4. sınıf basamak testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 950 641 sayısının yüz binler basamağındaki rakam hangisidir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 147 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru On binler basamağında 5 olan hangisidir? A) 57 950 B) 15 374 C) 5000 D) 31 356 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 143 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 basamaklı bir sayının en solundaki rakam hangi basamaktadır? A) Binler B) Yüz binler C) Yüzler D) On binler Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 148 doğru , 50 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 958 324 sayısının binler ve yüzler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 120 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 789 004 sayısının yüzler ve yüz binler basamaklarındaki rakamların çarpımı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 115 doğru , 51 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ve 6 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek en büyük altı basamaklı sayı kaçtır? A) 666 666 B) 654 321 C) 123 456 D) 655 666 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 323 doğru , 82 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 49 654 sayısında kaç tane on binlik vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 8749 sayısında kaç tane binlik vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 82 doğru , 38 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 798 321 sayısının binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 129 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 62 415 sayısının birler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 9 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 4 sınıf basamak testi 11. sorusunun resmi
Yukarıda modellenen doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 121 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 6 rakamdan oluşan doğal sayıya altı basamaklı doğal sayı denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 95 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Binler basamağında 1 olan dört basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 70 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru Binler basamağında 7 olan dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 0 ve 7 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük dört basamaklı sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 17 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 0 , 4 ve 6 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük dört basamaklı sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 46 doğru , 45 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Soldan 3. rakamı yüzler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 27 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.