3. sınıf toplama testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 834 ☝3 887 toplama işleminde ☝ işareti yerine yazılması gereken rakamı aşağıya yazın. Soruyu cevapla

2. soru 46 468 937 toplama işleminde verilmeyen toplananı aşağıya yazın. Soruyu cevapla

3. soru 198 + 325 + 437 toplama işleminde kesinlikle ilk önce hangi iki sayı toplanmalıdır? A) 198 , 325 B) 325 , 437 C) 198 , 437 D) Herhangi ikisi olabilir Soruyu cevapla

4. soru Üç doğal sayı toplanırken , toplananların birbirleri ile toplanma sırası önemlidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yoksa yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru 637 2 837 toplama işleminin sonucu doğru mudur yoksa yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

6. soru 754 98 toplama işleminin sonucunu aşağıya yazın. Soruyu cevapla

7. soru 178 + 256 işleminin sonucunu aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

8. soru 84 + 817 işleminin sonucunu aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

9. soru Dört kardeş harçlıklarından 241 TL , 128 , 185 TL ve 342 TL tasarruf etmişlerdir.Bu dört kardeşin tasarruf ettiği para miktarı ne kadardır? Soruyu cevapla

10. soru Dört arabada sırayla 192 kg , 169 kg, 298 kg ve 338 kg yük vardır.Bu dört arabadaki toplam yük miktarı kaç kg'dır? Soruyu cevapla

11. soru Dört arkadaş araba ile yola çıkmıştır.1. kişi 169 , 2. kişi 271 km mesafe araba kullanmıştır.
Diğer iki kişi ise 1. ve 2. kişinin araba kullandığı mesafe toplamından 57 km fazla mesafe araba kullanmıştır.
3. kişi 189 km. mesafe araba kullandığına göre 4. kişi ne kadar mesafe araba kullanmıştır?
Soruyu cevapla

12. soru ( 8 + ? ) < ( 11 + 8 )
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

13. soru ( 6 + ? ) > ( 7 + 9 )
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Soruyu cevapla

14. soru ( 28 + 42 ) ? ( 45 + 25 )
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > C) = Soruyu cevapla

15. soru ( 170 + 35 ) ? ( 180 + 40 )
Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > C) = Soruyu cevapla

16. soru Mümin Eylül ayında 273 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi )okumuştur.Ekim ayında Eylül ayında okuduğundan 48 sayfa fazla meal okumuştur.Kasım ayında ise Ekim ayından 39 sayfa fazla meal okuduğuna göre Ekim ve Kasım aylarında toplam kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

17. soru 🏃
Yunus ilk hafta toplam 276 dakika koşmuştur.2. hafta ilk haftadan 116 dakika fazla , 3. hafta ise 2. haftadan 78 dakika fazla koşmuştur.
Buna göre Yunus 2.ve 3. hafta toplam kaç dakika koşmuştur?
Soruyu cevapla

18. soru Bir okulda 34 öğretmen vardır.Kız öğrenci sayısı öğretmen sayısından 358 fazladır.Erkek öğrenci sayısıda kız öğrenci sayısından 47 fazladır.Buna göre bu okuldaki öğrenci sayısı kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru Bir hayvanat bahçesinde 175 tane kuş , kuşlardan 116 fazla balık ve balıklardan da 98 fazla maymun vardır.
Bu hayvanat bahçesindeki toplam kuş ve maymun sayısı kaçtır?
Soruyu cevapla

20. soru Bir tarladaki üç elma ağacından birincisinde 196 elma vardır.İkinci ağaçta birinci ağaçtaki elmadan 127 fazla elma vardır.Üçüncü ağaçta ise 108 elma olduğuna göre üç ağaçta toplam kaç elma vardır? Soruyu cevapla

21. soru 359 ile 158 sayılarının en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 7 yüzlük ve 5 birlikten oluşan sayı ile 143 toplanırsa sonuç kaç olur? Soruyu cevapla

23. soru 6 yüzlük , 1 onluk ve 5 birlikten oluşan sayı ile 362 toplanırsa sonuç kaç olur? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları