5. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir sayıyı 10 a böldüğümüzde kalanın olabileceği en büyük doğal sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 88 421 + 7016 işleminin sonucu kaçtır? A) 95 237 B) 95 337 C) 95 437 D) 95 537 Cevabını kontrol et

3. soru 28 kg ağırlığındaki yağ 5 aileye eşit miktarda dağıtılacaktır.Bir ailenin payına kaç kg yağ düşer? A) 515 B) 514 C) 535 D) 534 Cevabını kontrol et

4. soru 100 ÷ 10 - 5 = A ,
100 ÷ ( 10 - 5 ) = B
olduğuna göre A ? B arasındaki soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 74 258 48 457
Yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır?
A) 102 715 B) 112 715 C) 122 715 D) 132 715 Cevabını kontrol et

6. soru 92 769 56 978
Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
A) 32 791 B) 33 791 C) 34 791 D) 35 791 Cevabını kontrol et

7. soru 6aba 2bab
a+b=11 olduğuna göre yukarıdaki dört basamaklı sayılarla yapılan toplama işleminin sonucu kaçtır?
Cevabını kontrol et

8. soru 45 + 22 = ( 45 + 20 ) + 2 = 65 + 2 = 67
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Sayıları 10'u referans alarak parçalama B) Onluk ve birlikleri ayırarak ekleme C) Üzerine sayma D) Kolay toplananlardan başlama Cevabını kontrol et

9. soru 58 - 26 = 58 - 10 - 10 - 6 = 48 - 10 - 6 = 38 - 6 = 32
Yukarıdaki toplama işlemi hangi zihinden toplama stratejisi uygulanarak yapılmıştır?
A) Onar onar eksiltme B) Onluk ve birlikleri ayırarak çıkarma Cevabını kontrol et

10. soru 7489 - 3592 işleminin tahmini sonucunu sayıları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

11. soru 74 218 48 457
Yukarıdaki işlemin tahmini sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayıp aşağıya yazınız.
A) 25 600 B) 25 700 C) 25 700 D) 25 800 Cevabını kontrol et

12. soru 794 x 346 işleminin sonucu kaçtır? A) 274 424 B) 274 524 C) 274 624 D) 274 724 Cevabını kontrol et

13. soru 4562 58
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölüm kaçtır?
Cevabını kontrol et

14. soru B 92 23 K
Doğal sayılarla yapılan yukarıdaki bölme işleminde B en fazla kaç olabilir?
Cevabını kontrol et

15. soru Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 8 ise kalanın olabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 256 x 33 çarpma işleminin tahmini sonucunu çarpanları en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

17. soru 416 ÷ 16 bölme işleminin tahmini sonucunu bölünen ve böleni en yakın onluğa yuvarlayıp aşağıya yazınız. Cevabını kontrol et

18. soru Bir doğal sayıyı 1000 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna üç tane sıfır eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru Bir doğal sayıyı 9 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna sıfır eklenir ve bundan sayı çıkarılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

20. soru Bir tavuk çiftliğinde bugün yumurtlanan 5000 yumurta her biri 30 yumurta alan kartona koyulacaktır.Bunun için en az kaç karton gereklidir? Cevabını kontrol et

21. soru Elif'in her telefon konuşmasında başlangıçta 8 kontör alınmakta ve başka kontör alınmadan görüşme bitmektedir.Telefonunda 110 kontörü olan Elif en fazla kaç konuşma yapabilir? Cevabını kontrol et

22. soru 194 kg şeker dokuz çuvalın her birine 21ab kg olacak şekilde doldurulduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 21 öğrenci ikişerli gruplara ayrılıp satranç oynayacaktır.Bunun için en az kaç stranç tahtası gereklidir? Cevabını kontrol et

24. soru 2750 öğrencisi olan bir okul bir gezi hazırlamıştır.56 otobüse eşit miktarda en fazla öğrenci bindirildiğine göre kaç öğrenci okul gezisine katılamamıştır? Cevabını kontrol et

25. soru 9500 gram fındık her bir kişiye 85 gram olacak şekilde dağıtılacaktır.Buna göre kaç kişiye 85'er gram fındık dağıtılabilinir? Cevabını kontrol et

26. soru 19 tane elma altı kişiye paylaştırılınca her birine 3ab elma düştüğüne göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

27. soru Bir bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmak için bölüm bölene bölünür kalan varsa eklenir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

28. soru ? x 49 = 4263 çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru ? ÷ 352 = 265 bölme işleminde verilmeyen bölünen kaçtır? A) 90 280 B) 91 280 C) 92 280 D) 93 280 Cevabını kontrol et

30. soru 7458 ? 96 66
Yukarıdaki kalanlı bölme işleminde bölen kaçtır?
Cevabını kontrol et

31. soru 12 I II 228 III IV
Yukarıdaki ardışık iki kutudaki sayıların çarpımı sonrasındaki kutuya yazılmıştır.
Buna göre IV nolu kutudaki sayı kaçtır?
Cevabını kontrol et

