2. sınıf uzunluk ölçme soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 📱
Yukarıdaki cep telefonun uzunluğu 2 kağıt şerit kadardır.
Standart olmayan birim olan bu kağıt şeridin dörtte bir kadar büyüklükteki parçasıyla ölçüm yapılsaydı cep telefonu kaç çeyrek şerit büyüklüğünde olurdu?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Dut ağacının boyu 75 cm , kiraz ağacının boyu ise 1 metredir.Buna göre hangi ağaç daha kısadır? A) Dut B) Kiraz Soruyu cevapla

3. soru Santimetre kısaca cm ile gösterilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

4. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 🍄
Yukarıdaki mantar 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre mantarın uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Soruyu cevapla

5. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👜
Yukarıdaki çanta 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre çantanın uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 👡
Yukarıdaki terlik 100 cm'lik (1 metrelik) bir cetvelle ölçülmek isteniyor.Buna göre terliğin uzunluğu kaç santimetre olarak ölçülür?
Soruyu cevapla

7. soru Dikey sayı doğrusu olabilir mi? A) Olabilir B) Olamaz Soruyu cevapla

8. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki şeklin ismi nedir?
A) Cetvel B) Uzunluk ölçer C) Sayı doğrusu D) Metre Soruyu cevapla

9. soru 100 cm ?? cm 65 cm
Yukarıdaki 3 şekil büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır.Buna göre ortadaki şekil en az kaç cm olabilir?
Soruyu cevapla

10. soru Tarladaki elma ağacı 97 cm , ayva ağacı ise 68 cm uzunluğundadır.Dut ağacı ise elma ağacından kısa , ayva ağacından uzundur.
Buna göre dut ağacı en fazla kaç cm uzunluğundadır?
Soruyu cevapla

11. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 5 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Soruyu cevapla

12. soru 1 karış standart olmayan uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

13. soru Herkesin ayak uzunlukları farklıdır.Bu yüzden 1 ayak standart uzunluk ölçme birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

14. soru Bir sıranın uzunluğunu Mümin 7 karış , Mümine 8 karış olarak ölçmüştür.Buna göre kimin bir karışının uzunluğu daha küçüktür? A) Mümine B) Mümin Soruyu cevapla

15. soru Elin baş parmağı ile küçük parmağı arasındaki uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Soruyu cevapla

16. soru El parmağımızın eni kadar uzunluğun adı nedir? A) Kulaç B) Adım C) Parmak D) Karış Soruyu cevapla

17. soru Bir masanın uzunluğu bir tam şerit ile 3 tam şerit uzunluğunda ölçülmüştür.Tam şeriti iki parçaya ayırıp bir parça şerit ile aynı masayı ölçersek masanın uzunluğunu kaç parça şerit olarak buluruz? Soruyu cevapla

18. soru Bir kapının boyu bir tam ip ile 2 tam ip uzunluğunda ölçülmüştür.Tam ipi dört parçaya ayırıp bir parça ip ile aynı kapıyı ölçersek kapının boyunu kaç parça ip olarak buluruz? Soruyu cevapla

19. soru Metre standart olmayan uzunluk ölçü birimidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

20. soru 1 metre = 100 cm
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

21. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki yeşil şeritin uzunluğu kaç kırmızı parça uzunluğundadır?
Soruyu cevapla

22. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki turuncu şeritin uzunluğu kaç mavi parça uzunluğundadır?
Soruyu cevapla

23. soru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Yukarıdaki kırmızı şeritin uzunluğu kaç yeşil parça uzunluğundadır?
Soruyu cevapla

24. soru
Yukarıdaki yeşil parçanın uzunluğu 3 cm olduğuna göre kırmızı şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Soruyu cevapla

25. soru
Yukarıdaki yeşil şeritlerin uzunlukları eşittir.Kırmızı şeritin uzunluğu 20 cm olduğuna göre bir yeşil şeritin uzunluğu kaç santimetredir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 2.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

26. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği aynı olan 4 Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) vardır.Bunların tümünün genişliği 24 santimetredir.Buna göre bu raftaki bir Kuranı Kerim mealinin genişliği kaç santimetredir? Soruyu cevapla

27. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniye 5 m olmak üzere 9 saniye boyunca koştu.Bünyamin'in koştuğu mesafe kaç metredir?
Soruyu cevapla

28. soru Süleyman'ın evi okulu ve marketi bu sıralama ile aynı yoldadır.Ev ile okul arasındaki mesafe 37 metredir , okul ile market arası ise 26 metredir.Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür? Soruyu cevapla

29. soru Terzi Elif 3 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 27 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Soruyu cevapla

30. soru Hatice uzunluğunun 4 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 4 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Soruyu cevapla

31. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 88 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 6 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 12 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Soruyu cevapla

32. soru Bir dükkanda herbirinde 9 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Soruyu cevapla

33. soru Yunus bir makara telden önce 19 m , sonra 16 m tel kesti.Makarada kalan tel 42 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Soruyu cevapla

34. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 13 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 6 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 72 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Soruyu cevapla

35. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 6 m daha yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları