi , Şekil grafiği soruları , Nesne grafiği testi , Nesne grafiği soruları , Sıklık tablosu soruları , Sıklık tablosu testi , Çetele tablosu soruları , Çetele tablosu testi , 2. sınıf veri işleme testi 2 , 2. sınıf veri işleme soruları 2 , 2. sınıf nesne grafiği testi , 2. sınıf tablo grafik testi

- KAZANIMLAR

- SAYILAR VE İŞLEMLER

- Doğal Sayılar

 1. Terimler veya kavramlar: basamak, basamak değeri, sayı örüntüsü, deste, düzine
 2. Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. 100’e kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır.
 3. Nesne sayısı 100’den az olan bir çokluğu model kullanarak onluk ve birlik gruplara ayırır, sayı ile ifade eder.
  1. Aşamalı olarak önce 20 içinde çalışmalar yapılır.
  2. Deste ve düzine örneklerle açıklanır.
 4. Verilen bir çokluktaki nesne sayısını tahmin eder, tahminini sayarak kontrol eder.
 5. 100’den küçük doğal sayıların basamaklarını modeller üzerinde adlandırır, basamaklardaki rakamların basamak değerlerini belirtir.
 6. 100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.Ritmik sayma çalışmalarında, 100 içinde ileriye ve geriye birer sayma çalışmaları ile başlanır. Sayılar aşamalı olarak artırılır.
 7. Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.
  1. Verilen sayı örüntülerinin kuralı bulunmadan önce örüntünün ögeleri arasındaki değişim fark ettirilir.
  2. En çok iki ögesi verilmeyen sayı örüntüleri kullanılır.
  3. Örüntülerde kuralın bulunabilmesi için baştan en az üç öge verilmelidir.Örneğin 5, 10, 15, _ , 25, _ , 35
 8. 100’den küçük doğal sayılar arasında karşılaştırma ve sıralama yapar.
  1. En çok dört doğal sayı arasında karşılaştırma ve sıralama çalışmaları yapılır.
  2. Sıra bildiren sayıları "önce", "sonra" ve "arasında" kavramlarını kullanarak sözlü ve yazılı olarak ifade etme çalışmalarına yer verilir.
 9. 100’den küçük doğal sayıların hangi onluğa daha yakın olduğunu belirler.

- Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: elde, eldeli toplama
 2. Toplamları 100’e kadar (100 dâhil) olan doğal sayılarla eldesiz ve eldeli toplama işlemini yapar.
  1. Toplamları 100’ü geçmemek koşuluyla iki ve üç sayı ile toplama işlemleri yaptırılır.
  2. Toplama işleminde eldenin anlamı modellerle ve gerçek nesnelerle açıklanır.
 3. İki sayının toplamında verilmeyen toplananı bulur.
  1. Verilmeyen toplanan bulunurken üzerine sayma, geriye sayma stratejisi veya çıkarma işlemi kullandırılır.
  2. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
 4. İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. Toplamları en fazla 100 olan sayılarla işlemler yapılır.
 5. Zihinden toplama işlemi yapar.
  1. Toplamları en fazla 100 olan 10 ve 10’un katı doğal sayılarla zihinden toplama işlemleri yapılır.
  2. Ardından toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı zihinden toplama çalışmalarına yer verilir.Öğrencilerin farklı stratejiler geliştirmelerine olanak sağlanır.
 6. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. Problem çözerken en çok iki işlemli problemlerle çalışılır.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 1. 100’e kadar olan doğal sayılarla onluk bozmayı gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemini yapar.Gerçek nesneler kullanılarak onluk bozma çalışmaları yapılır.
 2. 100 içinde 10’un katı olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.
 3. Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.100’e kadar olan sayılarla işlemler yapılır.
 4. Toplama ve çıkarma işlemleri arasındaki ilişkiyi fark eder.
  1. Toplananlar ve toplam ile eksilen, çıkan ve fark arasındaki ilişki vurgulanır.
  2. İşlemsel olarak ifade etmeden önce bu ilişki sözel olarak açıklanır. Örneğin “Ali nin 3 kalemi var. Babası 4 kalem daha alırsa Ali nin kaç kalemi olur? “ probleminde 3, 4 ve 7 arasındaki ilişki aşağıdaki gibi sözel olarak ifade edilir;
   • İlk kalem sayısı + Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı
   • İlk kalem sayısı = Toplam kalem sayısı - Eklenen kalem sayısı
   • Eklenen kalem sayısı = Toplam kalem sayısı - İlk kalem sayısı
 5. Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki "eşitlik" anlamını fark eder.Eşit işaretinin her zaman işlem sonucu anlamı taşımadığı, eşitliğin iki tarafındaki matematiksel ifadelerin denge durumunu da (eşitliğini) gösterdiği vurgulanır.Örneğin 5+6=10+1; 15-3= 18-6; 8+7 = 20-5; 18= 16+2
 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.
  1. En çok iki işlemli problemlere yer verilir.
  2. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: çarpma, çarpım tablosu, çarpan, çarpım Semboller: x
 2. Çarpma işleminin tekrarlı toplama anlamına geldiğini açıklar.Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.
 3. Doğal sayılarla çarpma işlemi yapar.
  1. Çarpma işleminin sembolünün (x) anlamı üzerinde durulur.
  2. 10’a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4 ve 5 ile çarpar.
  3. Çarpma işleminde çarpanların yerinin değişmesinin çarpımı değiştirmeyeceği fark ettirilir.
  4. Yüzlük tablo ve işlem tabloları kullanılarak 5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosu oluşturulur.
  5. Çarpma işleminde 1 ve 0’ın etkisi açıklanır.
 4. Doğal sayılarla çarpma işlemi gerektiren problemler çözer.Tek işlem gerektiren problemler üzerinde çalışılır.

- Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 1. Terimler veya kavramlar: bölme, bölünen, bölen, bölüm Semboller: ÷
 2. Bölme işleminde gruplama ve paylaştırma anlamlarını kullanır.
  1. Gerçek nesnelerin kullanımına yer verilir.
  2. 20 içinde doğal sayılarla kalansız işlem yapılır.
  3. Bölme işleminin sembolik gösterimine geçmeden önce, bölme işlemini ardışık çıkarma olarak modeller.
 3. Bölme işlemini yapar, bölme işleminin işaretini (÷) kullanır.
  1. Öğrencilerin bölme işlemi sürecinde verilen probleme uygun işlemi seçmeleri sağlanır.
  2. Bölünen, bölen, bölüm ile bölü çizgisinin bölme işlemine ait kavramlar olduğu vurgulanır.

- Kesirler

 1. Terimler veya kavramlar: çeyrek
 2. Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.
  1. Uzunluk, şekil ya da nesneler dört eş parçaya bölünür, çeyrek belirtilir.
  2. Kesir gösterimine girilmez.

- GEOMETRİ

- Geometrik Cisimler ve Şekiller

 1. Terimler veya kavramlar: çember, daire, küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, küre, silindir
 2. Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırır.
  1. Üçgen, kare, dikdörtgen, daire ve çemberin benzer veya farklı yanları açıklanır.
  2. Verilen bir geometrik şeklin diğer geometrik şekillere benzeyip benzemediğine yönelik çalışmalara yer verilir.
 3. Şekil modelleri kullanarak yapılar oluşturur, oluşturduğu yapıları çizer.
  1. Öğrencilerin öncelikle tek tür şekil modelleriyle çalışmaları daha sonra farklı şekil modelleri kullanarak da çalışmalar yapmaları sağlanır.
  2. Cisimlerin yüzeyleri kullanılarak elde edilen şekillerle noktalı kâğıt üzerinde çizim çalışmaları yapılabilir.
  3. Öğrencilerin farklı medeniyetlere ait sanat eserlerindeki süslemeleri fark etmeleri sağlanır.
 4. Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir ve küreyi modeller üstünde tanır ve ayırt eder.
  1. Cisimler biçimsel olarak geometrik özelliklerine değinilmeden tanıtılır.
  2. Günlük hayatta karşılaşılabilecek cisimler (pinpon topu, süt kutusu, şişe vb.) kullanılır.
 5. Geometrik cisim ve şekillerin yön, konum veya büyüklükleri değiştiğinde biçimsel özelliklerinin değişmediğini fark eder.
  1. Sınıf seviyesinde tanıtılan şekillere, cisimlere ve bunların özelliklerine ağırlık verilir.
  2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
  3. Üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir.

- Uzamsal İlişkiler

 1. Terimler veya kavramlar: simetrik şekil
 2. Yer, yön ve hareket belirtmek için matematiksel dil kullanır.
  1. Bir doğru boyunca konum, yön ve hareketi tanımlamak için matematiksel dil kullanılır.
  2. Uygun bilgi ve iletişim teknolojileri ile yapılacak etkileşimli çalışmalara yer verilebilir.
 3. Çevresindeki simetrik şekilleri fark eder.
  1. Simetrinin matematiksel tanımına girilmez.
  2. Kare, üçgen, dikdörtgen ve daire bir kez uygun şekilde katlanarak iki eş parçaya ayrılır ve iki eş parçaya ayrılamayan şekillerin de olduğu fark ettirilir.

- Geometrik Örüntüler

 1. Tekrarlayan bir geometrik örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.
  1. En çok dört ögeli örüntüler üzerinde çalışılır.
  2. Farklı konumlandırılmış şekiller içeren örüntülere de yer verilir.
 2. Bir geometrik örüntüdeki ilişkiyi kullanarak farklı malzemelerle aynı ilişkiye sahip yeni örüntüler oluşturur.