32. soru . . . 57 4088 . . . . . . . . .
Yukarıda bir kısmı gösterilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?
A) 33 088 B) 33 188 C) 33 288 D) 33 388 Cevabını kontrol et

33. soru 2a5 59 b205 1225
Yukarıdaki toplama işlemine göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et

34. soru Üslü ifade bir sayının kendisi ile çarpımının kısa yoldan gösterilmiş şeklidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

35. soru
Yukarıdaki model hangi üslü ifadenin modellenmesidir?
A) 52 B) 252 C) 53 Cevabını kontrol et

36. soru 21a= 9261 olduğuna göre a kaçtır Cevabını kontrol et

37. soru 82 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru 53 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

39. soru A x A x A = 443
79 x 79 = 79B
Yukarıdaki işlemlere göre A+B kaçtır?
Cevabını kontrol et

40. soru 13'ün karesi kaçtır? Cevabını kontrol et

41. soru 16'nın küpü kaçtır? Cevabını kontrol et

42. soru Bir arabada 20 koli , her kolide 20 kutu ve her kutuda da 20 kalem vardır.Buna göre arabadaki kolilerde kaç kalem vardır? Cevabını kontrol et

43. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 80 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 80 katı balon olmaktadır.
Program 2.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon olduğunu gösteren işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 802 B) 803 C) 2 x 80 D) 80.(80+80) Cevabını kontrol et

44. soru 11 x ( 8 + 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

45. soru 84 ÷ ( 3 + 4 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

46. soru A x ( 5 + 7 ) = 156 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

47. soru 161 ÷ ( A - 5 ) = 23 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

48. soru 23 Nisan törenine katılan 100 öğrencinin her birine ikişer tane bayrak verildi.Geriye 3 tane bayrak kaldığına göre tüm bayraklarının sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 100.2+3 B) 100.(2+3) C) 100+2.3 D) (100+2).3 Cevabını kontrol et

49. soru Bir kırttasiyedeki kırmızı kalem kutularının herbirinde onikişer tane kırmızı kalem vardır.Siyah kalem kutularında ise kırmızı kalem kutularındaki kalem sayısından beş daha fazla kalem vardır.Bu kırttasiyede 25 siyah kalem kutu olduğuna göre kırttasiyedeki siyah kalem sayısı kaçtır? Cevabını kontrol et

50. soru Ahmet 2018 yılında 290 günde her gün 13 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise 2018 yılında Ahmet'in okuduğu sayfa sayısından 1196 daha az sayfa okumuştur.İsa 2018'de 99 günde hergün eşit sayıda Kuranı Kerim meali okuduğuna göre bir günde kaç sayfa okumuştur? Cevabını kontrol et

51. soru 🏃
Zekeriya 2018'de 150 gün koşmuş ve koştuğu her günde 4 km mesafe koşmutur.Davut ise 2018'de Zekeriya'dan 90 km daha az koşmuştur.Davut 2018'de koştuğu günlerde her gün 3 km koştuğuna göre 2018'de kaç gün koşmuştur?
Cevabını kontrol et

52. soru 5 rafı olan bir kitaplığın ilk rafında 13 kitap vardır.Diğer dört rafın herbirinde ise ilk raftaki kitap sayısından 4 daha az kitap vardır.
Buna göre kitaplıkta toplam kaç kitap vardır?
Cevabını kontrol et

53. soru 36 x 22 işleminin sonucuna en yakın olan hangisidir? A) 41 x 19 B) 21 x 38 C) 34 x 23 D) 56 x 14 Cevabını kontrol et

54. soru Kütlesi 100 kg olan şeker her biri 2,3 ve 5 kg olacak şekilde paketlenecektir.Bunun için en fazla kaç paket gereklidir? Cevabını kontrol et

55. soru İlyas Mart ayında 138 İngilizce sorusu , İngilizce sorularının 4 katından 72 eksik Türkçe sorusu ve Türkçe sorularından 59 daha fazla matematik sorusu çözmüştür.
Buna göre İlyas Mart ayında kaç tane matematik sorusu çözmüştür?
Cevabını kontrol et

56. soru Bir kırtasiyede 7135 tane tükenmez kalem vardır.Tükenmez kalem sayısında 276 daha az kurşun kalem 19 kolidedir.Kolilerin herbirinde 19 kutu vardır ve bu kutuların herbirinde eşit sayı kalem olduğuna göre kırttasiyedeki bir kalem kutusunda kaç kalem vadır? Cevabını kontrol et

57. soru 234 yolcu İstanbul boğazında Avrupa yakasından Asya yakasına tekne ile götürülecektir.
En fazla 80 yolcu alabilen tekne en az kaç taşıma yaparak tüm yolcuları Asya yakasına taşıyabilir?
Cevabını kontrol et

58. soru Bir kuruyemişçi 9850 gram karışık kuruyemişi en fazla 90 gram alan paketlere koyacaktır.Kuruyemişçi eşit kütlerde yaptığı en az sayıdaki paketlerin bir tanesini 250 kuruşa satmıştır.Hazırladığı tüm paketleri satan kuruyemişçi satıştan ne kadar para almıştır? A) 26 750 B) 27 000 C) 27 250 D) 27 500 Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.