5. sınıf basamak soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Soldan 2. rakamı yüz binler basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru 958 756 324 sayısının binler ve yüzmilyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 rakamlarının tamamı kullanılarak yazılabilecek en büyük altı basamaklı sayı kaçtır? A) 102 345 B) 501 234 C) 555 555 D) 543 210 Soruyu cevapla

4. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük beş basamaklı tek sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Soruyu cevapla

5. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 2 , 3 , 5 , 9 , 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en büyük beş basamaklı çift sayı nedir? A) 95 320 B) 20 359 C) 20 000 D) 99 999 Soruyu cevapla

6. soru Bir sayıdaki 0'dan farklı rakamların basamak değeri bulunduğu basamağa göre değişir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru 987 694 023 sayısının binler basamağındaki rakamının sayı değeri kaçtır? Soruyu cevapla

8. soru 9A7 sayısının rakamlarının basamak değerleri ile sayı değerleri toplamı 989 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 5 , 0 , 2 , 4 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük dokuz basamaklı sayı hangisidir? A) 20 000 045 B) 200 000 045 C) 200 000 054 D) 20 000 054 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 5.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 9 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayı hangisidir? A) 333 333 359 B) 30 000 000 C) 33 333 359 D) 3 333 395 Soruyu cevapla

11. soru 957 846 362 sayısının milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

12. soru 321 654 845 sayısının on binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

13. soru 685 742 139 sayısının yüz milyonlar basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

14. soru 852 369 471 sayısının yüz binler basamağındaki rakamı aşağıya yazınız. Soruyu cevapla

15. soru En soldaki rakamı on milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

16. soru On binler basamağında 7 olan hangisidir? A) 7354 B) 78 950 C) 735 000 D) 7 250 366 Soruyu cevapla

17. soru En soldaki rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

18. soru Soldan 3. rakamı milyonlar basamağında olan doğal sayı kaç basamaklıdır? Soruyu cevapla

19. soru 857 348 279 sayısının yüz milyonlar ve on binler basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru En az bir defa kullanılmak şartı ile sadece 3 , 5 ve 0 rakamları kullanılarak yazılabilecek en küçük sekiz basamaklı sayının on milyonlar ve milyonlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 785 356 439 sayısının milyonlar ve onlar basamaklarındaki rakamların toplamı kaçtır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları