5. sınıf sayı örüntüsü testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 , 10 , 15 , 20 , 25 , 30 .. sayı örüntüsünün ilk adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

2. soru 7 , 13 , 19 , 25 , 31 , 37 .. sayı örüntüsünün 3. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

3. soru 5 , 14 , 23 , 32 , 41 , 50 .. sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

4. soru 3 , 10 , 17 .. sayı örüntüsünün 6. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru 9 , 12 , 15 .. sayı örüntüsünün 8. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru 4 , 9 , 14 .. sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

7. soru 8 den başlayarak dörder artan bir sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru 15 den başlayarak altışar artan bir sayı örüntüsünün 5. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Kumbarasında 20 TL olan Ali her hafta 10 TL atarsa , üç hafta sonra kumbarasında ne kadar parası olur? Cevabını kontrol et

10. soru Hergün 25 soru çözen Fatma soru çözmeye Pazartesi günü başladı.Cuma günü sonunda Fatma kaç soru çözmüş olur? Cevabını kontrol et

11. soru 1.adım 2.adım 3.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 10. adımda kaç tane turuncu üçgen vardır?
Cevabını kontrol et

12. soru Okul sahasında koşmakta olan Ömer ilk dakika sonunda 325 metre , sonraki dakikalarda ise bir dakikada koştuğu mesafe devamlı onar metre azalmıştır.
Buna göre Ömer hangi dakikada 250 metreden daha az koşmaya başlamıştır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru 27'den başlayarak altışar artan bir sayı örüntüsünün 4. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et

14. soru 175 , 170 , 165 , 160 ... sayı örüntüsünün 2. adımındaki sayı nedir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 9. adımındaki şekilde toplam kaç çizgi vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 1.adım 2.adım 3.adım 4.adım
Yukarıdaki şekil örüntüsünün 9. adımında kaç daire vardır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru Mümin ilk gün 5 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuş ve takip eden günlerde önceki günden 2 sayfa fazla okumuştur.
Buna göre Mümin 7.günde kaç sayfa Kuranı Kerim meali okumuştur?
Cevabını kontrol et

18. soru İsa her gün bir önceki günden 5 soru fazla çözmüştür.
İsa ilk gün 11 soru çözdüğüne göre 6. günde kaç soru çözmüştür?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru Kumbarasında 12 TL olan Ali kumbarasına her hafta 8 TL atmaya karar vermiştir.Buna göre kumbaradaki para hangi hafta sonunda 50 TL yi geçer? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.