6. sınıf çember soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Çember üzerindeki her noktanın merkeze olan uzaklığı aynıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru Yarıçap çapın iki katıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru Çembersel bölgelere daire adı verilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru Çemberin üzerindeki bir noktadan çember üzerindeki diğer bir noktaya çizilen ve merkezden geçen doğru parçasına ne denir? A) Yarıçap B) Çap C) Pi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru
Yukarıdaki kırmızı nokta çemberin merkezi olduğuna göre mavi doğru parçasının adı nedir?
A) Yarıçap B) Çap C) Pi Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru
Yukarıdaki çemberin çapı kaç birimdir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

7. soru M A B C D E
Yukarıdaki M merkezli çember üzerindeki noktalardan çizilen dört doğru parçasından en uzunu hangisidir?
A) AE B) AD C) AB D) AC Cevabını kontrol et

8. soru 0 5 10 15 20 25 30
Yukarıdaki pergelin kolları 30 cm lik cetvele göre açılmıştır.
Buna göre bu pergelle çizilecek olan çemberin çapı kaç santimetre olur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 1 TL madeni para ne modelidir? A) Çember B) Daire Cevabını kontrol et

10. soru Çevre uzunluğu 48 cm olan bir kare içine çizilebilecek en büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

11. soru A B C D E
Yukarıdaki kareli kağıda A merkezli bir çember çizilmiş ve dört noktadan üç tanesi bu çember üzerinde olmuştur.
Çember üzerinde olmayan nokta hangisidir?
A) B B) C C) D D) E Cevabını kontrol et

12. soru Çember uzunluğunun çapına oranı 227 dir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru R çap uzunluğu olmak üzere bir çemberin uzunluğu 2.R.π ile hesaplanır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru Uzunluğu 48 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Yarıçapı 10 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 60 mm uzunluğundaki bir telden iki adet aynı büyüklükte çember yapıldı.
Buna göre bir çemberin yarıçapı kaç milimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

17. soru 🏃
Çapının uzunluğu 100 metre olan daire şeklindeki bir pistte 3 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? ( = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et

18. soru Çevresinin uzunluğu 96 cm olan bir çember üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık en fazla kaç santimetre olabilir? ( = 3 alınız.) Cevabını kontrol et

19. soru A B C
A merkezli iki çemberden kırmızı renkli olanın uzunluğu 72 cm siyah renkli olanın ise 84 cm dir.
A , B ve C doğrusal olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

20. soru Bir traktörün ön tekerleğinin yarıçapı 30 cm , arka tekerleğinin yarıçapı ise 100 cm dir.
Ön tekerlek 10 tur attığında arka tekerlek kaç tur atmış olur? (π = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

21. soru A D B C E 20 cm 25 cm
Bir mermerci yukarıdaki gibi ABCD dikdörtgeni ve E merkezli bir yarım dairenin birleşmesi şeklinde bir mermer parça yapmıştır.
Yapılan parçanın çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

22. soru Uzunluğu 31,4 cm olan bir çemberin yarıçapı kaç santimetredir? (π = 3,14 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

23. soru Çapının uzunluğu 100 metre olan daire şeklindeki bir pistte 3 tur koşan İsmail kaç metre koşmuştur? (π = 3,14 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

24. soru Yarıçapı 100 cm olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3,14 alınız.) Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.