6. sınıf cebirsel ifadeler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru İşlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru Benzer terimlerde değişkenin üsleri farklı olmalıdır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

3. soru k - 5 ifadesi bir cebirsel ifadedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 5x - 3x + 2 cebirsel ifadesinde kaç değişken vardır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 2x + 3x + 1 cebirsel ifadesinde sabit terim kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 2x + x2 cebirsel ifadesinde benzer terim var mıdır? A) Vardır B) Yoktur Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

7. soru Çözülen soru sayısının 6 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) s + 6 B) s - 6 C) 6s D) s6 Soruyu cevapla

8. soru Bakkal bugün 5 kg şeker almış ve bir miktar para vermiştir.Bakkalın aldığı şekerin bir kg nın fiyatının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) ş + 5 B) ş - 5 C) D) ş5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Depodaki benzinin beş katının 3 fazlası.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5b + 3 B) 3b + 5 C) b5 + 3 D) b3 + 5 Soruyu cevapla

10. soru Matematik kitabının sayfa sayısının üç katının 8 eksiği.
Yukarıdaki sözel ifadenin cebirsel ifade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3s - 8 B) 8s - 3 C) s8 - 3 D) s3 - 3 Soruyu cevapla

11. soru Hatice'nin kumbarasına bir miktar para atması sonucunda kumbarasında ne kadar parası olduğunun cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) k + a B) 2k Soruyu cevapla

12. soru Bir sayının 2 fazlasının üçte biri ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) (x + 3)2 B) x2 + 3 C) (x + 2)3 D) x3 + 2 Soruyu cevapla

13. soru Bir sayının 5 eksiğinin 2 katı ifadesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) 2x - 5 B) 2.(x - 5) C) 5.(x - 2) D) 5x - 2 Soruyu cevapla

14. soru 2x + 5 cebirsel ifadesinin x=3 için değeri nedir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru 2x 4 + 5 cebirsel ifadesinin x=2 için değeri nedir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

16. soru x + 5 3 cebirsel ifadesinin x=4 için değeri nedir? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

17. soru x=3 ve y=2 için 5x - 2y + 3 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru 5.(x-2) cebirsel ifadesinin x=3 için değeri nedir? Soruyu cevapla

19. soru 3x - 2 4 cebirsel ifadesinin x=6 için değeri nedir? Soruyu cevapla

20. soru 3a = 3 + a eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

21. soru d - 3 2 = d - 32 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

22. soru g + 5 5 = g5 + 1 eşitliği doğru mudur yanlış mıdır? A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

23. soru a ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) a B) a + 1 C) a + 2 D) 2a Soruyu cevapla

24. soru x y ?
Yukarıdaki cebirsel ifade modellemesinde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangi cebirsel ifade yazılmalıdır?
A) x + x + x + y + y B) x + x + y + y + y C) x + y D) x + y + 5 Soruyu cevapla

25. soru 18 x
Yukarıdaki sarı dikdörtgen kısa kenarı x uzun kenarı 18 cm olan büyük dikdörtgenin beşte biri kadardır.
Buna göre sarı dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 18.x5 B) 18 + x5 C) 185 + x D) x5 + 18 Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları