5. sınıf kesirler testi 3

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 0 1 2 3 4
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 14 B) 4 C) 3 D) 13 Cevabını kontrol et

2. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 25 B) 47 C) 43 D) 79 Cevabını kontrol et

3. soru 7 3 8 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 108 B) 598 C) 298 D) 318 Cevabını kontrol et

4. soru 19 3 bileşik kesrinin tam sayılı kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 613 B) 623 C) 313 D) 323 Cevabını kontrol et

5. soru 9 12 kesrinin 3 ile genişletilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 2736 B) 34 Cevabını kontrol et

6. soru 3 5 620
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et

7. soru 17 25 35
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et

8. soru 3450 km nin 56 i kaç kilometredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Bir arabanın deposunun 911'u doludur.Bu arabada 36 litre benzin olduğuna göre bu arabanın deposu kaç litreliktir? Cevabını kontrol et

10. soru 1 3 2 6
Yukarıdaki modellemede soldaki kesirden sağdaki kesiri elde etmek için yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genişletme B) Sadeleştirme Cevabını kontrol et

11. soru 5.sınıfa giden Yakup 2017 yılında harçlıklarından 1296 TL para biriktirmiştir.Yakup 2016 yılında ise 2017 yılında birktirdiği paranın 59'i kadar para biriktirmiştir.Buna göre Yakup 2016'da ne kadar para biriktirmiştir? Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

14. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken payda paya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru 3 + 1 3 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 2 1 3 = a 3 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 8 5 = a b 5 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru Her doğal sayı paydası 1 olan kesir şeklinde ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru 9 ? 445 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

20. soru a 2 < 7 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru 6 < a < 7 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 244 B) 254 C) 264 D) 274 Cevabını kontrol et

22. soru a b kesirinde a ve b birer çift sayıdır.Bu yüzden bu kesir kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru Bir kesrin pay ve paydasını 0 hariç aynı sayı ile çarpmaya kesri genişletme denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

25. soru 2 3 kesrini 2 ile genişletince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 72 B) 73 Cevabını kontrol et

27. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 37 B) 1128 Cevabını kontrol et

28. soru 8 21 ? 3 7 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

29. soru 3 8 > a 56 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru 5 3 , 9 6 , 21 12 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ilk yazılacak kesir hangisi olur? A) 53 B) 96 C) 2112 Cevabını kontrol et

31. soru 11 10 < a 5 < 142 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

32. soru Basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını hesaplarken çokluk paya bölünür ve bölüm payda ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

33. soru Ahmet 2017 Ocak ayında 240 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında okunan sayfa sayısı 2017'de toplam okunan sayfanın 325'ü kadar olduğuna göre Ahmet 2017'de toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

34. soru 🏃
Yunus bugün 7140 m koşmuştur.Yusuf ise Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadar mesafe koşmuştur.
Buna göre Yusuf bugün kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et

35. soru Bir kamyonda 6525 kg kütlesinde meyve vardır.Kamyondaki sebzelerin kütlesi meyvelerin kütlesinin 915'u kadardır.Buna göre kamyondaki sebzelerin kütlesi kaç kilogramdır? Cevabını kontrol et

36. soru Büyük bir çiftlikte 1080 tane hindi vardır.Çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 418 ü kadardır.Buna göre çiftlikte kaç tavuk vardır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.