5. sınıf bölük soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Milyonlar bölüğü milyonlar,on milyonlar ve yüz milyonlar basamaklarından oluşur.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 2 357 524 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

3. soru 502 900 650 sayısında kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

4. soru 25 357 000 sayısının milyonlar bölüğündeki hangisidir? A) 25 B) 357 C) 000 Cevabını kontrol et

5. soru 3 000 250 sayısının sayısının birler bölüğündeki hangisidir? A) 3 B) 000 C) 250 Cevabını kontrol et

6. soru Hangi sayının binler bölüğünde 250 vardır? A) 250 627 000 B) 475 250 C) 910 250 750 Cevabını kontrol et

7. soru 7 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

8. soru 8 basamaklı bir sayıda kaç bölük vardır? Cevabını kontrol et

9. soru 3 bölüklü bir sayı en fazla kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

10. soru 87 489 357 sayısının binler bölüğündeki rakam veya rakamları aralarında boşluk olmadan yazınız? Cevabını kontrol et

11. soru Üç bölüklü en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 999 999 B) 9 999 999 C) 99 999 999 D) 999 999 999 Cevabını kontrol et

12. soru 275 358 632 sayısının binler bölüğündeki rakamlarının toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.