4. sınıf kesirler soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3 4 5
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 45 B) 235 C) 75 D) 234 Cevabını kontrol et

2. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunun üzerindeki üçgen sayı doğrusunun hangi noktasındadır?
A) 23 B) 3 C) 2 D) 223 Cevabını kontrol et

3. soru
Yukarıdaki modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5 B) 55 C) 412 D) 52 Cevabını kontrol et

4. soru
Yukarıdaki modellenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3 B) 53 C) 52 D) 33 Cevabını kontrol et

5. soru
Yukarıda modelleri olan aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha küçüktür?
A) 18 B) 14 Cevabını kontrol et

6. soru Aşağıdaki birim kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 111 B) 110 Cevabını kontrol et

7. soru 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦 🔦
Yukarıdaki 18 adet el fenerinin 59'i kaç el feneridir?
Cevabını kontrol et

8. soru 360 günün 35 ü kaç gündür? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 255 metre ipin 25'si kaç metredir? Cevabını kontrol et

10. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi en büyüktür? A) 67 B) 37 C) 27 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru 12 15 11151015
Yukarıdaki soru işaretleri yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) > B) < C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru Payı paydasından küçük olan kesire basit kesir denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

13. soru 5 7 15 kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Beş tam on beşte yedi B) Beş tam yedi bölü on beş C) Beş tam yedide on beş Cevabını kontrol et

14. soru
Yukarıdaki modellenen kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

15. soru
Yukarıdaki modellenen kesir abc olduğuna göre a+b+c kaçtır?
Cevabını kontrol et

16. soru
Yukarıdaki modellenen kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

17. soru Ahmet Ekim ayında toplam 400 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ekim ayının ilk haftasında Ekim ayında okunan sayfanın 516'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayının ilk haftasında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

18. soru 🏃
Yunus Aralık ayında toplam 270 km koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1318'i kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf Aralık ayında kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

19. soru Davut fazla yakıt yaktığından arabasını değiştirdi.Yeni arabası bir depo benzinle 884 km yol gidebilmektedir.Eski arabası ise aynı miktardaki benzinle yeni arabasının gittiği yolun 1217'i kadar yol gidebilmektedir.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et

20. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda turuncu ve yeşil üçgenlerle gösterilen kesirlerden hangisi daha büyüktür?
A) yeşil B) turuncu Cevabını kontrol et

21. soru ?
Yukarıdaki iki kesir modeli arasındaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

22. soru ?
Yukarıdaki iki kesir modeli arasındaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.