6. sınıf üslü ifade testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Bir üslü ifadede yukarıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 313 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

2. soru 87 üslü ifadesi yedinin sekizinci kuvveti veya yedi üssü sekiz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 230 doğru , 99 yanlış cevap verilmiştir.

3. soru 6 tane 5 in tekrarlı çarpımını kısaca 56 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 227 doğru , 74 yanlış cevap verilmiştir.

4. soru 3 . 3 . 3 . 3 . 3 . 3 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 206 doğru , 97 yanlış cevap verilmiştir.

5. soru 29 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 118 doğru , 133 yanlış cevap verilmiştir.

6. soru 34 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 161 doğru , 68 yanlış cevap verilmiştir.

7. soru 55 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 102 doğru , 84 yanlış cevap verilmiştir.

8. soru 64 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 103 doğru , 58 yanlış cevap verilmiştir.

9. soru Dokuzun dördüncü kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 81 doğru , 77 yanlış cevap verilmiştir.

10. soru 34 > A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 43 B) 53 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 100 doğru , 81 yanlış cevap verilmiştir.

11. soru A < 63 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 142 B) 152 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 77 doğru , 65 yanlış cevap verilmiştir.

12. soru 8571 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 114 doğru , 25 yanlış cevap verilmiştir.

13. soru Ahmet 7 sene boyunca , senede 7 ay ve her ayda 7 gün Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.Meal okuduğu her günde 7 sayfa meal okuduğuna göre 7 senede toplam kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 36 doğru , 106 yanlış cevap verilmiştir.

14. soru 🏃
Ahmet 6 sene boyunca , senede 6 ay ve her ayda 6 gün koşmuştur.Koştuğu her günde 6 km koştuğuna göre Zekeriya 6 senede toplam kaç km koşmuştur?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 63 doğru , 79 yanlış cevap verilmiştir.

15. soru Bir toptancının deposundaki 13 odanın herbirinde 13 palet , her palette 13 koli , her kolide 13 kutu ve her kutuda da 13 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 2197 B) 28 561 C) 371 293 D) 371 393 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 51 doğru , 75 yanlış cevap verilmiştir.

16. soru Artvin'deki 18 tavuk çiftliğinde 18 kümes , her kümeste 18 tavuk vardır.Bu tavukların hepsi bugün 18 yumurta yumurtladılar.
Bu çiftliklerde başka tavuk olmadığına göre bunlarda bugün kaç yumurta yumurtlanmıştır?
A) 5732 B) 5832 C) 104 876 D) 104 976 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 49 doğru , 52 yanlış cevap verilmiştir.

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 22 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 22 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 10 548 B) 10 648 C) 234 256 D) 234 356 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 35 doğru , 67 yanlış cevap verilmiştir.

18. soru 7a=16 807 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Bu soruya 2 doğru , 16 yanlış cevap verilmiştir.

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Çözüm yayın grubu

Sitede bazı soruları yayınlamakta olan Çözüm yayın grubuna bağlı bazı kurumların linkleri aşağıdaki gibidir.