5. sınıf yüzdeler

Paydası 100 olan kesirlerin aynı miktarını farklı şekilde ifade etmenin yolu yüzdedir.Yüzde kelimesi her yüz eş parça anlamındadır.Yüzde % sembolü ile gösterilir.

5.sınıf yüzdeler resmi

Yukarıdaki bütünler 100 eş parçaya ayrılmıştır.Yeşil olanda 30 eş parça boyalı olduğundan % 30 , sarı olanda 50 eş parça boyalı olduğundan % 50 büyüklüğünü temsil etmektedir.

Bütün % 100 , yarım % 50 çeyrek ise % 25 ile ifade edilir.

Kesirli sayıyı yüzdelik ifadeye dönüştürme

Paydası 100 olan bir kesri yüzdelik ifadeye dönüştürmek için % ve yanına pay yazılır.
Eğer payda 100 değilse 100 olacak şekilde sadeleşmeli veya genişletilmelidir.

 • 3 4 = 3x25 4x25 = 75 100 = % 75
 • 16 400 = 16÷4 400÷4 = 4 100 = % 4

Yüzdelik ifadeyi kesirli sayıya dönüştürme

Bir yüzdelik ifadenin yüzde işaretinden sonraki sayının paydası 100 yapılarak ifade kesire dönüştürülür.Daha sonra sadeleşme varsa yapılır.

 • % 12 = 12100=325
 • % 25 = 25100=14

Ondalık gösterimi yüzdelik ifadeye dönüştürme

 • Ondalık gösterimin kesir kısmı iki basamaklı ise % işareti yanına kesir kısmındaki sayı yazılır.
  0,89 = % 89 olur.
 • Ondalık gösterimde kesir kısmı tek basamaklı ise kesir kısmının sağ tarafına bir 0 eklenir ve % işareti yanına kesir kısmındaki sayı yazılır.
  0,7 = 0,70 = % 70 olur.

Yüzdelik ifadeyi ondalık gösterime dönüştürme

Bir yüzdelik ifadeyi ondalık gösterime dönüştürmek için 0 ve virgül yazılır sonra % ( yüzde işareti ) sonrasındaki sayı olduğu gibi kesir kısmına yazılır.
% 63 = 0,63 olur.

Yüzdelik ifadeyi kesirli sayıya dönüştürme

Bir yüzdelik ifadeyi kesirl sayıya dönüştürmek için paydaya 100 , paya ise % sonrasındaki sayı yazılır.
% 91 = 91100 olur.

Yüzdelik ifadeleri karşılaştırma

İki yüzdelik ifadeyi karşılaştırmada % işaretinden sonraki sayısı büyük olan ifade daha büyüktür.
% 26 > % 25

Yüzdelik ifade ile kesirli sayı veya ondalık gösterimleri karşılaştırmada ise karşılaştırma yapılacakların hepsini aynı şekilde yapmanız gereklidir.

Soru : % 42 , 0,04 ve 410 ifadelerinden en büyük en küçüğü hangisidir?

Çözümü
 • 0,04 = % 4
 • 4 10 = 4x10 10x10 = 40 100 = % 40
 • En büyük olan % 42 dir.
 • En küçük olan ise 0,04 dür.

Çoklukların yüzde miktarını bulma

Çokluk sayısının belli bir yüzdesinin miktarını bulabilmek için çokluk sayısı 100 e bölünür ve yüzde işareti sonrasındaki sayı ile çarpılır.

 • 200 TL'nin % 45 i kaçtır?
  • 200 ÷ 100 = 2
  • 45 x 2 işlemi ile cevap 90 TL olarak bulunur.
 • 1000 gram pilavın % 53 ü kaç gramdır?
  • 1000 ÷ 100 = 10
  • 53 x 10 işlemi ile cevap 530 gram olarak bulunur.
 • 2000 mL suyun % 7 si kaç mL dir?
  • 2000 ÷ 100 = 20
  • 7 x 20 işlemi ile cevap 140 mL olarak bulunur.

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.