3. sınıf geometrik cisimler

Çözüm yayınları logo Sayfanın hazırlanmasında Çözüm Yayın Grubuna bağlı Martı Okul Yayınlarıdan esinlenilmiştir.Martı okul yayınları logo

Küp

Küpün köşe ve ayrıt ve yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir küp modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımlarını gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Küpün 8 köşesi , 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır.Bunları görmek sıra ile görmek için ilgili aşağıdaki ilgili butonu tıklayın.

Küpün tüm yüzleri eş karesel bölgedir.

Kare prizma

Kare prizmasının köşe ve ayrıt ve yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir kare prizma modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımlarını gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Kare prizmanın 8 köşesi , 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır.Bunları görmek sıra ile görmek için ilgili aşağıdaki ilgili butonu tıklayın.

Kare prizmanın 2 yüzü karesel bölge,diğer 4 yüzü ise eş dikdörtgensel bölgedir.

Dikdörtgen prizma

Dikdörtgen prizmasının köşe ve ayrıt ve yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir dikdörtgen prizma modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımlarını gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Dikdörtgen prizmanın 8 köşesi , 12 ayrıtı ve 6 yüzü vardır.Bunları görmek sıra ile görmek için ilgili aşağıdaki ilgili butonu tıklayın.

Dikdörtgen prizmasının tüm yüzleri dikdörtgensel bölgedir.Karşılıklı yüzleri birbirine eştir.

Üçgen prizma

Üçgen prizmasının köşe ve ayrıt ve yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir üçgen prizma modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımlarını gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Üçgen prizmanın 6 köşesi , 9 ayrıtı ve 5 yüzü vardır.Bunları görmek sıra ile görmek için ilgili aşağıdaki ilgili butonu tıklayın.

Üçgen prizmanın alt ve üst tabanları eş üçgensel bölgelerdir.Yan yüzleri karesel bölge veya dikdörtgensel bölgelerdir.

Silindir

Silindirin yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir silindir modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımı gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Silindirin köşesi ve ayrıtı yoktur.3 yüzü vardır.2 yüzü ( alt ve üst tabanları ) dairesel bölgedir ve birbirine eşittir.Bunları görmek için

Koni

Konin yüzlerinin gösterimi interaktif

Yandaki şekil bir koni modelidir.Noktalı çizgiler bu bakış açısından görünmeyen kısımı gözünüzde canlandırmanız için çizilmiştir.Koninin köşesi ve ayrıtı yoktur.2 yüzü vardır.Alt yüzü ( tabanı ) dairesel bölgedir.Bunları görmek için

Küre

Kürenin gösterimi

Yandaki şekil bir küre modelidir.Kürenin köşesi ve ayrıtı yoktur.1 yüzü vardır.Bu yüz ile yüzeyi aynıdır ve yüzey eğri yüzeydir.Yüzü ve yüzeyi aynı olması itibarı ile diğer geometrik cisimlerden farklı.

Yüz ve yüzey farkı

Bir cisimin farklı yönlerdeki parçalarının ( yukarı , aşağı , sağı ,solu , ilerisi , gerisi gibi ) her birine yüz denir.Yüzey ise cismin yüzlerinin birleşimine denilmektedir.Küpte 6 farklı parçadan oluştuğundan 6 yüzü vardır.Yüzeyi bu 6 parçanın hepsidir.Ama küre tek parçadan oluştuğundan dolayı 1 yüzü var.Bu yüz aynı zamanda kürenin yüzeyidir de.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları