3. sınıf sayı örüntüsü

Sayı örüntüsü

Sayıların düzenli bir şekilde değiştiği bir gruptur.

Bir sayı grubunun örüntü olabilmesi için sayılar arasında devam eden bir değişim kuralı olması gereklidir.Bu kural bulunursa hangi sayıdan sonra hangi sayının geleceği önceden bilinir.

Sayı örüntüsü kuralı nasıl bulunur

Sayı örüntülerinde bir sayıdan sonraki sayı bir işlem sonucunda tespit edilir.Bu işlem her sayıda uygulanır ve sonraki sayı bu işlem sonucunda bulunur
Örüntü kuralını bulabilmek için ilk iki sayı ele alınır.Eğer ilk sayı ikinci sayıdan büyükse sayı azalmıştır ve azalma çıkarma işlemi ile olur.Eğer ilk sayı küçükse sayı artmıştır ve artış toplama ile olur.
İşlemi tespit ettikten sonra artış veya azalışın hangi sayı ile olduğunu tespit etmeye çalışılır.Bir işlem bulunursa bu işlem diğer sayılarda uygulanır.Uygulanan sayıdan sonraki sayı bu işlem sonucu ise örüntü kuralı bu işlem olur.

Sayı örüntü kuralı bulma örneği

2 , 5 , 8 , 11 ... örüntü kuralın bulabilmek için ilk önce 2 ve 5 sayıları el alınır.İkinci sayı ilkinden büyük olduğundan dolayı ilk sayı ile bir sayı toplanmış veya çarpılmış ve ikinci sayı bulunmuştur.2 ile çarpıldığında 5 yapacak bir doğal sayı yoktur.Bu yüzden işlem toplama olmalıdır.2 + ? = 5.Burada ? işareti yerine 3 gelmesi gerekmektedir.Yani sayı 3 ile toplanıp sonraki sayı bulunmuş olabilir.Bu işlemi 5 için uygularsak 5 + 3 = 8 olacağından 5'ten sonra 8 olmalıdır.5'ten sonra 8 geldiğinden dolayı işleme devam edebilir.Sıra 8 + 3 işlemine gelir.Sonuç 11 sıradaki sayı olduğundan dolayı bu örüntünün kuralı sayının 3 artmasıdır.

Sayı örüntüsü genişletme

Sayı örüntüsüne sıradaki sayıların eklenmesi işlemi sayı örüntüsünü genişletmedir.Bunu yapabilmek için önce örüntünün kuralı bulunmalı ve bu kural en son sayıya uygulanmalıdır.Bulunan sonuc en son sayıdan sonra yazılır.Bu bir adım genişletmedir.Kaç adım genişletilecekse,o kadar sayıda işlem yapılır ve sonuçlar en sona yazılır.

Sayı örüntüsü genişletme örneği

1 , 7 , 13 ... sayı örüntüsünü 4 adım genişletmek için önce örüntü kuralı bulunmalıdır.İlk iki sayıya bakıldığında sayı artışı olmuş bu yüzden toplama veya çarpma işlemi yapılmıştır.Çarpma olduğunu düşünürsek ilk sayıdan ikinciyi elde etmek için 1 x 7 işlemi yapılmalıdır.Bu işlemi ikinciyeuyularsak 7 x 7 = 49 buluruz.Ama 3.sayı 13 olduğundan kural 7 ile çarpma değildir.Çarpma dışında toplamada artış sağlar. 1 + 6 = 7 dir.Bunu ikinciye uygularsak 7 + 6 = 13'tür ve bu 7'den sonraki sayıdır.Bu yüzden örüntü kuralı sayının 6 ile toplanmasıdır.Bu kuralı uygulayarak genişletme için

  1. adım 13 + 6 = 19
  2. adım 19 + 6 = 25
  3. adım 25 + 6 = 31
  4. adım 31 + 6 = 37
işlemeleri yapılır ve örüntü 1 , 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , 37 olur.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları