4. sınıf doğal sayılar testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Okunuşu dokuz yüz bin iki yüz bir olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 902 001 B) 900 201 C) 920 001 D) 900 021 Cevabını kontrol et

2. soru Yüzer ritmik sayarken 6900'den sonra gelen sayıyı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

3. soru Biner ritmik sayarken 8000'den sonra gelen sayıyı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

4. soru 78 325 sayının binler bölüğündeki rakamlar aşağıdakilerden hangisidir? A) 325 B) 78 Cevabını kontrol et

5. soru 218 346 sayısının yüz binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

6. soru 451 298 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değerini aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

7. soru 91 237 sayısında kaç tane birlik vardır? Cevabını kontrol et

8. soru (1 x 1000)+(3 x 1)
Yukarıda çözümlenmiş şekli bulunan sayıyı aşağıya yazınız.
Cevabını kontrol et

9. soru 8537 sayısının onluğa yuvarlanmış halini aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

10. soru 3943 sayısının yüzlüğe yuvarlanmış halini aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

11. soru 418 957 ❓ 418 958 ❓ 418 959
Yukarıda soru işaretleri yerine gelmesi gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru 863 221 ❓ 863 220 ❓ 863 219
Yukarıda soru işaretleri yerine gelmesi gereken işaret aşağıdakilerden hangisidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et

13. soru 454 398 > 454 397 > 454 396
Yukarıdaki sayılar nasıl sıralanmıştır?
A) Büyükten küçüğe B) Küçükten büyüğe Cevabını kontrol et

14. soru 8 , 10 , 12 , 14 ......
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı nedir?
A) Sayılar ikişer artmakta B) Sayılar ikişer azalmakta Cevabını kontrol et

15. soru 724 , 720 , 716 , 712 , 708 ,704 ...........
Yukarıdaki sayı örüntüsünün 5. terimini aşağıya yazınız.
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 1. terimi 47 olup sayıların beşer arttığı bir sayı örüntüsünün 3. terimini aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru
Yukarıda modellenen doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

18. soru 6485 < ? < 8592
Yukarıdaki sıralamada soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

19. soru 3851 < ? < 4972
Yukarıdaki sıralamada soru işareti yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

20. soru 9421 > ? > 3562
Yukarıdaki sıralamada soru işareti yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

21. soru 8100 > ? > 5700
Yukarıdaki sıralamada soru işareti yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru 2347'den başlayarak yüzer ritmik sayarken 3. söylenen sayı nedir? Cevabını kontrol et

23. soru Yüzer ritmik sayarken 3. söylenen sayı 8436 ise saymaya hangi sayıdan başlanılmıştır? Cevabını kontrol et

24. soru 750 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

25. soru 2 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

26. soru Bir bölüklü en küçük doğal sayı Cevabını kontrol et

27. soru 297 194 sayısının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

28. soru Binler bölüğünde 3 olan en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru En az bir defa kullanılma şartı ile sadece 3,0 ve 2 rakamları ile yazılabilecek iki bölüklü en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru Dört basamaklı doğal sayının en solundaki rakam hangi basamaktadır? A) Birler B) Binler C) On binler D) Yüz binler Cevabını kontrol et

31. soru Beş basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? A) 0 B) 1000 C) 10 000 D) 100 000 Cevabını kontrol et

32. soru Binler basamağında 8 olan dört basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

33. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 4 ve 5 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük dört basamaklı sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

34. soru 2346 sayısındaki basamak değeri en az olan rakam hangisidir? Cevabını kontrol et

35. soru 172 350 sayısındaki 2 rakamının basamak değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

36. soru 18 354 sayısındaki 1 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 100 B) 1000 C) 10 000 D) 100 000 Cevabını kontrol et

37. soru 158 384 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değerini aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

38. soru 863 412 sayısının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? A) 10 B) 60 C) 10 000 D) 60 000 Cevabını kontrol et

39. soru 37 125 < A < 37 133 olduğuna göre A yerine kaç tane farklı doğal sayı yazılabilir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

40. soru 357 634 > M57 734 olduğuna göre M yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

41. soru 8475 < A < B < C < 9824
Yukarıdaki sıralamada B yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

42. soru 5. terimi 462 olup sayıların beşer azaldığı bir sayı örüntüsünün ilk terimi kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

43. soru Mümin her gün bir önceki günden 2 sayfa fazla Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumaktadır.
Mümin 5. günde 12 sayfa Kuranı Kerim meali okuduğuna göre ilk gün kaç sayfa Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et

44. soru Ebrar kumbarasına her gün bir önceki günden 20 kr fazla para atmaktadır.
Kumbarasına 5. günde 395 kr para atan Ebrar ilk gün kaç kuruş para atmıştır?
Cevabını kontrol et

45. soru İsa her gün bir önceki günden 6 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 11 soru çözdüğüne göre 5. günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et

46. soru Soldan 2. rakamı binler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.