3. sınıf bölme

Bölme işlemi

Bölme işlemi ,bir nesneler grubunu başka gruplara eşit miktarda paylaştırma veya gruplara eşit miktarda dağıtma ( gruplama ) işlemidir.Eşit miktarda paylaştırmayı ,gruplamayı tekrarlı çıkarma ile sağlayabiliriz.

Bölme işlemi modellenmesi

Eş küp modelleriyle modelleme

Bölme işleminin eş küplerle modellenmesi,animasyonlu

Yanda 24 ÷ 2 işleminin eş küp modelleri ile modellenmesi bulunmaktadır.Normalde birer birer paylaştırma yapılır.Ama burada iki tarafada aynı miktarda yapabilecek sayıda eş küp modeli olduğundan dolayı eş küp modelleri önce onar onar ,sonra beşer beşer sonra da ikişerli olarak paylaştırlmıştır.Paylaştırma sonunda her iki kısımda da eşit miktarda 17 küp modeli olduğu görülmektedir.Paylaştırmada yapılan eş küp modeli sayısı yani çıkanları topladığımızda ( 10 + 50 + 2 ) 17 sonucuna ulaşabiliriz.Yani 34 ÷ 2 bölme işleminin sonucu 17'dir.

Sayı doğrusu ile modelleme

Bölme işleminin sayı doğrusu ile modellenmesi 0 5 10 15 20 5 - 5 = 0 10 - 5 = 10 15 - 5 = 10 20 - 5 = 15

20 ÷ 5 işleminde sıra ile 20'den 5 çıkarılır.Toplam 4 adet çıkarma işlemi yapıldığından dolayı 20 ÷ 5 işleminin sonucu 4 olarak bulunur.

Kısa yoldan 10'a bölme

Birler basamağında 0 rakamı olan bir sayının 10'a bölümü bölünen sayıdaki 0 rakamının silinmesi ile kısa yoldan bulunabilinir.Örnekler

30 ÷ 10 işleminin sonucunu bulmak için 30 sayısının birler basamağındaki 0 silinir.Geriye sadece 3 kaldığı için işlemin sonucu 3 olarak bulunur.

90 ÷ 10 işleminin sonucunu bulmak için 90 sayısının birler basamağındaki 0 silinir.Geriye sadece 9 kaldığı için işlemin sonucu 3 olarak bulunur.

Bilinmeyen bölüneni bulma

Bölüneni bulmak için , ( bölen x bölüm ) + kalan işlemi yapılmalıdır.Burada işlem sırasına dikkat edilmelidir.Önce parantez içi yapılmalıdır.Örnek

Bölüneni bulma ve modellenmesi,animasyonlu ? 3 6 2

Yandaki bölme işlemindeki ? işareti ile gösterilen bölüneni bulmak için ( 6 x 3 ) + 2 işlemi yapılmalıdır.Bu işlemin sonucu 20'dir ve bu bilinmeyen bölünendir.Bu işlemin küplerle modellemesi bulunmaktadır.6 tane 3'lü küp grupları bulunmaktadır.Bunun dışında da 2 tane tek küp vardır.Küplerin sayısı bölüneni ( 20 ) vermektedir.

Bilinmeyen böleni bulma

Böleni bulmak için , ( bölünen - kalan ) ÷ bölüm işlemi yapılmalıdır.Burada işlem sırasına dikkat edilmelidir.Önce parantez içi yapılmalıdır.Örnek

27 ? 4 3

Yandaki bölme işlemindeki ? işareti ile gösterilen böleni bulmak için ( 27 - 3 ) ÷ 4 işlemi yapılmalıdır.İlk önce çıkarma işlemi yapılır ve 24 bulunur.Sonra 24 , 4'e bölünür ve 6 bulunur.Bu bilinmeyen bölendir.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları