6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 5 x 3 işlemini 5.3 şeklinde gösterebiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 94 üslü ifadesinde taban hangi sayıdır? Soruyu cevapla

3. soru 84 üslü ifadesinin değer kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru 10 + 27 ÷ 9 - 5 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

5. soru 20 x ( 5 + 3 ) - 50 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru Bir üslü ifadede aşağıya yazılan sayıya kuvvet denir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru 75 üslü ifadesi beşin yedinci kuvveti veya beş üssü yedi şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

8. soru 4 tane 7'nin tekrarlı çarpımını kısaca 47 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

9. soru 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 . 4 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 44 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru İkinin yedinci kuvvetinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru Üçün altıncı kuvvetinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru A > 54 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi A yerine yazılamaz? A) 83 B) 93 Soruyu cevapla

14. soru 148 üslü ifadesinin değeri kaçtır Soruyu cevapla

15. soru 6a=46 656 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

16. soru Bir toptancının deposundaki 14 odanın herbirinde 14 palet , her palette 14 koli , her kolide 14 kutu ve her kutuda da 14 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 537 524 B) 537 624 C) 537 724 D) 537 824 Soruyu cevapla

17. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 23 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 23 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 12 167 B) 12 267 C) 279 741 D) 279 841 Soruyu cevapla

18. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Çarpma-bölme işlemi B) Toplama-çıkarma işlemi Soruyu cevapla

19. soru Çıkarma ile çarpma aynı önceliğe sahip işlemlerdir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

20. soru ( 326 - 179 ) . 34 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru 23 . ( 26 - 19 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 5 . ( 5 + 7 ) - 35 ÷ ( 13 - 8 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru ( 34 + 69 ) ÷ 52 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru 105 ÷ 7 . 3 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru 3 + [4 . (1 + 5)] işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

26. soru 98 ÷ 14 . A = 56 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

27. soru ( 27 - 19 ) . A = 48 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

28. soru 2a . ( 3 + 5 ) = 256 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

29. soru 16 + 108 ÷ A - 3 = 25 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

30. soru Bir marketteki 9 kolinin herbirinde 8 kutu ve her kutuda 10 sarı , 2 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 115 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9.8.10 + 2 + 115 B) 9.8.10 + 2 - 115 C) 9.8.(10 + 2) - 115 D) 9.8.(10 + 2) + 115 Soruyu cevapla

31. soru 12 ? 2 ? 3 ? 4 = 12 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) . , ÷ , - B) . , ÷ , + C) ÷ , - , . D) ÷ , + , . Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

32. soru 30 - 2 . 9 + 3 ÷ 3 işleminin sonucun 22 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 29 - 2 B) 2 . 9 C) 9 + 3 D) 3 ÷ 3 Soruyu cevapla

33. soru 8.9 - 8.6 işlemini ortak çarpan parantezine alma özelliğini kullanarak 8 . ( 9 - 6 ) olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

34. soru 2 cm 4 cm 3 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 3.2.4 B) 3.2 + 3.4 C) 3.(2 + 4) Soruyu cevapla

35. soru
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki turuncu dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.3 B) 6.10 - 6.3 C) 6.(10 - 3) Soruyu cevapla

36. soru 35 . (2 + a) = 35 . 2 + 35 . 27 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru 14 . (15 - a) = 14 . b - 14 . 9 olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

38. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 25 . 99 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 25 . (100 - 1) B) 25 . ( 100 + 1 ) C) 25 . 100 - 25 . 1 Soruyu cevapla

39. soru 35 sayısının sağına iki sıfır eklenip bu sayıya 70 eklenmiştir.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 35 . 102 B) 35 . 100 - 70 C) 35 . ( 100 + 2 ) D) 35 . 100 - 35 . 2 Soruyu cevapla

40. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 6 , öğlen 8 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 33 sayfa daha az okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

41. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4400 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 400 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç km mesafe koşmuştur?
Soruyu cevapla

42. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 7 km , diğeri ise her 6 dakikada 7 km yol almıştır.Buna göre bir saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileridedir? Soruyu cevapla

43. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 125 kg'dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 2 katından 5 kg fazla olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Soruyu cevapla

44. soru Bir garajdaki otomobil ve motosikletlerde takılı lastiklerin hepsi 230 adettir.Garajda 19 motosiklet olduğuna göre kaç otomobil vardır? Soruyu cevapla

45. soru 50 soruluk bir deneme sınavında her doğru cevapta 5 puan alınır ve yanlış cevapta 2 puan silinmektedir.Bu sınavda 6 yanlış yapan ve 188 puan alan Davut kaç soruyu boş bırakmıştır? Soruyu cevapla

46. soru Bir kırtasiye tanesi 320 kuruş olan yaprak testlerden 600 tane almıştır.Bunların 40 tanesini bedava dağıtan kırtasiye tüm test satışından 180 TL kâr elde etmek istemektedir.Buna göre kırtasiye sahibi bir yaprak testi kaç kuruşa satmalıdır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları