4. sınıf bölme

Bölümün basamak sayısını tespit

Böleni tek basamaklı olan bir bölme işleminde bölümün basamak sayısını tespit edebilmek için bölünenin en büyük basamağındaki rakam ile bölen karşılaştırılır.
Eğer bölen bölünenin en büyük basamağındaki rakamdan büyük ise bölümün basamak sayısı bölünenden bir eksik olur.Eğer bölen bölünenin en büyük basamağındaki rakama eşit veya küçük ise bölümüm basamak sayısı bölünen basamak sayısı kadardır.Örnekler

  1. örnek 7326 ÷ 9 işleminde bölünen 7319'daki en büyük basamak binler basamağıdır ve buradaki rakam 7 , bölen 9'dan daha küçüktür.Bu yüzden bu bölme işleminin sonucunda bölüm bölünenden bir eksik basamaklı yani 3 basamaklı olmalıdır.
  2. örnek 624 ÷ 6 işleminde bölünen 624'teki en büyük basamak yüzler basamağıdır ve buradaki rakam 6 , bölen 6'ya eşit olduğundan bölme işleminin sonucunda bölüm bölünen ile aynı basamaklı yani 3 basamaklı olmalıdır.
  3. örnek 8740 ÷ 5 işleminde bölünen 8740'taki en büyük basamak binler basamağıdır ve buradaki rakam 8 , bölen 5'ten büyük olduğundan bölme işleminin sonucunda bölüm bölünen ile aynı basamaklı yani 4 basamaklı olmalıdır.
İşlem yapmadan yapılacak olan bu basamak sayısı tespiti,bölme işleminde yaptığınız işlemin doğruluğunu kontrol etmenizde yardımcı olur.

Kısa yoldan bölme

Birler basamağında 0 olan bir sayıyı kısa yoldan 10'a bölmek için birler basamağındaki 0'ın atılması yeterlidir.

Birler ve onlar basamaklarında 0 olan bir sayıyı kısa yoldan 100'e bölmek için birler ve onlar basamaklarındaki sıfırların atılması yeterlidir.

Birler , onlar ve yüzler basamaklarında 0 olan bir sayıyı kısa yoldan 1000'e bölmek için birler , onlar ve yüzler basamaklarındaki sıfırların atılması yeterlidir.Örnekler

650 ÷ 10 işlemi sonucunu bulmak için 650'deki 0 atılır.Kalan 65 bölme işlemi sonucudur.

8100 ÷ 100 işlemi sonucunu bulmak için 8100'deki 0'lar atılır.Kalan 81 bölme işlemi sonucudur.

37000 ÷ 1000 işlemi sonucunu bulmak için 37000'deki 0 atılır.Kalan 37 bölme işlemi sonucudur.

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları