5. sınıf doğal sayılarla işlem gerektiren problemler

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Ahmet 2018 yılında 250 günde her gün 11 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 770 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 99 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et

2. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 160 gün koşmuş ve koştuğu her günde 4 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 70 km daha az koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 3 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et

3. soru Yusuf ile Salih'in toplam kütlesi 70 kg'dır.Yusuf Salih'in kütlesinin 3 katından 10 kg eksik olduğuna göre Salih kaç kilodur? Cevabını kontrol et

4. soru 2600 öğrenci olan okul bir gezi hazırlamıştır.55 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et

5. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 7000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona tam dolu şekilde koyup paketlenecektir.Paketleme sonunda paketlenmeyen kaç yumurta kalmıştır? Cevabını kontrol et

6. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontür alınmadan görüşme bitmektedir.Pazartesi telefonunda 110 kontörü olan Elif Salı günü arkadaşını aramak istemiş ama arayamamıştır.Buna göre Elif'in telefonunda kaç kontör vardır? Cevabını kontrol et

7. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde yedişer tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından dokuz daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 34 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

8. soru 15 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 24 kitap vardır.Diğer on dört rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 9 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

9. soru Bir su deposundaki suyun çeyreği ile herbiri 5 L alan 6 şişe tamamen doldurulmuştur.Buna göre su doldurmadan önce depoda kaç L su vardı? Cevabını kontrol et

10. soru İlyas bu hafta herbirinde eşit sayıda soru olan 32 matematik testindeki toplam 448 soruyu çözdü.Bunun dışında herbirinde bir matematik testindeki soru sayısından 2 daha az soru bulunan Türkçe testlerinden 16 tane çözdü.
Buna göre İlyas bu hafta kaç Türkçe sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et

11. soru Bir el arabası ile 70 kg yük taşıyabilen Musa 3950 kg yükü taşıyabilmek için en az kaç sefer taşıma yapmalıdır? Cevabını kontrol et

12. soru Alanı 1300 m2 olan bir tarlanın alanı 750 m2 olan bir kısmına domates ekildi.Tarlanın geri kalan kısmı her birinin alanı 100 m2 olacak şekilde ayrılarak başka ürünler ekilecektir.Buna göre tarlaya domastes dışında en çok kaç farklı ürün ekilebilir? Cevabını kontrol et

13. soru Kütlesi 180 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et

14. soru 30 daire olan bir apartmandaki aylık aidat 30 TL dir.Apartman hesabında 13 652 TL varken yönetici topladığı bir aylık aidatları hesaba yatırmış ve hesapta 14 282 TL olmuştur.Buna kaç daire aidat vermemiştir? Cevabını kontrol et

15. soru Üç kardeş ortaklaşa para toplayarak annelerine 195 TL lik bir hediye almışlardır.Mümin 25 TL , Mümine Mümin'in 3 katı para vermiştir.Geri kalanını veren Elif ne kadar para vermiştir? Cevabını kontrol et

16. soru Aşçı bir kilosu 49 TL olan etten almış ve bunun için 1323 TL ödemiştir.Et dışında aldığı etin kütlesinin 2 katı kadar portakal almıştır.Portakalın kilosu 4 TL olduğuna göre alınan portakal için kaç TL ödeme yapmıştır? Cevabını kontrol et

17. soru 15 000 kg yük olan bir kamyonda 6520 kg meyve , meyve kütlesinden 2450 kg daha az sebze vardır.Yükün geri kalanı un olduğuna göre kamyondaki unun kütlesi kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et

18. soru İlyas Mart ayında 142 İngilizce sorusu , İngilizce sorularının 3 katından 17 fazla Türkçe sorusu ve Türkçe sorularından 68 daha fazla matematik sorusu çözmüştür.
Buna göre İlyas Mart ayında kaç tane matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et

19. soru Okulun basket takımındaki Yakup her maçta aynı sayı olmak üzere 14 maçta toplam 266 sayı atmıştır.
Yahya ise her maçta aynı sayı olmak üzere 15 maçta 345 sayı atmıştır.
Buna göre son maçta ikiside oynayan Yakup ile Davut toplam kaç sayı atmıştır?
Cevabını kontrol et

20. soru Tarladaki 52 portakal ağacının herbirinden 84 adet portakal toplandı.Tarladaki elma ağaçlarından toplanan toplam elma ise portakal ağaçlarından toplanan toplam portakallardan 1302 daha azdır.Elma ağaçlarının herbirinden 73 elma toplandığına göre tarlada kaç elma ağacı vardır? Cevabını kontrol et

21. soru Elif'in kumbarasında 1173 TL para vardır.Bunların 258 TL si madeni paradır.Kumbarada 127 tane 5 TL lik banknot vardır.Buna göre kumbaradaki geri kalan paralar kaç TL dir? Cevabını kontrol et

22. soru Bir pastane tanesini 23 TL ye sattığı keklerin satışından toplam 1541 TL elde etmiştir.Satılan keklerden 29 daha fazla sayıdaki aynı böreklerin satışından ise toplam 672 TL elde etmiştir.
Buna göre böreklerin bir tanesi kaç TL dir?
Cevabını kontrol et

23. soru Bir kırtasiyede 6101 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 269 daha az kurşun kalem 18 kolidedir.Kolilerin herbirinde 18 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et

24. soru 436 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 90 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et

25. soru Bir kuruyemişçi 9850 gram karışık kuruyemişi en fazla 95 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 25 500 B) 25 750 C) 26 000 D) 26 250 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.