5. sınıf kesirler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 3 B) 86 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 7 B) 506 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha küçüktür? A) 5 B) 509 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 4 B) 5013 Cevabını kontrol et

5. soru Aşağıdaki sayılardan hangisi daha büyüktür? A) 2 B) 4024 Cevabını kontrol et

6. soru 160 TL nin 58 i kaç TL dir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru 11 28 34
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Kömürlükteki kömürün 2125 i 1050 kg dır.Buna göre kömürlükte kaç kg kömür vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 0 1
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir ab olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 12 B) 23 C) 34 D) 45 Cevabını kontrol et

11. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür ve bölüm tam kısma yazılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

14. soru 3 + 2 5 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 2 2 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 7 3 = a b 3 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 7 doğal sayısı 71 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

18. soru 71 6 ? 12 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru a > 152 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 124 B) 134 C) 144 D) 154 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru Bir kesrin en sade hali pay ve paydayı 1 dışında ortak bölen sayının olmadığı haldir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri sadeleştirme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru 8 24 kesrini 2 ile sadeleştirince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 83 B) 84 Cevabını kontrol et

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 23 B) 59 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru 4 9 ? 15 36 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

28. soru a 6 > 16 18 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

29. soru 9 6 , 5 3 , 15 12 kesirlerini büyükten küçüğe sıralayınca son yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 1512 Cevabını kontrol et

30. soru 7 12 < a 3 < 53 12 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

31. soru Bir çokluğun basit kesir kadarını hesaplarken çokluk paydaya bölünür ve bölüm pay ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

32. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 252 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

33. soru 🏃
Yunus bugün 6970 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

34. soru 5.sınıfa giden Yakup 2016 yılında harçlıklarından 1260 TL para biriktirmiştir.
Yakup'un 2016 yılında biriktirdiği para 2017 yılında biriktirdiği paranın 79 si kadardır.
Buna göre Yakup 2017 de ne kadar para biriktirmiştir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

35. soru Bir kamyonda 4320 kg kütlesinde meyve vardır.Meyvelerin kütlesi sebzelerin kütlesinin 915 u kadardır.
Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.