4. sınıf uzunluk ölçme

Standart uzunluk ölçme birimleri

Standart uzunluk ölçü birimleri kilometre,metre,santimetre ve milimetredir.

Kilometre km , metre m , santimetre cm ve milimetre ise mm ile gösterilir.

Standart uzunluk ölçme birim dönüşümleri

1 km = 1000 m
1 m = 100 cm
1 cm = 10 mm

Yandaki tabloda 4 uzunluk birimi arası dönüşümler gösterilmiştir.Sağdaki sayılar dönüşümlerde işleme sokulacak sayıyı göstermektedir.Mesela kilometre metreye çevrilirken kilometre sayısı 1000 ile çarpılmalıdır.Metre kilometreye çevrilirken metrenin sayısı 1000'e bölünmeldir.

  1. Kilometreden metreye dönüştürme:Kilometre metreye çevrilirken kilometre sayısı 1000 ile çarpılır.Örnek olarak 12 km. metreye çevirmek için 12 x 1000 işlemi yapılmalıdır.
  2. Metreden kilometreye dönüştürme:Metre kilometreye çevrilirken metre sayısı 1000 ile bölünür.Örnek olarak 36000 m.yi kilometreye çevirmek için 36000 ÷ 1000 işlemi yapılmalıdır.
  3. Metreden santimetreye dönüştürme:Metre santimetreye çevrilirken metre sayısı 100 ile çarpılır.Örnek olarak 42 m.yi santimetreye çevirmek için 42 x 100 işlemi yapılmalıdır.
  4. Santimetreden metreye dönüştürme:Santimetre metreye çevrilirken santimetre sayısı 100 ile bölünür.Örnek olarak 7300 cm.yi metreye çevirmek için 7300 ÷ 100 işlemi yapılmalıdır.
  5. Santimetreden milimetreye dönüştürme:Santimetreden milimetreye çevrilirken santimetre sayısı 10 ile çarpılır.Örnek olarak 57 cm.yi milimetreye çevirmek için 57 x 10 işlemi yapılmalıdır.
  6. Milimetreden santimetreye dönüştürme:Milimetreden santimetreye çevrilirken milimetre sayısı 10 ile bölünür.Örnek olarak 490 mm.yi santimetreye çevirmek için 490 ÷ 10 işlemi yapılmalıdır.

Otomatik dönüştürücü

4. sınıf müfredatına göre aşağıda bilgileri değiştirdikten sonra standart uzunluk birimlerinin dönüşümlerini otomatik yaptırabilirsiniz.Ayrıca sonucun hangi işlem yapılarak bulunduğunu görebilirsiniz.

= 2000

2 km = 2000 m.'dir sonucuna 2 x 1000 işlemi ile ulaşılmıştır

ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları