5. sınıf kesirler testi 4

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Edirne Hakkari arası mesafenin 56'i 1705 kilometredir.Buna göre Edirne Hakkari arası kaç kilometredir? Cevabını kontrol et

2. soru 0 1 2
Yukarıdaki sayı doğrusunda birim kesir kaçtır?
A) 15 B) 12 C) 5 D) 2 Cevabını kontrol et

3. soru Aşağıdaki kesirlerin hangisinin birim kesiri en küçüktür? A) 715 B) 811 C) 312 D) 7010 Cevabını kontrol et

4. soru 5 2 5 tam sayılı kesrinin bileşik kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 75 B) 257 C) 275 D) 155 Cevabını kontrol et

5. soru 28 6 bileşik kesrinin tam sayılı kesire dönüşmüş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 616 B) 446 C) 346 D) 416 Cevabını kontrol et

6. soru 8 12 kesrini 4 ile sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? A) 3248 B) 23 Cevabını kontrol et

7. soru 2 3 26
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) > B) < Cevabını kontrol et

8. soru 2 6 818
Yukarıdaki soru işareti yerine aşağıdaki işaretlerden hangisi gelmelidir?
A) < B) > Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Kömürlükteki 875 kg kömürün 2125'i kaç kilodur? Cevabını kontrol et

10. soru Cebimdeki paranın 325'ü 90 TL ise,cebimde kaç TL vardır? Cevabını kontrol et

11. soru 5 + 26 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 526 B) 78 Cevabını kontrol et

12. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha küçüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

13. soru 1.model 2.model
Yukarıdaki kesir modellerinin hangisinin birim kesiri daha büyüktür?
A) 1.model B) 2.model Cevabını kontrol et

14. soru Bileşik kesiri tam sayılı kesire çevirirken pay paydaya bölünür.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

15. soru 4 + 2 7 = a b c olduğuna göre a+b+c kaçtır? Cevabını kontrol et

16. soru 1 3 5 = a 5 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru 19 7 = a b 7 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

18. soru 5 doğal sayısı 51 şeklinde kesir olarak ifade edilebilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

19. soru 6 ? 193 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

20. soru a > 274 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 3 < a < 4 olduğuna göre a yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) 257 B) 267 C) 277 D) 287 Cevabını kontrol et

22. soru 4 6 kesiri kesrin en sade halidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

23. soru Bir kesir genişletilirse denk kesir elde edilmez.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

24. soru
Yukarıda modellenen iki kesir denk kesirdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

25. soru 3 5 kesrini 4 ile genişletince ab kesri elde edildiğine göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha küçüktür? A) 17 B) 16 Cevabını kontrol et

27. soru Aşağıdaki kesirlerden hangisi daha büyüktür? A) 74 B) 3420 Cevabını kontrol et

28. soru 7 8 ? 28 32 ifadesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi işaret yazılmalıdır? A) < B) > C) = Cevabını kontrol et

29. soru a 7 > 35 63 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru 21 16 , 3 2 , 11 8 kesirlerini küçükten büyüğe sıralayınca ortada yazılacak kesir hangisi olur? A) 32 B) 118 C) 2116 Cevabını kontrol et

31. soru 11 10 < a 5 < 142 10 olduğuna göre a yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Cevabını kontrol et

32. soru Ahmet 2017 yılında toplam 2250 sayfa Kuranı Kerim meali (Türkçesi) okudu.Ocak ayında 2017'de toplam okunan sayfanın 425'si kadar sayfa okumuştur.
Buna göre Ahmet Ekim ayında kaç sayfa meal okumuştur?
Cevabını kontrol et

33. soru 🏃
Yusuf bugün 6240 m koştu.Yusuf'un koştuğu mesafe , Yunus'un koştuğu mesafenin 1217'si kadardır.
Buna göre Yunus bugün kaç m koşmuştur?
Cevabını kontrol et

34. soru Büyük bir çiftlikte 4878 tane tavuk vardır.Bu çiftlikteki hindilerin sayısı tavukların sayısının 518'si kadardır.Buna göre çiftlikte kaç hindi vardır? Cevabını kontrol et

35. soru Davut bir depo benzinle 714 km yol gittiğinden eski arabasını değiştirdi.Eski arabanın bir depo benzinle gittiği mesafe yeni arabanın bir depo benzinle gittiği mesafenin 1720'si kadardır.
Buna göre Davut'un eski arabası bir depo ile kaç km yol gidebiliyordu?
Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.