4. sınıf çevre ölçme

Çevre nedir?

Çevre bir şeklin en uç noktalarını birleştiren çizgidir.

Çevrenin ne olduğunun anmisyonlu gösterimi 📗

Yandaki şekilde bir kitabın çevresinin ne olduğunun animasyonu bulunmaktadır.Çevresi 4 kırmızı çizginin tamamıdır.Yani matematik çevre ile kastedilen tüm şekil veya nesnelerin en uç noktalarını birleştiren çizgilerdir.Eğer yandaki animasyonu göremiyorsanız en son Chrome'dan sayfayı ziyaret etmelisiniz.

Çevre uzunluğunu ölçme

Çevre uzunluğunu ölçmede normal uzunluk ölçme gibidir ( Uzunluk ölçme ).Buradaki tek fark neyi ölçeceğiniz açıkca size verilmez.Siz çevresi ne kadardır gibi soru ile karşılaştığınız zaman yukarıda izah edilmeye çalışıldığı gibi çevresini oluşturan çizgileri yani kenarlarını tespit edecek ve onları ya ölçeceksiniz ya da ölçüleri verili ise onları toplayıp çevre uzunluğu tespti edeceksiniz.Çevre uzunluğu hesaplarken dikkat etmeniz gerekenler;

 1. aynı kenarları tekrar ölçmemek veya toplamamak,
 2. ölçülmedik , toplanmadık kenar bırakmamak.
Bunları yapabilmek için kenarları belli bir sıra dahilinde ölçme veya toplamak gereklidir.Yaygın yol kenarları saat yönünde ( soldan sağa , yukarıdan aşağıya doğru ) belirlemektir.2.sınıf uzamsal ilişkiler sayfasında saat yönünde hareket konusunda bilgi , animasyon bulabilirsiniz.

Karenin çevre uzunluğunu hesaplama

Kare tüm kenarları aynı uzunlukta olan bir geometrik şekildir.Bu yüzden karenin çevresini hesaplarken 4 kenarı toplamak yerine , 4 x bir kenar uzunluğu şeklinde işlem yapmak daha kolaydır ve hızlı sonuç verir.Örnek olarak karenin kenarı 36 cm. 36 + 36 + 36 + 36 şeklinde toplama işlemi yapmak yerine 4 x 36 işlemi yapmak daha kolaydır.Sorularda genelde karenin bir kenarı verilmektedir.Bu yüzden karenin tüm kenarlarının eşit olduğu unutulmamalıdır.

Dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplama

Dikdörtgenin ise paralel olan ( karşılıklı kenarları ) birbirine eşittir.Bu yüzden dikdörtgenin uzunluğunu da ( 2 x kısa kenar uzunluğu ) + ( 2 x uzun kenar uzunluğu ) şeklinde bir işlem yaparak bulabilirsiniz.

Çevre uzunluğu ölçme örnekleri

Kareli kağıt modelinde çevre uzunluğu hesaplama Noktalı kağıt modelinde çevre uzunluğu hesaplama

Yukarıdaki şekilde kenar uzunluklarını tespit için iki köşe arasındaki birim kareleri veya boşlukları saymak gereklidir.Bakılması gereken yeri gözünüzde canladırmanız için kareli kağıt modelindeki yeşil şekilde kenar animasyonu yapılmıştır.Animasyon görünmüyorsa Chromde'dan sayfayı ziyaret etmelisiniz.Peki yukarıdaki şekillerin çevre uzunlukları nedir?

 1. Turuncu şekil : 4 kenarı vardır.Bu kenarların hepsi 2 birimdir.Bu yüzden turuncu şeklin çevresinin uzunluğu 4 x 2 = 8 birimdir.
 2. Mavi şekil : 6 kenarı vardır. Bu kenarları uzunlukları ( saat yönünde yukarıdan aşağı ,sağdan sola doğru ) 4 birim , 3 birim , 2 birim , 1 birim , 2 birim , 2 birimdir.Bu kenarların toplamı olan 14 birimde mavi şeklin çevresinin uzunluğudur.
 3. Yeşil şekil : 6 kenarı vardır. Bu kenarları uzunlukları ( saat yönünde yukarıdan aşağı ,sağdan sola doğru ) 1 birim , 4 birim , 4 birim , 1 birim , 5 birim , 5 birimdir.Bu kenarların toplamı olan 20 birimde yeşil şeklin çevresinin uzunluğudur.
 4. Kırmızı şekil : 6 kenarı vardır. Bu kenarları uzunlukları ( saat yönünde yukarıdan aşağı ,sağdan sola doğru ) 6 birim , 1 birim , 1 birim , 1 birim , 5 birim , 2 birimdir.Bu kenarların toplamı olan 16 birimde kırmızı şeklin çevresinin uzunluğudur.

Yukarıdaki şekiller düz bir kağıtta olsaydı o zaman bir cetvel yardımı ile her kenar sıra ile ölçülmeli ve sonra bunlar toplanmalıydı.

Kare , üçgen ,dikdörtgen ve beşgen çevresini bulma ile ilgili görsel. 5 cm 5 cm 6 cm 5 cm 5 cm 4 cm 8 cm 2 cm 5 cm 5 cm 2 cm 2 cm

Yandaki şekildeki gibi kenar uzunlukları verilmiş şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamak için şeklin tüm kenarlarının uzunlukları toplanmalıdır.Buna göre

 1. şekilin tüm kenar uzunlukları eşit olduğu kenarlar dik kesiştiği için bu şekil bir karedir.Dik kesişme için 3.sınıf geometri kavramları sayfasını ziyaret etmelisiniz.Bu karenin çevre uzunluğu yukarıda kare çevre uzunluğu hesaplama kısmında gösterildiği gibi 4 x 5 = 20 cm. işlemi yapılarak bulunur.
 2. şekil bir üçgendir.Bu üçgenin çevre uzunluğu 5 + 6 + 5 = 16 cm. işlemi yapılarak bulunur.Burada toplama işlemine sokulan kenar uzunlukları saat yönünde yazılmıştır.Sıralamaya dikkat edilmesi gereklidir.Aksi takdirde aynı kenarı tekrar toplama veya bir kenarı toplamama durumu söz konusu olabilir.
 3. şekil bir dikdörtgendir.Dikdörtgen olduğu kenarların dik kesişmesi ile anlaşılmaktadır.Dik kesişme için 3.sınıf geometri kavramları sayfasını ziyaret etmelisiniz.
 4. Dikdörtgen ve karede karşılıklı kenarlar paraleldir ve bunların uzunlukları eşittir.Bu yüzden sağ ve aşağıdaki kenarların uzunluklarının verilmemesi bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu bulmamızı engellemez.Sağ kenar sol kenara paraleldir ve uzunluğu 4 cmdir.Aşağıdaki kenarda kenara paralel olduğundan dolayı 8 cm.dir.Buna göre yukarıda dikdörtgen çevre uzunluğu hesaplama kısmında gösterildiği gibi (2 x 4 ) + ( 2 x 8 )= 32 cm işlemi yapılarak dikdörtgenin çevre uzunluğu bulunur.
 5. şekil bir beşgendir.Bu şeklin çevresi 2 + 5 + 2 + 5 + 2 = 16 cm. işlemi yapılarak bulunur.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları