2. sınıf uzunluk problemleri

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Musa'nın kitaplığındaki bir rafta herbirinin genişliği 3 cm olan Kuranı Kerim meallerinin ( Türkçesi ) tümünün genişliği 15 santimetredir.Buna göre bu rafta kaç tane Kuranı Kerim meali bulunmaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 168 doğru , 105 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru Süleyman'ın evi okulu ve market bu sıralama ile aynı yoldadır.
Ev ile okul arasındaki mesafe 35 metredir , okul ile market arası ise 24 metredir.
Evinden çıkan Süleyman önce markete gidip yiyecek almış ve sonra okula gitmiştir.Buna göre Süleyman kaç metre yol yürümüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 66 doğru , 189 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 🏃
Bünyamin okula geç kaldığından dolayı evden okula her saniyede 5 m olmak 15 m koştu.Buna göre Bünyamin kaç saniye koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 136 doğru , 123 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 54 cm uzunluğundaki bir tahtanın bir ucundan iki parça kesilmiş ve tahtanın boyu 19 cm olmuştur.Parçalardan birisinin uzunluğu 12 cm olduğuna göre ikinci parçanın uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 79 doğru , 126 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru Bir fidanın boyu her hafta aynı uzunlukta uzamaktadır.Bu fidanın boyu iki haftada 18 cm uzadığına göre bir haftada kaç cm uzamaktadır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 119 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru Kardeşimin boyu 59 cm dir.Benim boyum kardeşimin boyundan 14 cm daha uzun , abimin boyundan ise 12 cm daha kısadır.
Buna göre abimin boyu kaç santimetredir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 62 doğru , 120 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bir binanın çatısının yüksekliği 2 m , diğer kısımlarının yüksekliği ise çatının yüksekliğinden 28 m daha fazladır.Buna göre binanın toplam yüksekliği kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 37 doğru , 116 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru Terzi Elif 2 m kumaş ile bir elbise dikmektedir.Elif bugün 14 m kumaş kullanarak elbise diktiğine göre bugün kaç elbise dikmiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 111 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Her birinin yüksekliği 7 cm olan 3 kutu bir masaya üst üste konulmuştur.Masadaki kutuların toplam yüksekliği kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 127 doğru , 33 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru Elektrikçi Yakup bir evin ilk odasına 8 m , ikinci odasına ise ilk odadaki kablodan 5 m daha fazla kablo döşemiştir.Buna göre Yakup bu eve kaç metre kablo döşemiştir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 65 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru Yusuf'un bir karışı babasının bir karışının yarısı kadardır.Yusuf bir masanın uzunluğunu 6 karış bulmuştur.Bu masayı babası karış ile ölçerse kaç karış bulacaktır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 60 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru Yunus bir makara telden önce 21 m , sonra 14 m tel kesti.Makarada kalan tel 47 m olduğuna göre tel kesme öncesi telin uzunluğu kaç metreydi? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 71 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Bir dükkanda herbirinde 6 m kumaş olan 5 top kumaş vardır.Buna göre dükkandaki kumaşların uzunluğu kaç metredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 87 doğru , 26 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru İsa ilk dakikada 98 m yürümüştür.Her geçen dakikada 9 m daha az yürüyen İsa 3. dakikada kaç metre yürümüştür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 29 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir balkona çamaşır asmak için herbiri 6 m olan 4 ip çekilmiştir.Bunun için kaç metre ip kullanılmıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 89 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Şuayb , İdris ve Zülkarneyn atlama yarışması yaptılar.Şuayb İdris'ten 8 cm fazla , İdris Zülkarneyn'den 7 cm daha az mesafe atlamıştır.Zülkarneyn 73 cm mesafe atladığına göre Şuayb kaç santimetre atlamıştır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 32 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Nuh'un bir adımı üç karış uzunluktadır.Dolabın genişliğini 9 karış olarak ölçen Nuh , genişliği adımlama ile ölçmeye çalışsaydı genişliği kaç adım bulacaktı? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 39 doğru , 36 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru İbrahim , Yusuf ve Yahya koşu yarışı yaptı.İbrahim yarım dakikada 85 m koştu.Yusuf yarım dakikada İbrahim'in koştuğu mesafeden 9 m daha fazla , Yahya ise yarım dakikada Yusuf'un koştuğu mesafeden 18 m daha az koştu.
Buna göre Yahya yarım dakikada kaç metre koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 33 doğru , 29 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Hatice uzunluğunun 3 cm olduğunu bildiği silgisi ile defterinin uzunluğunu 4 silgi kadar ölçmüştür.Buna göre defterin uzunluğu kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 68 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.