6. sınıf açılar soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru Açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışından oluşmaktadır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

2. soru 3 harfli açı sembolünde ortadaki harf açının köşesidir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

3. soru K L M
Yukarıdaki açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) KLM B) MLK C) LMK Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru K L M
Yukarıdaki açının sembolle gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) K B) L C) M Cevabını kontrol et

5. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki şekilde olan bir açının sembolü değildir?
A) EÇB B) FÇA C) CDG D) GHC Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

6. soru A B C D E F
Yukarıdaki şekilde aşağıdakilerden hangi açı yoktur?
A) DEF B) DCF C) DCB D) DCA Cevabını kontrol et

7. soru Ölçülerinin toplamı 180o olan iki açı nasıl açılardır? A) Komşu B) Tümler C) Bütünler D) Ters Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

8. soru Tümler açılardan birinin ölçüsü diğerinden 20o fazladır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru Bütünler açılardan bir tanesinin derecesi diğerinin 4 katıdır.
Buna göre açılardan büyük olanın ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

10. soru A B C D E F K
Yukarıdaki BA , DC ve FE doğruları K noktasında kesişmiş ve BA ⏊ DC'dir.
Buna göre AKF'nin tümler açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) EKC B) EKB C) EKD D) EKA Cevabını kontrol et

11. soru I M J K L
Yukarıdaki KJ ve MI doğruları L noktasında kesişmiştir.
Buna göre MLK nin bütünler açısı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) JLM B) KLI C) JLI Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

12. soru B C Ç D A
Yukarıdaki DÇ ve BC doğruları A noktasında kesişmiştir.
Buna göre DAC nin ters açısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) CAD B) ÇAB C) ÇAC D) BAD Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

13. soru A B C D E
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(BEC)=71o ve m(AEC) kaçtır?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

14. soru A B C D E F G
Yukarıdaki AB doğrusu DC doğrusu ile E noktasında kesişmiştir.
m(AEC)=41o ve m(BEG)=72o olduğuna göre CEG ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru D E F G H I J K L
Yukarıdaki GF doğrusu HI doğrusu ile L noktasında,GF doğrusu DE doğrusu ile J noktasında ve DE doğrusu HI doğrusu ile K noktasında kesişmiştir.
m(KJG)=94o ve m(DKI)=40o olduğuna göre FLH ölçüsü kaç derecedir?
Cevabını kontrol et

16. soru m(ACB) = 77o ve m(KLM) = 77o ise bu iki açı eş açıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

17. soru L K A B C D E N
Yukarıdaki kareli kağıtta bulunan A noktası hangi iki nokta ile birleşirse KLN ile eş açı olur?
A) E,D B) D,C C) B,C Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

18. soru A B C D E F G H
Yukarıdaki kareli kağıtta bulunan CAB ile eş açı çizmek için A noktası hangi iki nokta ile birleştirilmelidir?
A) G,E B) G,F C) H,E D) H,F Cevabını kontrol et

19. soru A B C D F G O
Yukarıdaki kareli kağıtta bulunan aşağıdakilerden hangi açı FOD ile eş değildir?
A) AOG B) AOF C) GOC D) GOF Cevabını kontrol et

20. soru A B C Ç D E F G H
Aşağıdakilerden hangi ikili bütünler açılar değildir?
A) CDH,HDA B) FÇA,FÇE C) GDA,CDG D) EÇB,AÇE Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.