5. sınıf kesirlerle işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 3 2 + 3 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 66 B) 94 C) 128 D) 64 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 149 doğru , 56 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 9 4 - 1 2
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 82 B) 74 C) 84 D) 72 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 135 doğru , 43 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 8 + 10 4
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 184 B) 464 C) 324 D) 424 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 117 doğru , 55 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 2 - 44 9
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 269 B) 429 C) 289 D) 279 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 110 doğru , 42 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 5 + 2 7
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 77 B) 357 C) 377 D) 327 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 113 doğru , 31 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 4 - 32 7
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 287 B) 27 C) 47 D) 17 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru Bakkal nohutların 26 sini satmıştır.Ayrıca başlangıçtaki nohut miktarının 812 i kadar nohut satın almıştır.

Bakkalın nohutları ne kadar artmıştır?

A) 1018 B) 612 C) 1012 D) 412 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 53 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 5 3 - 8 9 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 92 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru 2 - 2 5 = a b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 5 6 + 4 3 = a 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 76 doğru , 41 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru 6 2 - 1 4 = a 4 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 83 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 9 5 + 5 10 = a 10 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 75 doğru , 21 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru 5 2 - 5 6 = a 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 86 doğru , 10 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 3 4 + a 2 = 15 4 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 35 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru a 3 - 7 6 = 5 6 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 48 doğru , 37 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru 9 21 un a3 fazlası 1621 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 42 doğru , 34 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru 19 16 un a4 eksiği 716 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 41 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru a 18 nın 59 eksiği 618 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 28 yanlış cevap verilmiştir.

19. soru Firdevs Ekim ayında Kuranı Kerim mealinin ( Türkçesi ) 210 si kadarını okumuştur.Ebrar'ın Firdevs'ten daha az okuduğu kısım Kuranı Kerim'in 320 ü kadarıdır.
Ebrar'ın okuduğu kısım Kuranı Kerim'in ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 16 doğru , 39 yanlış cevap verilmiştir.

20. soru 🏃
Maratona katılan İbrahim bir saatte koşulacak mesafenin 1115 u kadar kısmını koştu.İlk yarım saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin 25 si kadardır.
İbrahim'in ikinci yarım saatte koştuğu mesafe koşulacak mesafenin a15 sı kadarı olduğuna göre a kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 21 doğru , 24 yanlış cevap verilmiştir.

21. soru 7 2 litre su olan bir şişeden Fatma suyun 710 litresini içti.Şişede kalan su miktarı a10 litre olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 24 doğru , 23 yanlış cevap verilmiştir.

22. soru Bir şişe ayranın 12 ini Fatma , 14 ini Ayşe içmiştir.
Şişede ayranın ab sı kadarı kaldığına göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 30 doğru , 17 yanlış cevap verilmiştir.

23. soru Firdevs kumbarasındaki paranın 38 ünü Eylül ayında , 716 sini ise Ekim ayında atmıştır.
Eylül ve Ekim aylarında kumbaraya atılan para kumbaradaki paraların ab sı kadarı olduğuna göre a+b kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 25 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.