5. sınıf basamak soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Soldan 2. rakamı yüz binler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 958 756 324 sayısının binler ve yüz milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek en büyük altı basamaklı sayı kaçtır? A) 102 345 B) 501 234 C) 555 555 D) 543 210 Cevabını kontrol et

4. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük beş basamaklı tek sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Cevabını kontrol et

5. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük beş basamaklı çift sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Cevabını kontrol et

6. soru Bir sayıdaki 0'dan farklı rakamların basamak değeri bulunduğu basamağa göre değişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 987 694 023 sayısının binler basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 9A7 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 989 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

9. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 5 , 0 , 2 , 4 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük dokuz basamaklı sayı hangisidir? A) 20 000 045 B) 200 000 045 C) 200 000 054 D) 20 000 054 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 9 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayı hangisidir? A) 333 333 359 B) 30 000 000 C) 33 333 359 D) 3 333 395 Cevabını kontrol et

11. soru 957 846 362 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

12. soru 321 654 845 sayısının on binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

13. soru 685 742 139 sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

14. soru 852 369 471 sayısının yüz binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

15. soru En soldaki rakamı on milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

16. soru On binler basamağında 7 olan hangisidir? A) 7354 B) 78 950 C) 735 000 D) 7 250 366 Cevabını kontrol et

17. soru En soldaki rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

18. soru Soldan 3. rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Cevabını kontrol et

19. soru 857 348 279 sayısının yüz milyonlar ve on binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayının on milyonlar ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 785 356 439 sayısının milyonlar ve onlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.