6. sınıf geometrik cisimler soruları

Not: Bazı sorulardaki şekiller ve/veya olaylar ve/veya ölçüler gerçek değildir.Anlatım kolaylığı için gerçek gibi şekillendirilmiş ve/veya anlatılmıştır.

1. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

2. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

3. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

4. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasında kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla

5. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş dikdörtgenler prizmasının bir tabakasında kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

6. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla

7. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı küp yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

8. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapıyı kare prizma yapmak için en az kaç birim küp gereklidir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

9. soru Her birinde 8 birimküp olan 6 tabakadan oluşan yapının toplam hacmi kaç birimküptür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

10. soru Birimküplerle oluşturulmuş 75 br3 hacmindeki bir yapı her birinde 15 birimküp olan tabakalardan oluşmuştur.
Buna göre bu yapıda kaç tabaka vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

11. soru Birimküplerle oluşturulmuş 96 br3 hacmindeki bir yapı her biri eşit sayıda birimküpten oluşan 12 tabakadan oluşmuştur.
Buna göre bir tabakada kaç birimküp vardır?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

12. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapının hacmi kaç br3'tür?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

13. soru
Bir tanesinin hacmi 5 cm3 olan eş küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının hacmi kaç cm3'tür?
Soruyu cevapla

14. soru
Yukarıda birimküplerle oluşturulmuş yapılardan
yeşil dikdörtgenler prizmasının hacmi=Y br3
mavi dikdörtgenler prizmasının hacmi=M br3

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Y < M B) Y > M C) Y = M Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

15. soru Küçük hacim ölçme biriminden büyük hacim ölçme birimine dönüşümde sayı 1000 ile çarpılır.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

16. soru 160 dm3 kaç cm3'tür? A) 0,16 B) 160 000 C) 160 000 000 Soruyu cevapla

17. soru 370 000 cm3 kaç m3'tür? A) 0,37 B) 370 C) 370 000 000 Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

18. soru 1 4 m3 kaç dm3'tür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

19. soru 270 m3 kaç cm3'tür? A) 0,27 B) 270 000 C) 270 000 000 Soruyu cevapla

20. soru Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısı Hacim = ( taban uzun kenarı ) . ( taban kısa kenarı ) . yükseklik şeklindedir.
Yukarıdaki ifade doğru mudur yanlış mıdır?
A) Doğru B) Yanlış Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

21. soru Tabanın kısa kenarı 4 cm , uzun kenarı 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

22. soru Tabanın bir kenarı 7 cm ve yüksekliği 10 cm olan bir kare prizmanın hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla

23. soru Bir kenarı 5 cm olan bir küpün hacmi kaç cm3'tür? Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

24. soru Hacmi 300 cm3 olan bir dikdörtgenler prizmasının yükseliği 6 cm , tabanının kısa kenarı 10 cm olduğuna göre tabanının uzun kenarı kaç santimetredir? Soruyu cevapla

25. soru 15 cm 7 cm 8 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetreküptür?
Soruyu cevapla

26. soru 9 cm 4 cm 6 cm
Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının hacmi ile küpün hacmi eşittir.Buna göre küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç santimetredir?
Soruyu cevapla , Çözüm veya kısa açıklama

Bu sorunun çözüm veya kısa açıklamasını 4,99 TL olan 6.sınıf matematik sınavı uygulamasında bulabilirsiniz.

27. soru Bir camideki dikdörtgenler prizması şeklindeki kitaplığın ayrıtlarının uzunluğu 0,5 m , 1,4 m ve 2,4 m'dir.
Bu kitaplığa her biri dikdörtgenler prizması şeklindeki 4000 cm3 hacmindeki Kuranı Kerim'lerden en fazla kaç tane konulabilir?
Soruyu cevapla

28. soru 10 cm 10 cm 10 cm 20 cm 20 cm
Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir cisimden , ayrıtları 10 cm ,20 cm ve 10 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir parça kesilmiş ve yukarıdaki gibi bir cisim elde edilmiştir.
Buna göre yukarıdaki cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

29. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 1 m,2 m ve 4 m olan bir koliye bir ayrıtının uzunluğu 20 cm olan küplerden en fazla kaç tane konabilir. Soruyu cevapla

30. soru
Ayrıtlarının uzunlukları 20 cm, 80 cm ve 40 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir akvaryumun 34'ü su ile doludur.
Buna göre akvaryumdaki suyun hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

31. soru
Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 8 dm,25 dm ve 15 dm olan bir kap tamamen su ile doludur.
Bu kabın içine bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp konulmuştur.
Kabın içindeki suyun hacmi kaç desimetreküp olmuştur?
Soruyu cevapla

32. soru Dikdörtgenler prizması şeklinde ve ayrıtlarının uzunlukları 3 m , 8 m ve 2,5 m olan bir kamyonun kasasına her birinin hacmi 3000 dm3 olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yüklerden en fazla kaç tane yüklenebilir? Soruyu cevapla

33. soru
Bir ayrıtının uzunluğu 60 cm olan küpün ortasından ayrıtları 40 cm ,40 cm ve 60 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir boşluk açılmıştır.
Ortasında boşluk olan cismin hacmi kaç desimetreküptür?
Soruyu cevapla

Verilen cevaplar tablosu
Doğru sayısı : 0
Yanlış sayısı : 0
Çözüm yayınları , Martı okul yayınları , Çözüm eğitim kurumları