6. sınıf doğal sayılarla işlemler soruları 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 83 üslü ifadesi başka nasıl yazılabilir? A) 8.3 B) 8+3 C) 8+8+8 D) 8.8.8 Cevabını kontrol et

2. soru 63 üslü ifadesinin değer kaçtır? Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

3. soru 5.( 7 + 3 ) = 5.7 + 5.3
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur?
A) Yanlış B) Doğru Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

4. soru 82 üslü ifadesinde üs (kuvvet) hangi sayıdır? Cevabını kontrol et

5. soru 10 x 9 + 50 - 60 Cevabını kontrol et

6. soru 40 + 20 ÷ 4 - 5 Cevabını kontrol et

7. soru Bir üslü ifadede yukarıya yazılan sayıya taban denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

8. soru 94 üslü ifadesi dokuzun dördüncü kuvveti veya dokuz üssü dört şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

9. soru 8 tane 9'un tekrarlı çarpımını kısaca 98 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

10. soru 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

11. soru 45 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

12. soru 74 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

13. soru İkinin sekizinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

14. soru Üçün yedinci kuvvetinin değeri kaçtır? Cevabını kontrol et

15. soru 9381 üslü ifadesinin değeri kaçtır Cevabını kontrol et , Sorunun çözümü

16. soru 7a=16 807 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

17. soru Bir toptancının deposunda 15 palet , her palette 15 koli , her kolide 15 kutu ve her kutuda da 15 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 50 625 B) 50 725 C) 50 825 D) 50 925 Cevabını kontrol et

18. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 24 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 24 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 13 824 B) 13 924 C) 331 776 D) 331 876 Cevabını kontrol et

19. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Parantezli ifadeler B) Toplama-çıkarma işlemi Cevabını kontrol et

20. soru 13 . 5 - 7 . 3 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

21. soru 24 + 96 ÷ 8 - 6 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

22. soru 3 . ( 4 + 8 ) - 24 ÷ ( 15 - 9 ) işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

23. soru ( 74 - 214 ) ÷ 35 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

24. soru 90 ÷ 6 . 5 işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

25. soru 160 ÷ [4 . (2 + 6)] işleminin sonucu kaçtır? Cevabını kontrol et

26. soru 54 ÷ A . 4 = 72 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

27. soru ( 7 + 14 ) . A = 189 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

28. soru 2a . ( 8 - 5 ) = 48 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

29. soru 6 . 13 - A . 5 = 58 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

30. soru 14 + A ÷ 4 - 6 = 16 olduğuna göre A kaçtır? Cevabını kontrol et

31. soru Bir marketteki 13 kolinin herbirinde 11 kutu ve her kutuda 5 sarı , 9 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 145 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 13.11.5 + 9 + 145 B) 13.11.5 + 9 - 145 C) 13.11.(5 + 9) + 145 D) 13.11.(5 + 9) - 145 Cevabını kontrol et

32. soru 9 ? 3 ? 2 ? 5 = 13 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) . , + , ÷ B) - , . , ÷ C) ÷ , - , . D) ÷ , + , . Cevabını kontrol et

33. soru 8 - 2 . 4 + 9 ÷ 3 işleminin sonucun 27 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 8 - 2 B) 2 . 4 C) 4 + 9 D) 9 ÷ 3 Cevabını kontrol et

34. soru 9 . ( 8 - 6 ) işlemini çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak 9.8 - 9.6 olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Cevabını kontrol et

35. soru 10 cm 14 cm 12 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 12.10.14 B) 12.10 + 12.14 C) 12.(10 + 14) Cevabını kontrol et

36. soru
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki turuncu dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.4 B) 6.10 - 6.4 C) 6.(10 - 4) Cevabını kontrol et

37. soru 27 . (16 - a) = 27 . 16 - 27 . 14 olduğuna göre a kaçtır? Cevabını kontrol et

38. soru 17 . (a + 18) = 17 . 16 + 17 . b olduğuna göre a+b kaçtır? Cevabını kontrol et

39. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 68 . 101 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 68 . (100 - 1 ) B) 68 . ( 100 + 1 ) C) 68 . 100 + 68 . 1 Cevabını kontrol et

40. soru 42 sayısının sağına iki sıfır eklenip bu sayıya 126 eklenmiştir.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 42 . 103 B) 42 . 100 - 126 C) 42 . ( 100 + 3 ) D) 42 . 100 - 42 . 3 Cevabını kontrol et

41. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 10 , öğlen 4 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 29 sayfa daha az okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Cevabını kontrol et

42. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4300 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 500 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç metre mesafe koşmuştur?
A) 18 200 B) 19 200 C) 20 200 D) 21 200 Cevabını kontrol et

43. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 8 km , diğeri ise her 6 dakikada 8 km yol almıştır.Buna göre bir saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileridedir? Cevabını kontrol et

44. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 102 kg'dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 3 katından 10 kg eksik olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Cevabını kontrol et

45. soru Bir tarladaki 70 portakal ağacının herbirinden 74 portakal toplandı.Bu portakallar herbirinde 14 portakal olan kasalara konuldu.Bu kasaların herbirini 8 TL ye satan tarla sahibi topladığı tüm portakallardan ne kadar gelir elde etmiştir? Cevabını kontrol et

46. soru Bir otelin günlük fiyatı çocuklar için 54 TL , yetişkinler için 96 TL dir.Bugün bu otele birgün kalmak için gelenler toplam 5712 TL ödeme yapmışlardır.Bugün otele gelenlerin 24 tanesi çocuk olduğuna göre bugün otele kaç yetişkin gelmiştir? Cevabını kontrol et

47. soru Bir kilo peynirin 23 TL , bir kilo zeytinin 17 TL ve bir kilo şekerin 4 TL ye satıldığı marketten Zeynep 2 kg peynir,3 kg zeytin ve 5 kg şeker almıştır.
Aldıkları için 200 TL veren Zeynep kaç TL geri almalıdır?
Cevabını kontrol et

48. soru Taksimetrenin ilk açılışı 5 TL dir.Bundan sonra her kilometrede taksimetredeki ücret 75 kuruş artmaktadır.Bir taksiye binen Musa 40 km mesafelik bir yolculuk yapmıştır.Buna göre Musa taksiciye kaç TL ödeme yapacaktır? Cevabını kontrol et

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0

Google tarafından geliştirilmiş arama için aşağıya aradığınız kelimeyi yazınız.