- ÖLÇME

- Uzunluk Ölçme

 1. Terimler veya kavramlar: metre (m), santimetre (cm), sayı doğrusu
 2. Standart olmayan farklı uzunluk ölçü birimlerini birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçer ve standart olmayan birimin iki ve dörde bölünmüş parçalarıyla tekrarlı ölçümler yapar.
  1. Kâğıttan bir şeritle yapılan ölçümün aynı şeridin yarısı ve dörtte biri ile tekrarlanması istenir.
  2. Bir uzunluğun aynı birimin daha küçük parçalarıyla ifade edilebileceği fark ettirilir.
  3. Birimler arasında kat ifadeleri kullanılarak karşılaştırma yapılmaz.
 3. Standart uzunluk ölçü birimlerini tanır ve kullanım yerlerini açıklar.
  1. Metre ve santimetreyle sınırlı kalınır.
  2. Standart ölçme araçları kullandırılır.
 4. Uzunlukları standart araçlar kullanarak metre veya santimetre cinsinden ölçer.
  1. Ölçülen farklı uzunlukları karşılaştırma çalışmaları yapılır.
  2. Metre ve santimetrenin kısaltmayla gösterimine değinilir.
 5. Uzunlukları metre veya santimetre birimleri türünden tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırarak kontrol eder.
 6. Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü birimleriyle, uzunluk modelleri oluşturur.
  1. Örneğin renkli şeritler kullanarak birim tekrarının da görülebileceği modeller oluşturulur.
  2. Sayı doğrusu temel özellikleriyle tanıtılarak etkinliklerde kullanılır ve cetvelle ilişkilendirilir.
 7. Uzunluk ölçü birimi kullanılan problemleri çözer.
  1. Tek uzunluk ölçü biriminin kullanılmasına dikkat edilir.
  2. Çözümünde birimler arası dönüştürme yapılması gereken problemlere yer verilmez.

- Paralarımız

 1. Kuruş ve lira arasındaki ilişkiyi fark eder.
  1. Örneğin on tane 10 kuruşun, dört tane 25 kuruşun, iki tane 50 kuruşun 1 lira ettiği vurgulanır.
  2. Ondalık gösterimlere girilmez.
  3. 100 ve 200 TL tanıtılır.
 2. Değeri 100 lirayı geçmeyecek biçimde farklı miktarlardaki paraları karşılaştırır.Karşılaştırma yapılırken tek birim (kuruş veya TL) kullanılır.
 3. Paralarımızla ilgili problemleri çözer.
  1. Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.
  2. Dönüşüm gerektiren problemlere girilmez.
  3. Problem kurmaya yönelik çalışmalara da yer verilir.

- Zaman Ölçme

 1. Tam, yarım ve çeyrek saatleri okur ve gösterir.
  1. 24 saat üzerinden zaman kullanımına örnekler verilir.
  2. Tam saat, öğleden önce, öğleden sonra, sabah, öğle, akşam ve gece yarısı kelimeleri kullanılır.
  3. Analog ve dijital saat birlikte kullanılır.
  4. Saat üzerinde ayarlama çalışmaları yapılır.
 2. Zaman ölçü birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl ilişkileri ile sınırlı kalınır.
 3. Zaman ölçü birimleriyle ilgili problemleri çözer.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

- Tartma

 1. Terimler veya kavramlar: kilogram (kg)
 2. Nesneleri standart araçlar kullanarak kilogram cinsinden tartar ve karşılaştırır.
 3. Kütle ölçü birimiyle ilgili problemleri çözer.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

- Sıvı Ölçme

 1. Standart olmayan sıvı ölçme birimlerini kullanarak sıvıların miktarını ölçer ve karşılaştırır.
 2. Standart olmayan sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemleri çözer.Sınıf sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

- VERİ İŞLEME

- Veri Toplama ve Değerlendirme

 1. Terimler veya kavramlar: çetele tablosu, sıklık tablosu, nesne grafiği, şekil grafiği, ağaç şeması
 2. Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.
  1. Veri toplarken “Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği mevsimin, rengin hangisi olduğunun sorulması vb.” örneklere yer verilir.
  2. Grafik oluştururken verinin en çok dört kategoride organize edilebilir olmasına ve her veri için bir nesne kullanılmasına, nesnelerin yan yana veya üst üste gelmesine dikkat edilmelidir.
  3. Nesne ve şekil grafiğinde yatay ve dikey gösterimler örneklendirilmelidir.
  4. Nesne grafiği oluşturulurken gerçek nesneler kullanılmasına dikkat edilmelidir.