5. sınıf doğal sayılar

ÖNEMLİ NOT:Bir sayının basamak değeri olmaz.Bir sayıdaki rakamların basamak değeri olur

Otomatik basamak , basamak değeri ve bölük belirleyici

Aşağıdaki kutuya en fazla 9 basamaklı sayı yazın
Yazılan kısmın aşağısındaki kısımda görülen sayıdaki bir rakamı tıklayınca basamak bilgilerini görebilirsiniz.

 • Girilen sayı ? basamaklı bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? basamağındadır.
 • Seçilen rakamın basamak değeri = ?
 • Girilen sayı ? bölüklü bir sayıdır.
 • Seçilen rakam sayının ? bölüğündedir.

Basamaklar

9 basamaklı bir sayıdaki basamakların adları aşağıdaki gibidir.

 1. basamak birler basamağı
 2. basamak onlar basamağı
 3. basamak yüzler basamağı
 4. basamak binler basamağı
 5. basamak on binler basamağı
 6. basamak yüz binler basamağı
 7. basamak milyonlar basamağı
 8. basamak on milyonlar basamağı
 9. basamak yüz milyonlar basamağı

Basamak değerleri

9 basamaklı bir sayıdaki basamakların basamak değerlerini bulabilmek için aşağıdaki sayılarla çarpmak gereklidir.

 1. basamak olan birler basamağını1 ile
 2. basamak olan onlar basamağını 10 ile
 3. basamak olan yüzler basamağını 100 ile
 4. basamak olan binler basamağını 1000 ile
 5. basamak olan on binler basamağını 10 000 ile
 6. basamak olan yüz binler basamağını 100 000 ile
 7. basamak olan milyonlar basamağını 1 000 000 ile
 8. basamak olan on milyonlar basamağını 10 000 000 ile
 9. basamak olan yüz milyonlar basamağını 100 000 000 ile

Bölükler

Bölük bir sayının sağdan sola doğru sıra ile 3 rakamın oluşturduğu grubun adıdır.9 basamaklı bir sayıdaki bölükler aşağıdaki gibidir.

 1. bölük birler bölüğü .Birler bölüğünü birler , onlar ve yüzler basamakları oluşturur.
 2. bölük binler bölüğü .Binler bölüğünü binler, on binler ve yüz binler basamakları oluşturur.
 3. bölük milyonlar bölüğü .Milyonlar bölüğünü milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar basamakları oluşturur.

5 ve beşten fazla basamaklı doğal sayıları yazarken her bölük arasına bir karakter boşluk bırakılarak sayı yazılır.Örnek 25 000 , 375 251 , 6 781 913 , 96 542 001 , 257 008 009 gibi

9 basamaklı sayının basamak , basamak değeri ve bölüklerinin gösterimi 927 083 105 Basamak adı Birler Onlar Yüzler Binler On binler Yüz binler Milyonlar On milyonlar Yüz milyonlar Basamak değeri 5 x 1 0 x 10 1 x 100 3 x 1000 8 x 10 000 0 x 100 000 7 x 1 000 000 2 x 10 000 000 9 x 100 000 000 = = = = = = = = = 5 0 100 3000 80 000 0 7 000 000 20 000 000 900 000 000 927 083 105 Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü

Yanda 9 basamaklı bir sayının basamak adları , basamak değerleri ve bölüklerinin gösterimi bulunmaktadır.

Basamak adlarının sıralaması her sayıda aynı şekildedir.Sağdan ilk sayı birler basamağıdır.

Basamak değeri hesaplamada yapılacak çarpma işlemindki 2. çarpanlarda devamlı aynıdır.Birler basamağındaki rakam 1 , onlar basamağındaki rakam 10 ile çarpılır.

Küçük büyük sayı tespiti

Bazen sorularda bazı rakamlarla oluşabilecek en küçük veya en büyük sayı nedir diye sorulmaktadır.Bu durumda soru iyi okunmalı ve sorudaki şartların ne olduğu sıra ile tespit edilmelidir.
En küçük sayı soruluyorsa en büyük rakamı birler basamağına yazmalısınız.Sonraki rakamlarda büyükten küçüğe doğru onlar , yüzler ... basamaklarına sıra ile yazılır.
En büyük sayıda ise tersine küçük rakamdan büyük rakama doğru sıralama yapılır.Yani en küçük rakam birler basamağından olur.
Bunun dışında dikkat edilmesi gereken bir noktada bir sayının soluna yazılan 0 ( sıfır ) rakamının sayıya etkisi olmamasıdır.Yani en küçük sayı bulunurken en sağa yazılacak rakam 0 ( sıfır ) olmamalıdır.Bazı örnekler;

 1. örnek 0 , 1 , 4 , 8 , 6 , 7 rakamlarının hepsi kullanılarak yazılabilecek en büyük sayı 876 410 , en küçük sayı ise 104 678 olur.
 2. örnek 3 , 6 , 7 , 8 , 0 rakamlarının hepsi kullanılarak yazılabilecek en büyük çift sayı 87 630 , en büyük tek sayı 87 603 , en küçük çift sayı 30 876 , en küçük tek sayı 30 687 olur.
ÇÖZÜM Yayınları Martı Okul Yayınları Beyaz Kalem Eğitim Vadisi ÇÖZÜM Eğitim Kurumları