3. sınıf toplama

Eldeli toplama

Toplama işleminde,basamakların toplanmasında bulunan sayı 9'dan büyükse yapılan toplama işlemine eldeli toplama denilir.

Eldeli toplama örneği

Eldeli toplama javascriptli 296 447

1.adım : Önce birler basamağındaki 9 ve 7 toplanır ve 12 bulunur.12 sayısındaki 2 rakamı işlem çizgisinin altında birler basamağı sırasında yazılır.12 sayındaki 1 rakamı akılda tutulur ( ELDE olan ).

2.adım : Daha sonra onlar basamağındaki 9 ve 3 ile elde olan 1 toplanır ve 14 bulunur.4 rakamı işlem çizgisinin altında onlar basamağı sırasında yazılır.14 sayındaki 1 rakamı akılda tutulur ( ELDE olan ).

3.adım : Daha sonra yüzler basamağındaki 2 ve 4 ile elde olan 1 rakamı toplanır ve bulunan 7 rakamı işlem çizgisinin altında birler basamağı sırasında yazılır.
İşlemdeki toplananlar 296 ve 447 sayılarında işlem yapılmayan basamak kalmadığından dolayı işlem 3. adımda biter ve sonucun 743 olduğu bulunur.

Eldeli toplama onluk birlik ayırımlı 296 447 2 yüzlük + 9 onluk + 9 birlik 4 yüzlük + 4 onluk + 3 birlik 🢂 🢂 🢀 6 yüzlük + 13 onluk + 12 birlik 6 yüzlük + 13 onluk + 1 onluk + 2 birlik 6 yüzlük + 14 onluk + 2 birlik 6 yüzlük + 1 yüzlük + 4 onluk + 2 birlik 7 yüzlük + 4 onluk + 3 birlik 743

Elde kavramını anlayabilmenin bir yolu sayıyı yüzlük , onluk ve birliklerine ayırmaktır.
Yandaki gösterimde ilk önce toplananlar yüzlük , onluk ve birliklerine ayrılmıştır.
Daha sonra yüzlük , onluk ve birlikler ayrı ayrı toplanmıştır.
12 birlikten bir onluk yapılabileceğinden dolayı 12 birlik 1 onluk ve 2 birlik şeklinde tekrar yazılmıştır.
Sonra 14 onluk 1 yüzlük ve 4 onluk şeklinde ayrılmıştır.
Son aşamada yüzlükler toplanmış ve 7 yüzlük + 4 onluk + 3 birlik şeklinde yazılmıştır.Buda 743 sayısına denk düşmektedir.

Toplama işleminin değişme özelliği

Toplama işleminde toplananların yeri değiştiğinde toplamın değişmemesi özelliğine toplama işleminin değişme özelliği denir.Örnek

125 + 257 + 367 işleminin sonucu 749 dur. Bu sayılarla yapılacak aşağıdaki işlemlerde aynı sonucu verecektir.

  • 125 + 367 + 257 = 749
  • 257 + 125 + 367 = 749
  • 257 + 367 + 125 = 749
  • 365 + 125 + 257 = 749
  • 365 + 257 +125 = 749

Toplama sonucu tahmini

1000'e kadarki sayılarla toplamada sonucu tahmin etmek için toplanan sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanabilir.Yuvarlama işlemi sonrası yuvarlanmış sayılar arasında toplama işlemi yapılır.100 katları ile işlem yapmak daha kolay olduğundan dolayı bu işlemle hızlı tahmin yapabilme imkanı olur.Örnekler

530 + 380 işleminin sonucunu tahmin etmek için 530 🡺 500 , 380 🡺 400 sayısına yuvarlanır. "500 + 400" sonucu olan 900 "530 + 480" işlemin tahmini sonucu olur.

760 + 220 işleminin sonucunu tahmin etmek için 760 🡺 800 , 220 🡺 200 sayısına yuvarlanır. "800 + 200" sonucu olan 1000 de "760 + 220" işlemin tahmini sonucu olur.

Zihinden toplama

Zihinden toplamada yuvarlama , sayı çiftleri , basamak değerleri , üzerine ekleme , sayıları parçalama gibi çeşitli stratejiler vardır.

100 ve katlarının toplanmasında sadece yüzler basamağındaki rakamlar toplanır.Toplamanın sonucunun sağına 2 sıfı eklenir.300 + 500 işlemi 3+5 yapılır.Sonu8'in sağına 2 sıfır konularak 800 olarak bulunabilir.

Toplanacak sayılar uygunsa bir toplanan 100 ve katları şeklinde arttırılıp , diğeri de aynı miktarda azaltılır ve sonra toplama yapılabilir.220 + 390 işleminde 390'a 10 ilave edilirse 400 olur.220'den de 10 azaltılır ve 210 olur.400 + 210 işlemi ile de istenen sonuç 610 olarak bulunabilir.

Verilmeyen toplananı bulma

Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için , toplamdan verilen toplanan çıkarılır.Örnekler

78 + ❓ = 117 işleminde verilmeyen ikinci toplananı bulmak için 117 - 78 işlemi yapılır.

❓ + 83 = 139 işleminde verilmeyen ilk toplananı bulmak için 139 - 83 işlemi yapılır.

278 + ❓ + 69 = 859 işleminde verilmeyen ikinci toplananı bulmak için
1. yol, önce 278 + 69 işlemi yapılır ve 347 bulunur.Sonrada 859 - 347 yapılarak 512 sonucuna ulaşılır.
2. yolda 859 - 278 - 69 işlemi yaparak 512 sayısına ulaşılır.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları