6. sınıf doğal sayılarla işlemler testi 2

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru 9 x 5 işlemini 9.5 şeklinde gösterebiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

2. soru 75 üslü ifadesinde taban hangi sayıdır? Soruyu cevapla

3. soru 63 üslü ifadesi başka nasıl yazılabilir? A) 6+3 B) 6.3 C) 6.6.6 D) 6+6+6 Soruyu cevapla

4. soru 10.( 9 + 7 ) = 10.9 + 10.7
Yukarıdaki eşitlik doğru mudur?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

5. soru Bir doğal sayının tüm birinci kuvvetleri 1'e eşittir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru 94 üslü ifadesi dördün dokuzuncu kuvveti veya dört üssü dokuz şeklinde okunabilir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

7. soru 8 tane 9'un tekrarlı çarpımını kısaca 89 şeklinde üslü ifade olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

8. soru 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = ab olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

9. soru 46 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

10. soru 84 üslü ifadesinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

11. soru İkinin beşinci kuvvetinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

12. soru Üçün sekizinci kuvvetinin değeri kaçtır? Soruyu cevapla

13. soru 142 üslü ifadesinin değeri kaçtır Soruyu cevapla

14. soru 8a=4096 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

15. soru Bir toptancının deposunda 16 palet , her palette 16 koli , her kolide 16 kutu ve her kutuda da 16 kalem vardır.
Bunlar dışında başka kalem olmayan depoda toplam kaç kalem vardır?
A) 65 436 B) 65 536 C) 65 636 D) 65 736 Soruyu cevapla

16. soru Bir bilgisayar programı yapıldı.Program çalışınca ilk önce ekranda 25 balon belirmektedir.Her dakika sonunda ekranda ekrandaki balon sayısının 25 katı balon olmaktadır.
Program 3.dakika bittikten sonra kapatıldığında ekranda kaç balon vardır?
A) 15 525 B) 15 625 C) 390 525 D) 390 625 Soruyu cevapla

17. soru Doğal sayılar işlem yaparkan aşağıdakilerden hangisi sonra yapılır? A) Üslü ifadeler B) Parantezli ifadeler Soruyu cevapla

18. soru 2 . 7 + 5 . 3 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

19. soru 27 + 117 ÷ 9 - 6 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

20. soru 4 . ( 3 + 8 ) - 21 ÷ ( 8 - 5 ) işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

21. soru ( 63 + 168 ) ÷ 27 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

22. soru 24 ÷ 3 . 2 işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

23. soru 9 . [6 . (4 + 5)] işleminin sonucu kaçtır? Soruyu cevapla

24. soru A ÷ 7 . 5 = 100 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

25. soru ( 14 - A ) . 3 = 15 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

26. soru 2a . ( 7 - 4 ) = 192 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

27. soru 6 . 8 - A . 2 = 30 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

28. soru 8 + A ÷ 5 - 3 = 11 olduğuna göre A kaçtır? Soruyu cevapla

29. soru Bir marketteki 12 kolinin herbirinde 11 kutu ve her kutuda 6 sarı , 8 beyaz yumurta vardır.
Bu yumurtalardan 165 yumurta satan markette kalan yumurta sayısını hesaplamak için kurulması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12.11.6 + 8 + 165 B) 12.11.6 + 8 - 165 C) 12.11.(6 + 8) + 165 D) 12.11.(6 + 8) - 165 Soruyu cevapla

30. soru 8 ? 4 ? 5 ? 2 = 12 işleminde soru işaretleri yerine aşağıdakilerden hangi işaretler yazılabilir? A) . , + , ÷ B) - , . , ÷ C) ÷ , - , . D) ÷ , + , . Soruyu cevapla

31. soru 7 - 3 . 5 + 10 ÷ 2 işleminin sonucun 25 olması için aşağıdakilerden hangi işlem parantez içine alınmalıdır? A) 7 - 3 B) 3 . 5 C) 5 + 10 D) 10 ÷ 2 Soruyu cevapla

32. soru 5 . ( 7 + 6 ) işlemini çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak 5.7 + 5.6 olarak yazabiliriz.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla

33. soru 5 cm 7 cm 6 cm
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki yeşil dikdörtgen ile kırmızı dikdörtgenin alanlarının toplamını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.5.7 B) 6.5 + 6.7 C) 6.(5 + 7) Soruyu cevapla

34. soru
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yukarıdaki mavi dikdörtgenin alanını hesaplayabilmek için kurulabilecek işlemlerden biri değildir?
A) 6.10.6 B) 6.10 - 6.6 C) 6.(10 - 6) Soruyu cevapla

35. soru 25 . (18 - a) = 25 . 18 - 25 . 10 olduğuna göre a kaçtır? Soruyu cevapla

36. soru 18 . (a + 12) = 18 . 15 + 18 . b olduğuna göre a+b kaçtır? Soruyu cevapla

37. soru Aşağıdaki işlemlerden hangisi 94 . 99 işlemi ile aynı sonucu vermez? A) 94 . (100 - 1) B) 94 . ( 100 + 1 ) C) 94 . 100 - 94 . 1 Soruyu cevapla

38. soru 50 sayısının sağına iki sıfır eklenip 150 çıkarılmıştır.Bu işlemin sonucu aşağıdakilerden hangi işlemin sonucu ile aynı değildir? A) 50 . 97 B) 50 . 100 + 150 C) 50 . ( 100 - 3 ) D) 50 . 100 - 50 . 3 Soruyu cevapla

39. soru Ahmet bu hafta hergün sabah 6 , öğlen 8 ve akşam 6 sayfa Kuranı Kerim meali ( Türkçesi ) okumuştur.İsa ise bu hafta Ahmetin bu hafta toplam okuduğundan 17 sayfa daha fazla okumuştur.Buna göre İsa bu hafta kaç sayfa meal okumuştur? Soruyu cevapla

40. soru 🏃
Zekeriya Pazartesi günü 4200 metre mesafe koşmuştur.Perşembe gününe kadar her gün koşan Zekeriya hergün bir önceki günden 300 metre daha fazla koşmuştur.
Buna göre Zekeriya dört günde toplam kaç metre mesafe koşmuştur?
A) 18 600 B) 19 600 C) 20 600 D) 21 600 Soruyu cevapla

41. soru Aynı yerden aynı yönde hareket eden iki araçtan bir tanesi her 10 dakikada 9 km , diğeri ise her 6 dakikada 8 km yol almıştır.Buna göre iki saat sonunda öndeki araç diğer araçtan kaç km ileridedir? Soruyu cevapla

42. soru Yakup ile Yahya'nın toplam kütlesi 111 kg'dır.Yahya'nın kütlesi Yakup'un kütlesinin 3 katından 5 kg eksik olduğuna göre Yahya kaç kilogarmdır? Soruyu cevapla

43. soru Bir tarladaki 50 portakal ağacının herbirinden 68 portakal toplandı.Bu portakallar herbirinde 17 portakal olan kasalara konuldu.Bu kasaların herbirini 5 TL ye satan tarla sahibi topladığı tüm portakallardan ne kadar gelir elde etmiştir? Soruyu cevapla

44. soru Bir otelin günlük fiyatı çocuklar için 53 TL , yetişkinler için 94 TL dir.Bugün bu otele birgün kalmak için gelenler toplam 5832 TL ödeme yapmışlardır.Bugün otele gelenlerin 32 tanesi çocuk olduğuna göre bugün otele kaç yetişkin gelmiştir? Soruyu cevapla

45. soru Bir kırtasiye tanesi 350 kuruş olan yaprak testlerden 600 tane almıştır.Bunların 50 tanesini bedava dağıtan kırtasiye tüm test satışından 375 TL kâr elde etmek istemektedir.Buna göre kırtasiye sahibi bir yaprak testi kaç kuruşa satmalıdır? Soruyu cevapla

46. soru Bir garajdaki otomobil ve motosikletlerde takılı lastiklerin hepsi 244 adettir.Garajda 18 motosiklet olduğuna göre kaç otomobil vardır? Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları