6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 73 üslü ifadesinde üs (kuvvet) hangi sayıdır? Cevabını kontrol et

2. soru 153 üslü ifadesinin değer kaçtır? Cevabını kontrol et

3. soru 10 x ( 12 + 8 ) - 10 Cevabını kontrol et

4. soru 5 x 7 + 15 - 10 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

5. soru Bir üslü ifadede aşağıya yazılan sayıya taban denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

6. soru 75 üslü ifadesi yedinin beşinci kuvveti veya yedi üssü beş şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

7. soru 4 tane 7'nin tekrarlı çarpımını kısaca 74 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

9. soru 94 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

10. soru İkinin altıncı kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru Üçün beşinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 24 < A olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 42 B) 52 Cevabını kontrol et

13. soru 7261 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et

14. soru 5a = 78 125 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

15. soru Bir toptancının deposundaki 11 odanın herbirinde 11 palet , her palette 11 koli , her kolide 11 kutu ve her kutuda da 11 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 161 051 B) 161 151 C) 161 251 D) 161 351 Cevabını kontrol et

16. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 19 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 19 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 6759 B) 6859 C) 130 321 D) 130 421 Cevabını kontrol et

17. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi önce yapılır? A) Üslü ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et

18. soru Çarpma ile toplama aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

19. soru ( 456 - 198 ) . 26 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

20. soru 22 . ( 24 + 87 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 6 . ( 7 + 9 ) - 63 ÷ ( 23 - 16 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru ( 26 + 116 ) ÷ 62 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru 140 ÷ 7 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 2 . [3 . (2 + 4)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru 180 ÷ 12 . A = 90 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

26. soru ( 23 - 15 ) . A = 56 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

27. soru 3a . ( 8 - 6 ) = 1458 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

28. soru A . 6 - 2 . 9 = 24 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 26 + 104 ÷ A - 12 = 22 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru Bir marketteki 10 kolinin herbirinde 8 kutu ve her kutuda 7 sarı , 5 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 156 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10.8.7 + 5 - 156 B) 10.8.7 + 5 + 156 C) 10.8.(7 + 5) + 156 D) 10.8.(7 + 5) - 156 Cevabını kontrol et

31. soru 36 ? 9 ? 3 ? 7 = 2 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi seçenekteki işaretler sırası ile yazılmalıdır? A) - , . , + B) - , ÷ , - C) ÷ , . , - D) ÷ , . , + Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

32. soru 26 - 2 . 5 + 4 ÷ 2 işleminin sonucun 17 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 26 - 2 B) 2 . 5 C) 5 + 4 D) 4 ÷ 2 Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

33. soru 7.13 - 7.10 işlemini ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak 7 . ( 13 -10 ) olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

34. soru 4 cm 8 cm 6 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.4.8 B) 6.4 + 6.8 C) 6.(4 + 8) Cevabını kontrol et

35. soru
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki turuncu dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.2 B) 6.10 - 6.2 C) 6.(10 - 2) Cevabını kontrol et

36. soru 54 . (37 - a) = 54 . 37 + 54 . 22 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

37. soru 13 . (18 - a) = 13 . b - 13 . 10 olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 86 . 101 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 86 . (100 - 1 ) B) 86 . ( 100 + 1 ) C) 86 . 100 + 86 . 1 Cevabını kontrol et

39. soru 40 sayısının sağına iki sıfır eklenip 80 çıkarılmıştır.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 40 . 98 B) 40 . 100 + 80 C) 40 . ( 100 - 2 ) D) 40 . 100 - 40 . 2 Cevabını kontrol et

40. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 4 , öğlen 5 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 28 sayfa daha az okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

41. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4600 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 300 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç metre mesafe koşmuştur?
A) 18 200 B) 19 200 C) 20 200 D) 21 200 Cevabını kontrol et

42. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 8 km , diğeri ise her 6 dakikada 6 km yol almıştır.Buna göre iki saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileridedir? Cevabını kontrol et

43. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 125 kg'dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 2 katından 10 kg eksik olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Cevabını kontrol et

44. soru Bir kilo peynirin 23 TL , bir kilo zeytinin 17 TL ve bir kilo şekerin 4 TL ye satıldığı marketten Zeynep 3 kg peynir,2 kg zeytin ve bir miktar şeker almıştır.Bunun için markete 200 TL verip 81 TL para üstü alan Zeynep kaç kg şeker almıştır? Cevabını kontrol et

45. soru Taksimetrenin ilk açılışı 5 TL dir.Bundan sonra her kilometrede taksimetredeki ücret 50 kuruş artmaktadır.Bir taksiye binen Musa 20 km mesafelik bir yolculuk yapmıştır.Buna göre Musa taksiciye kaç TL ödeme yapacaktır? Cevabını kontrol et

46. soru 60 soruluk bir deneme sınavında her doğru cevapta 5 puan alınır ve yanlış cevapta 2 puan silinmektedir.Bu sınavda 7 yanlış yapan ve 236 puan alan Davut kaç soruyu boş bırakmıştır? Cevabını kontrol et

47. soru 10.8 + 10.3 işlemi 10 . ( 8 + 3 ) şeklinde yazılırsa aşağıdakilerden hangi özellik uygulanmış olur? A) Ortak çarpan parantezine alma B) Dağılma özelliğini uygulama Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.